Jak nawadniać rzodkiew?

Nawadnianie rzodkiewki, rzodkwi i rzepy

Jak nawadniać rzodkiew?

Rzodkiewka, rzodkiew i rzepa należą do grupy warzyw rzepowatych, które są bardzo wrażliwe na niedobór wody. Związane jest to przede wszystkim z płytkim systemem korzeniowym, którego główna masa sięga do 20-30 cm w głąb ziemi. Obfity plon można uzyskać jedynie przy odpowiedniej wilgotności gleby. Niedobór wody w glebie może powodować pogorszenie smaku oraz gąbczaste zgrubienia na roślinie.

Wymagania wodne roślin rzepowatych

 

 

Wilgotność gleby w uprawie rzodkiewki nie powinna sięgać poniżej 75-80% PPW, a potencjał wodny nie powinien spadać poniżej -30 kPa. Okres dużego zapotrzebowania na wodę przypada od początku grubienia korzeni aż do zbioru.

 

 

 

  • Do nawadniania rzodkwi najczęściej stosuje się system deszczowniany, a więc zestaw zraszaczy polowych. Zaleca się dawki około 15 mm w odstępie czasowym co 5-6 dni. Intensywność opadu nie powinna przekroczyć 8-10 mm.
  • Z uwagi na to, iż z uwagi na płytki system korzeniowy, zaleca się nawadnianie w małych dawkach wody i krótszych odstępach czasowych. Poleca się zastosowanie systemu nawadniania kroplowego. Cykle nawadniania powinny odbywać się w odstępie czasowym co 2 dni, aby zbilansować podlewanie i ewapotranspirację rośliny i zapewnić jej odpowiedni poziom wilgoci w podłożu.

Nadmiar wody może spowodować pękanie lub wodnistość, a także przerost liści.