Automatyczne nawadnianie ziemniaków

Czym, jak i kiedy nawadniać ziemniaki?

Automatyczne nawadnianie ziemniaków
 • Jest podstawowym warzywem w każdym kraju. Jest jednym z dwunastu głównych upraw na świecie i ma największy zakres produkcji w tonach
 • Produkcja ziemniaków jest podzielona na trzy główne kategorie: konsumpcja krajowa, przemysł i nasiona.
 • Nowoczesny rynek wymaga wysokiej jakości produktów oraz szeroki zakres kształtów, rozmiarów, kolorów i gęstości.
 • Głównymi rynkami produkcyjnymi są Zachodnia Europa, Chiny, Stany Zjednoczone oraz Indie
 • Ziemniaki są roślinami jednorocznymi o płytkim systemie korzeniowym sięgającym do 30-40 cm. Ziemniaki najlepiej rosną na żyznej i przepuszczalnej glebie. Natomiast najwyższe plony uzyskuje się w glebach średnich
 • Ziemniaki są wrażliwe na wilgotność i temperaturę gleby, a liście rośliny są nieodporne na mróz
 • Ziemniakom bardzo odpowiada dobre nawożenie i żyzna gleba. Glebę należy nawozić przed zasiewem fosforem i potasem, a stały dopływ azotu jest wymagany przez cały sezon wegetacyjny
 • Ziemniaki mogą być uprawiana przez dwa sezony, w zależności od warunków klimatycznych

Nawadnianie ziemniaka

Ziemniak to jedna z najważniejszych roślin uprawianych na terenie Polski. Stanowi on doskonały przedplon dla innych roślin i jednocześnie sam ma rozmaite zastosowania m.in. jako surowiec, do celów spożywczych, czy na pasze. Warunki pogodowe i glebowe panujące w Polsce sprzyjają uprawie ziemniaków. Najbardziej znaczący niedobór wody odnotowuje się podczas cieplejszych lat i na glebach lekkich. Opad deszczu wpływa w ponad 33-40% na plon rośliny, pozostały udział w plonowaniu ma nawożenie (31-28%), kompleks glebowy, rejon uprawy i kategoria ciężkości gleby.

Nawadnianie jest najważniejszą czynnością, która sprzyja jakości ziemniaków, ich tolerancji i odporności na choroby.

Roczne zużycie wody szacuje się na 4,000 – 7,000 m3/ha.  Dzięki krótkim interwałom w nawadnianiu przez 3-5 dni utrzyma napięcie wilgoci w glebie poniżej 30 centybarów, aby zapobiec stresowi.

W początkowej fazie rozwoju ziemniaki są odporne na suszę ze względu na zapas wody zgromadzony w bulwach.

Najobfitszego nawadniania potrzebuje roślina w czasie kwitnienia oraz zawiązywania bulwy i wówczas jest również najwrażliwsza na niedobór wody. Jest to krytyczny okres w gospodarce wodnej ziemniaka, w którym dobowe zużycie wody może sięgać nawet do 6 mm, a wymagane uwilgotnienie gleby to ok. 80% PPW.

Ziemniak nie jest rośliną wrażliwą na tymczasowe zmiany temperatury i usłonecznienia, dlatego można przeprowadzać nawadnianie o dowolnej porze dnia. 

czym nawadniać ziemniaki?

Deszczownia

Najliczniejszą grupę uprawianych ziemniaków stanowi odmiana średniowczesna. Przeciętnie okres wegetacji wynosi ok. 120 dni. Najobfitsze podlewanie przypada na II połowę czerwca do końca lipca, a optymalna dawka wody to 25-30 mm. Deszczując pole ziemniaków, można oczekiwać, że przyrost plonów wyniesie średnio 23%. Największy przyrost plonów dzięki zastosowaniu deszczowania występuje na kompleksie żytnim słabym na glebach lekkich.

