Regulamin

I. REGULAMIN WARUNKI OGÓLNE

1. Poniższy regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę HB-System Haber Maria z siedzibą przy ul. Spacerowej 14, 05-816 Michałowice k/Warszawy NIP: 5341215342 REGON: 016963358 za pośrednictwem sklepu internetowego www.nawodnienia.eu oraz sklepu stacjonarnego, których jest właścicielem.

2. Firma HB-System zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Specyfikacje produktów i ich dane techniczne umieszczone na stronie pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

4. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.nawodnienia.eu są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski, są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo certyfikaty.

5. Wszystkie zdjęcia produktów w sklepie mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistego wyglądu produktów.

6. Składając zamówienie Klient akceptuje poniższy regulamin.

7. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw.

 

II. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego należą do właściciela sklepu w dalszej części nazywanego Sprzedawcą. Wszelkie treści, logotypy, grafiki podlegają prawom własności intelektualnej oraz prawom autorskim. Korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy, który jest ich właścicielem. Wyjątkiem są logotypy, grafiki i zdjęcia, umieszczone na stronie Sklepu, należące do podmiotów trzecich (producentów i dystrybutorów towarów), prezentowanych na stronie sklepu w celach prezentacji towarów. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej interes Sprzedawcy.

 

III. ZAMÓWIENIA

 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienia można składać:

- za pomocą strony internetowej sklepu internetowego - klient kompletuje zamówienie wybierając interesujące go towary. Wybór towaru należy zatwierdzić podając pożądaną Ilość w oknie i klikając przycisk Dodaj do koszyka. Po skompletowaniu zamówienia w Koszyku należy wypełnić dane do rachunku oraz wysyłki, a następnie zaznaczyć preferowany sposób płatności. Zamówienie uznaje się za złożone, jeżeli na podany adres e-mail Klient otrzymuje Potwierdzenie zamówienia wraz z podsumowaniem wszystkich kosztów wynikających z zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku zamówień z Kosztem wysyłki wycenianym indywidualnie zamówienie uznaje się za złożone po ustaleniu kosztów wysyłki z pracownikiem sklepu.

- za pomocą poczty elektronicznej – klient przesyła listę zawierającą nazwy towarów oraz pożądaną ilość na adres info|nawodnienia.eu| |info|nawodnienia.eu . W przypadku braku pożądanych towarów w ofercie sklepu internetowego lub chwilową ich niedostępność klient otrzyma taką informację zwrotną lub/oraz propozycję zamiany na produkt równoważny. Pracownik sklepu po otrzymaniu wiadomości wysyła ofertę na elementy podając cenę towarów oraz możliwe sposoby płatności i dostawy. Zamówienie uznaje się za złożone, jeżeli Klient otrzyma pisemną ofertę na wybrane towary i potwierdzi pisemnie zamówienie. Klient zobowiązany jest do podania danych do rachunku, adresu dostawy oraz preferowanego sposobu płatności.

4. Złożenie zamówienia stanowi równocześnie złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Sklepem Internetowym www.nawodnienia.eu poprzez przekazanie klientowi faktury VAT lub paragonu i stanowi przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 4

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie firmy HB-System. W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny w magazynie Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania oraz uzgodnienia najkorzystniejszego rozwiązania.

7. Nie ma możliwości łączenia zamówień. Każde domówienie do zamówienia jest traktowane jako oddzielne zamówienie i będzie realizowane osobną wysyłką.

8. Wszelkie modyfikacje zamówień możliwe są jedynie w porozumieniu z pracownikiem sklepu i potwierdzone w formie pisemnej, Każda modyfikacja skutkuje opóźnieniem w realizacji zamówienia.

 

IV. PŁATNOŚCI

 

1. Wszystkie ceny produktów na stronie podawane są w złotych polskich i są wyszczególnione zarówno jako ceny netto jak i brutto. Podane na stronie ceny są wiążące w przypadku potwierdzenia ich przez pracownika sklepu.

2. W przypadku sytuacji, w której produkt umieszczony na stronie nie będzie posiadał ceny np. w przypadku produktów nietypowych, importowanych na zamówienie cena jest uzgadniana z Klientem indywidualnie. Klient ma możliwość zapytania o cenę produktu klikając w karcie towaru przycisk Zapytaj o cenę lub Zapytaj o produkt. Potwierdzenie ceny następuje w formie pisemnej w formie e-maila zwrotnego na wysłane zapytanie i stanowi ofertę na towar.

3. Ceny promocyjne, widniejące w sklepie internetowym, obowiązują tylko przy zamówieniach złożonych przez sklep internetowy.

4. Ceny w sklepie internetowym mogą się różnić od cen w sklepie stacjonarnym.

5. W przypadku towarów nietypowych lub dużej wartości sprowadzanych na życzenie Kupującego, może być wymagana przedpłata, w celu zrealizowania zamówienia. Wartość przedpłaty jest ustalana indywidualnie między Kupujący a Sprzedającym na piśmie.

6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

7. Cena dostawy podana jest Klientowi w Koszyku w trakcie realizacji zamówienia, za wyjątkiem zamówienia zawierającego produkty, gdzie Koszty dostawy wyceniane są indywidualnie.

8. Cena dostawy przesyłek międzynarodowych wyceniana jest indywidualnie i powyższy cennik w tym przypadku nie obowiązuje.

9. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

- przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia jest wstrzymana do czasu wpływu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu. Przedpłata za zamówienie jest obligatoryjna w przypadku zamówień zagranicznych oraz zamówień na asortyment z działu Oświetlenie 12V,

- gotówką za pobraniem. Płatność za zamówienie dokonywać można przy dokonywaniu Dostawy. W przypadku płatności za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień zagranicznych oraz zamówień na towary z działu Oświetlenie 12V nie ma możliwości wysyłki zamówienia za pobraniem.

- gotówką lub kartą debetową przy odbiorze osobistym. Płatność w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku tego rodzaju płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Nie ma możliwości płatności na miejscu w przypadku zamówień na towary z działu Oświetlenie 12V.

10. Przelew krajowy w PLN należy dokonać na konto: 31 2340 0009 1410 2400 0000 0609 BANK BNP PARIBAS.

11. Przelew międzynarodowy w PLN należy dokonać na konto:
NAME: HB-System Haber Maria
BANK: PEKAO SA
BANK ADRESS: Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa
IBAN: PL63124062181111000046237745
SWIFT: PKOP PL PW

12. Przelew krajowy lub międzynarodowy w EUR należy dokonać na konto:
NAME: HB-System Haber Maria
BANK: PEKAO SA
BANK ADRESS: Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa
IBAN: PL65124062181978001059535899
SWIFT: PKOP PL PW

 

V. DOSTAWA

 

1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji wysyłki zamówienia.

2. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie sklepu internetowego jest liczny w dniach roboczych. Termin Dni robocze oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Zamówienia wysyłane są jedynie za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD, JAS FBG, DB Schenker, Inpost, GLS, Geis.

4. Firma HB-System nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień dostarczenia zakupionego towaru wynikłych z winy firmy kurierskiej.

5. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia lub e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Nie ma możliwości zmiany adresu wysyłki po zatwierdzeniu zamówienia, chyba, że podany adres posiada błędy uniemożliwiające realizację zamówienia.

6. Klient musi zapewnić przetransportowanie produktów z samochodu kuriera do miejsca składowania towaru we własnym zakresie. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia zamówienia.

7. Podczas odbioru należy sprawdzić czy opakowanie nie jest porozrywane czy powgniatane. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub zawartości przesyłki należy w obecności kuriera spisać protokół i nie odbierać przesyłki, a następnie powiadomić naszą firmę o powstałej niedogodności. Jeśli jest taka możliwość należy udokumentować uszkodzenia na zdjęciach.

8. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie sklepu www.nawodnienia.eu pod adresem: ul. Spacerowa 14, 05-816 Michałowice w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku dłuższego terminu realizacji zamówienia pracownik sklepu poinformuje Klienta o dogodnym terminie odbioru. W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny 608 303 601 lum e-mailowy info|nawodnienia.eu| |info|nawodnienia.eu

9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura jest zabezpieczona i umieszczona pod listem przewozowym na opakowaniu przesyłki.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY/ZWROT

 

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Aby odstąpić od umowy należy pobrać formularz odstąpienia od umowy i wypełnione oraz podpisane oświadczenie odesłać na adres: HB-System Haber Maria, ul. Spacerowa 14, 05-816 Michałowice lub na adres e-mail info|nawodnienia.eu| |info|nawodnienia.eu. Oświadczenie należy wysłać przed upływem 14 dni od dnia odebrania towaru przez Klienta lub osoby trzecie (jeżeli towar obejmuje wiele rzeczy, bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu odebrania ostatniej partii/części towaru).

3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać, a realizacja zamówienia jest wstrzymana.

4. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem oraz wypełnienie formularza do zwrotu/reklamacji towaru i dołączenia go do paczki

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Klient otrzymuje od Sprzedawcy zwrot 100% wartości towaru tylko w przypadku, gdy towar nie posiada śladów użytkowania, posiada oryginalne opakowanie w stanie idealnym i wszystkie części zestawu.

8. Zwrot kosztów następuje po 14 dniach od dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy i po otrzymaniu towaru z powrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kosztów do chwili otrzymania towaru z powrotem i oceny stanu zwracanego towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji lub indywidualnych potrzeb Klienta lub sprowadzonego na specjalne zamówienie klienta.

10. Sprzedawca może odmówić zwrotu towaru uszkodzonego tj. fragmentów zwojów rur, niepełnych rolek linii lub taśm kroplujących, niepełnych rolek kabli z tytułu zniszczenia towaru uniemożliwiającego ponowną jego sprzedaż

11. Przesyłki wysłane przez Klienta za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedawcę.

12. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu stacjonarnego. Przyjęcie zwrotu tego typu zależy jedynie od dobrej woli Sprzedawcy.

 

VII. REKLAMACJA

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

2. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku przesyłki niekompletnej, towarów wadliwych lub nieopowiadających towarom wymienionym w Umowie Sprzedaży.

3. Klient ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłoczne i bez niedogodności zobowiąże się do wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad lub ową wadę usunie.

4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres siedziby Sprzedawcy HB-System Haber Maria ul. Spacerowa 14, 05-816 Michałowice. 

5. W przypadku klienta będącego Przedsiębiorcą oraz klienta będącego Konsumentem okres rękojmi to 24 miesiące od daty dostawy.

6. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży należy kierować na adres e-mail info|nawodnienia.eu| |info|nawodnienia.eu za pośrednictwem formularza reklamacji/zwrotu.

7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty reklamacji towaru ustosunkuje się do reklamacji.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.Nr 133 poz.883. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez firmę HB-system dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania