Skrzynki rozsączające

Skrzynki rozsączające STORMBOX/ STORMBOX II

Jak działa system Stormbox?

System skrzynek Stormbox przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej, głównie na terenach zurbanizowanych, poprzez jej retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzenie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z dachów budynków odprowadzane są poprzez rynny do rur spustowych oraz przewodów kanalizacyjnych, trafiając następnie do studzienki z osadnikiem, żeby w końcowym etapie trafić do skrzynek rozsączających. Podobnie dzieje się z wodą deszczową zebraną poprzez odwodnienia liniowe, która również trafia do skrzynek rozsączających.

Jakie jest główne przeznaczenie skrzynek rozsączających Stormbox?

  • rozsączanie wody deszczowej w gruncie,
  • magazynowanie wody w przypadku zbiorników retencyjnych,
  • rozsączanie ścieków.

 

Jak dobrać skrzynki Stormbox?

​Skrzynki rozsączające mogą być łączone w zespoły w pionie i poziomie, w zależności od wielkości odwadnianej powierzchni oraz stopnia przepuszczalności gruntu. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić rodzaj gruntu występujący w miejscu ułożenia skrzynek.

Do wstępnej oceny przepuszczalności gruntu można zastosować test perkolacyjny (przepuszczalności).

1. W dnie na głębokości ułożenia skrzynek wykonać otwór o średnicy 30 cm i wysokości.

2. Wlewać do otworu wodę, aż do nawilżenia (od kilku do kilkunastu wiader).

3. Wlać do otworu 12,5 l wody i zmierzyć czas obniżenia poziomu wody o 10 mm.

4. Czas wsiąkania powinien wynosić:

  • od 0,2 do 1,5 min. dla piasków grubych i średnich,
  • od 1,5 do 13 min. dla piasków drobnych,
  • od 13 do 60 min. dla piasków gliniastych.

UWAGA: Nie należy stosować rozsączania w gruntach gliniastych i ilastych, ze względu na ich małą przepuszczalność. Owinięcie skrzynek nieprzepuszczalną folią, umożliwia zastosowanie ich jako zbiornika na wodę.

 

 

STORMBOX I

STORMBOX II