Rodzaje nawodnień

Zraszacze wynurzalne

1. Nawadnianie zraszaczami

1.1. Zastosowanie zraszaczy

Zraszacze to podstawowy element systemów nawadniania ogrodów. Stosowane są także do nawadniania boisk sportowych i zieleni publicznej. Są podstawowym narzędziem nawadniania terenów trawiastych, dzięki któremu darń zachowuje swój estetyczny i zdrowy wygląd.

 

 

Do podlewania trawników znakomicie sprawdzają się systemy zraszaczy wynurzalnych, które nie przeszkadzają w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych. Podczas podlewania trzpień zraszacza wynurza się na określoną wysokość (od 5 cm do 30 cm) nad powierzchnię trawnika, a po zakończonej pracy chowa się z powrotem w zakopanej w gruncie obudowie z tworzywa sztucznego.

1.2. Podział zraszaczy

Z uwagi na zróżnicowane wymiary i kształty powierzchni do podlania istnieje możliwość wyboru dysz do zraszaczy o różnych wydatkach i zasięgach nawadniania.
Spośród wielu modeli zraszaczy wyróżnia się:

Poniżej znajdziesz najpopularniejsze zraszacze wynurzalne z naszej oferty:

1.3. Regulacja zasięgu i przepływu

W większości modeli zraszaczy istnieje możliwość regulacji zasięgu podlewania, a tym samym przepływu wody, nie tylko poprzez wymianę dyszy, ale także przez śruby regulacyjne.

Zraszacze w zależności od wybranego modelu lub dyszy mogą pracować jako:


Zraszacze statyczne dodatkowo oprócz standardowego podlewania po okręgach posiadają możliwość montażu dysz o polu podlewania w kształcie prostokąta, dzięki którym możliwe jest nawadnianie powierzchni trawiastych już o 1,2 m szerokości.

 

Mikrozraszacze

2. Nawadnianie mikrozraszaczami

2.1. Zastosowanie

Mikrozraszanie znajduje swoje zastosowanie w systemach nawadniania niedużych obszarów zieleni, w tym rabat, skalniaków, donic. Ze względu na małą wagę elementów istnieje możliwość zamontowania mikrozraszaczy nie tylko w pozycji stojącej na szpilce, ale także w pozycji odwrotnej - jako system nawadniania podwieszany w tunelach foliowych oraz szklarniach.

 

 

2.2. Budowa i wymagania

Mikrozraszacze to urządzenia o budowie modułowej, składające się z wymiennych części, dających wiele możliwości spersonalizowania systemu. System nawadniania mikrozraszaczami jest uniwersalny ze względu na małe wymagania wodne i liczbę wymiennych elementów (różnorodne wkładki i dysze). Instalacja nie wymaga wysokiego zakresu ciśnienia roboczego.

Części składowe mikrozraszacza:

  • dysza regulująca wielkość kropli
  • wkładka emitująca wodę
  • wężyk 7x4
  • bagnety do przyłączenia wężyka do rury lub/i do dyszy mikrozraszacza
  • elementy dodatkowe takie jak: antykapacz, szpilka

 

W nawadnianiu mikro urządzeniami niezwykle istotne jest dostarczanie czystej wody do instalacji. Aby system mógł prawidłowo działać niezbędne jest zastosowanie filtrów, np. filtrów dyskowych, filtrów siatkowych, z powodu małych otworów dysz oraz wysokiego ryzyka zatorów wywołanych użyciem zanieczyszczonej wody.

 

Firma HB-System poleca zastosowanie jednego z najpopularniejszych i najlepszych mikrozraszaczy na rynku polskim- mikrozraszacza Hadar 7110 firmy NaanDanJain

3. Systemy nawadniania kroplowego

3.1. Zastosowanie systemu kroplowego

System automatycznego nawadniania kroplowego znajduje swoje zastosowanie jako narzędzie do precyzyjnego podlewania strefy korzeniowej roślin w stałych, małych dawkach wody. Emitery linii mogą być przykryte warstwą kory w celu redukcji transpiracji (parowania) i z powodów czysto estetycznych.

 

Zastosowanie:

System kroplowy nadaje się wszędzie tam, gdzie:

  • roślinność jest wrażliwa na polewanie od góry,
  • gdy jest ciężko dostępna (jej pokrój sprawia, że podlewanie ręczne lub od góry jest niemożliwe)
  • wówczas kiedy mamy substrat glebowy małej miąższości - wykorzystywany jest na rabatach, w kwietnikach, na klombach, przy nawadnianiu żywopłotów, w systemach nawadniania dachów zielonych, na trawnikach o szerokości mniejszej niż 1 m, systemy nawadniania pól i upraw szklarniowych.

