Nawadnianie papryki

system nawadniania papryki - czym się charakteryzuje?

Nawadnianie papryki

Wymagania wodne uprawy papryki są zbliżone do wymagań wodnych pomidorów. Papryka jest rośliną o umiarkowanych zapotrzebowaniach. Rośliny o mięsistych owocach sporych rozmiarów są bardzo wrażliwe na niedobory wody w glebie w fazie kwitnienia i zawiązywania owoców, ale również nie służy im nadmierne przelewanie.

Pierwsze nawodnienie papryki należy wykonać bezpośrednio po wysadzeniu do gruntu, a następnie należy zaprzestać podlewania na ok. 2 tygodnie, podczas których roślina będzie pobierać wodę zmagazynowaną w gruncie. Pierwsza dawka wody powinna wynosić w przybliżeniu 10 l/m. W okresie intensywnego kwitnienia należy powrócić do regularnego podlewania uprawy dawką ok. 10-15 l/m2 i kontynuować do zbiorów.

Zwilżanie gleby nie powinno odbywać się zimną wodą, ponieważ papryka jest wyjątkowo wrażliwa na działanie niskich temperatur. Woda do podlewania papryki może pochodzić z dodatkowych zbiorników, w których będzie miała szansę się ogrzać zanim rozejdzie sięe po instalacji.

Niedobór wody

Jakie mogą być skutki niedoboru wody?

Niedobór wody

Niedobory wody w glebie w fazie rozwoju papryki mogą powodować opadanie kwiatów oraz zawiązków owoców. Odpowiednia wilgotność podłoża wymagana jest szczególnie w czasie intensywnego przyrostu owoców- nieodpowiedni poziom wilgoci w tej fazie może być przyczyną suchej zgnilizny wierzchołkowej owoców. Sucha zgnilizna atakuje owoce, podczas gdy liście rośliny pozostają w dobrej kondycji- dzieje się tak na skutek utrudnionego poboru azotu z suchej gleby. Niedobór wody może także być odpowiedzialny za słaby wzrost i niską jakość plonu papryki.

Nawadnianie papryki

Czym nawadniać uprawę papryki?

Paprykę można nawadniać za pomocą deszczowni lub systemu kropelkowego.

 

Należy pamiętać jednak, że polewanie warzyw od góry i zastoiska wody (powyżej 3h) mogą sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych i porażeniom roślin, dlatego dla zmaksymalizowania potencjału uprawy poleca się zastosować przewód kroplujący. 

 

Paprykę nawadnia się zwyczajowo małymi dawkami wody (3-4 l na roślinkę). Rozstaw emiterów i częstotliwość nawadniania uzależniona jest od rodzaju i możliwości chłonnych podłoża- zazwyczaj są to emitery co ok. 20-40 cm. W zależności od potrzeb stosuje się przewód z wbudowanymi emiterami (linia kroplująca, taśma kroplująca) lub rurę PE z emiterami zewnętrznie dołączanymi (kroplowniki wciskane). Jeden rząd roślin powinien być podlewany przez jeden równolegle rozłożony przewód kroplujący, lub w przypadku kroplowników wbijanych, pod każdą roślinę powinien być wbity wężyk zakończony kroplospływem.

Sposoby nawadniania papryki:

Fertygacja papryki

Jak przeprowadzić fertygację papryki?

W procesie integrowanej produkcji papryki nawożenie jest ściśle związanie z nawadnianiem. Papryka jest rośliną o dużych wymaganiach pokarmowych i wymaga specjalistycznego nawożenia. Prawidłowy wzrost i rozwój roślin zapewnia gleba bogata w składniki odżywcze, które najprecyzyjniej poda system kroplowy wyposażony w dozownik proporcjonalny DOSATRON, Tefen lub pompa dozująca. Nawadnianie nawozami jest uzupełnieniem przedwegetacyjnie stosowanej dawki azotu. 

Array