Długość wegetacji ziemniaka w odmianie później wynosi ok. 140 dni, natomiast krytyczny okres dla równowagi wodnej ziemniaka przypada na lipiec i sierpień. Jednorazowa dawka wodna powinna wynosić około 30-35 mm. Średni przyrost plonu pod wpływem deszczowania wynosi ok. 30%, zatem jest ona bardziej efektywna niż przy odmianie średniowczesnej.

Budowa deszczowni - nawadnianie zraszaczami polowymi

Budowa deszczowni - nawadnianie zraszaczami polowymi

W skład deszczowni wchodzą:

 • zraszacze polowe 
 • rurociągi podziemne i naziemne
 • agregat pompowy
 • system sterujący

Dlaczego IrriStand?

Główne zalety:

 • Niskie dawka polewowa
 • Wysoka wydajność i równomierne rozprowadzanie wody
 • Pełna kontrola nad zwilżonym profilem gleby
 • Dostępność optymalnej wilgotności i składników odżywczych do systemu korzeniowego.
 • Wzrost produkcji roślin do 40-70 ton/ha, w zależności od odmian i sezonu.

Zastosowanie deszczowni niesie za sobą następujące korzyści:

 • prosta instalacja i eksploatacja systemu
 • możliwość nawadniania niezależnie od ukształtowania terenu
 • możliwość dostosowania intensywności podlewania do rodzaju gleby i gatunku uprawianej rośliny
 • mała pracochłonność i wysoki stopień zautomatyzowania
 • różnorodne zastosowanie - nawadnianie, ochrona antyprzymrozkowa

Intensywność opadu = wydatek zraszacza [l/h] / powierzchnia zraszania (m2) = ... [mm/h]

Ze względu na intensywność możemy podzielić deszczownie na zraszacze o małej intensywności < 6 mm , o średniej intensywności 6-16 mm i dużej intensywności > 16 mm. 

NaanDanJain oferuje system nawadniania ziemniaków IrriStand. System ten jest zaprojektowany w celu zapewnienia kompleksowego rozwiązania do efektywnego zarządzania wszystkimi nowoczesnymi uprawami ziemniaków na wszystkich etapach uprawy.

Wysoki rozkład równomierności i niski wskaźnik stosowania, przy częstych cyklach nawadniania, zapewniają maksymalna kontrolę i monitoring wilgotności i napowietrzenia profilu glebowego, który jest niezbędny dla systemu płytkich korzeni.

 • Niska dawka opadowa ( 3-5 mm/h): umożliwia optymalne wchłanianie wody do gleby, bez spływów nawet na zboczach.
 • Mały wpływ kropli: Chroni strukturę gleby oraz zapobiega tworzeniu się skorupy, umożliwiając doskonałe kiełkowanie i rozwój roślin.
 • Krótkie cykle nawadniania: Zapobiega stresowi roślin spowodowanemu nadmiarem wody; Zapewnia optymalne warunki wzrostu dzięki łatwo dostępnej wodzie i składników odżywczych w kontrolowanym, nawilżonym i napowietrzonym profilu gleby; brak wymywania azotanów poniżej strefy korzeni i wycieku do wód gruntowych.

Nawadnianie kroplowe ziemniaka

Nawadnianie kropelkowe ziemniaków niesie za sobą szereg korzyści:

 • oszczędność wody - nie polewane są międzyrzędzia
 • możliwość prowadzenia robót polowych w czasie trwania cyklu nawadniania
 • możliwość podawania za pomocą systemu kroplowego płynnej pożywki wprost w strefę korzeniową roślin
 • mniejsze dawki polewowe nie wymywają składników odżywczych z gleby w jej głąb, gdzie są niedostępne dla roślin
 • możliwość zastosowania nawadniania podpowierzchniowego = mniejsze straty wody (ograniczenie parowania), większa efektywność

Zaleca się stosowanie jednego ciągu przewodu kroplującego na redlinę bądź jednego ciągu  na dwie redliny przy zachowaniu odstępu między kroplownikami 15-30 cm w zależności od chłonności gleby.

Dla zachowania najlepszej efektywności polecamy użycia filtra dyskowego, siatkowego lub piaskowego celem oczyszczenia wody z zanieczyszczeń.