3.2. Podział systemu kroplowego, różnice między linią kroplującą, a taśmą kroplującą

System nawadniania kroplowego dzielimy na nawadnianie:

3.2.1. Taśmy kroplujące

 

 

Taśmy kroplujące posiadają emitery wszywane oraz cieńszą ściankę od linii kroplującejLinie są wyposażone w kroplownik wtopiony w procesie produkcji bezpośrednio w ściankę, dzięki czemu emitery są mniej podatne na zapychanie i uszkodzenia mechaniczne.

 

 

Taśmy kroplujące polecane są do stosowania w instalacjach nawadniania upraw sezonowych, gdzie trwałość materiału jest mniej istotna niż cena. Żywotność taśm ocenia się na ok 2-5 lat w zależności od warunków atmosferycznych oraz stopnia nasłonecznienia, uszkodzeń mechanicznych i szkodników. Trwałość linii uwarunkowana jest stopniem zażelazienia wody- w przypadku, gdy stężenie żelaza jest nieduże może być to nawet kilkadziesiąt lat.

3.2.2. Kroplowniki indywidualne

 

 

System nawadniania kroplownikami indywidualnymi stosowany jest do nawadniania roślin o nieregularnej rozstawie na rabatach, do nawadniania roślin w szklarniach i tunelach foliowych oraz do systemów nawadniania donic.

 

 

 

Odpowiednio dobrany kroplownik wkłuwamy w rurę polietylenową po uprzednim wykonaniu otworu o średnicy nie większej niż 3 mm. Do kroplownika zależnie od potrzeb mocujemy pojedynczy wężyk, dwójnik, czwórnik lub pozostawiamy emiter bez elastycznego przewodu. Wężyki zakończone kroplospływami możemy umieścić w strefie korzeniowej rośliny, aby nawadnianie stało się jak najbardziej precyzyjne i efektywne.

W przypadku, gdy rośliny mają większe wymagania wodne niż 8 l/h można zastosować do nawadniania jednej rośliny kilka kroplowników. Istnieje także możliwość zasilenia z jednego emitera dwóch roślin przy użyciu podwójnego wężyka.

3.2.3. Linie kroplujące

 

Linie kroplujące to okrągłe rurociągi z określoną rozstawą emiterów co 30, 33, 40 lub 50 cm. Służą do nawadniania rabat, żywopłotów etc. Linie kroplujące są urządzeniem dużo trwalszym od taśm nawadniających. Przewody kroplujące w zależności od częstotliwości występowania kroplownika i jego przepustowości można układać określone przez producenta ciągi

3.3. Kompensacja ciśnienia

Ważnym aspektem dla nawadniania kroplowego jest kompensacja ciśnienia. Zapewnia ona w przypadku ciągów powyżej 80 mb. równomierną emisję wody z emiterów, które znajdują się w dalszej odległości od źródła wody. Kompensację ciśnienia posiadają niektóre linie kroplujące oraz kroplowniki indywidualne o określonym wydatku wody. Wynika ona ze specjalnej budowy emiterów, które przepuszczają wodę pod stałym ciśnieniem wody.

3.4. Nawadnianie podziemne

Niektóre linie kroplujące dają możliwość nawadniania podziemnego, w miejscach, gdzie nawadnianie zraszaczami jest niemożliwe. Specjalistyczne modele o dostosowanej budowie kroplowników polecane są do nawadniania wąskich trawników, pasów przy jezdni, dachów zielonych. Zależnie od modelu można spotkać się z różną technologią obrony emiterów przed wrastającymi korzeniami roślin- blaszki metalowe, substancje chemiczne etc.

3.5. Wymagania

Filtracja wody w przypadku nawadniania kroplowego jest niezwykle istotna. Ważne jest aby wyłapać związki żelaza, wapnia, manganu oraz wszelkie zanieczyszczenia organiczne, które mogą wpływać na zatykanie się kroplowników i skracanie żywotności systemu. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na trwałość systemu jest ciśnienie robocze.

W przypadku za wysokiego ciśnienia należy zastosować reduktor ciśnienia.

37.88 - 104.41 zł
33.15 - 91.36 zł
113.57 - 126.08 zł
94.64 - 105.07 zł
69.35  zł
57.79  zł