Nawadnianie antyprzymrozkowa

Ochrona antyprzymrozkowa upraw

W JAKI SPOSÓB PRZEPROWADZIĆ NAWADNIANIE ANTYPRZYMROZKOWE?

Nawadnianie antyprzymrozkowe dzielimy na 3 rodzaje ochrony: bezpośrednie, wyprzedzające oraz pośrednie.

 

 • Deszczowanie bezpośrednie zabezpiecza rośliny przed temperaturami poniżej 7 stopni. Polega ono na wytworzeniu, za pomocą emisji wody, oblodzonej powłoki chroniącej rośliny w czasie trwania przymrozku. Lodowa pokrywa dostarcza dodatkowe ciepło podczas zamiany wody w lód. Każdy wydawany przez zraszacz 1dm3 wody zamarzając wydziela 80 kcal ciepła. Ciągłość nawadniania zapobiega obniżeniu temperatury powłoczki lodowej poniżej 0,5 stopni. Wspomaga proces przewodnictwa ciepła w glebie, wpływa korzystnie na bilans cieplny podłoża oraz przyziemnej warstwy powietrza.
  Nawadnianie może odbywać się z krótkimi przerwami (max. 2 min, optymalnie co 15-60 sekund).

  Natężenie powinno być dostosowane do przymrozku oraz gatunku uprawianej rośliny. Większa dawka opadowa zalecana jest w systemach ochrony sadów, mniejsza do roślin niskich. Wymagana średnia dawka opadowa to ok. 5,5-6,5 mm/h. Wodę należy dawkować jednak z pewnym umiarem, ponieważ zbyt duży opad może być szkodliwy dla upraw- potrzebna jest ciągła kontrola łącznej podawanej i zmagazynowanej dawki wody. Odpowiednie do tego rodzaju zraszacze o zasięgu 15-17 m powinny być dostosowane do pracy w temperaturach minusowych (wyposażone w mechanizm szybkoobortowy oraz posiadać mrozoodporną sprężynę). Średnica dysz nie powinna być mniejsza niż 4 mm.

 

 • Deszczowanie wyprzedzające ma na celu uzupełnienie wilgoci glebowej. Polega na obfitym zwilżeniu podłoża przed zapowiadanym przymrozkiem. Odpowiednio wcześnie wykonane nawodnienie sprawia, że zwiększa się pojemność cieplna gleby oraz przewodnictwo. Zwilżona gleba bowiem ma lepsze zdolności magazynowania ciepła w ciągu dnia, w związku z czym nie oziębia się tak szybko jak suche podłoże. Temperatura w niej oraz nad nią jest zdecydowanie wyższa i wolniej spada. Tego typu zabiegi wykonywane mogą być przez różne typy zraszaczy polowych i chronią przed temperaturami do -3 stopni. Zraszanie wyprzedzające odnosi pożądane skutki jedynie przy roślinach do 70 cm wysokości. Zalecana dawka opadowa powinna sięgać około 30 do 40 mm.

 

 • Deszczowanie pośrednie wykonywane powinno być w czasie trwania przymrozków i ma za zadanie blokowanie zimnych mas powietrza na terenach sąsiednich lub też zapobieganie napływowi powietrza chłodnego na teren chroniony. W tej metodzie gleba obszaru objętego ochroną oraz rośliny pozostają suche.

SKUTEK NAWADNIANIA ANTYPRZYMROZKOWEGO

 • Nawadnianie bezpośrednie- pozytywnym skutkiem tego typu nawadniania jest ochrona przeciwmrozowa roślin za pomocą lodowej powłoczki, negatywnym skutkiem mogą być zniszczenia wynikające z obciążenia roślin delikatnych lodem.
 • Nawadnianie wyprzedzające- skutkiem poprawnie przeprowadzonego zraszania jest magazynowanie ciepła z glebie i tuż nad jej powierzchnią, czego skutkiem jest ochrona roślin przed lekkimi przymrozkami sięgającymi kilku stopni poniżej zera.
 • Nawadnianie pośrednie- blokuje chłodne masy powietrza na terenach sąsiednich i nie dopuszcza mrozu do chronionego obszaru.

 

KIEDY ZACZĄĆ NAWADNIAĆ?

Ważne jest, aby nie zwlekać z włączeniem nawadniania ochronnego bezpośredniego- najlepsze efekty bowiem przynosi wówczas, gdy w momencie spadku temperatury poniżej 0 rośliny już są dokładnie pokryte wodą. Należy zraszać rośliny od chwili spadku temperatury poniżej 0 stopni, aż do ponownego wzrostu powyżej zera. Zaleca się zaprzestanie nawadniania, gdy prędkość wiatru przekracza 5,0 m/s, aby uniknąć znaczącego znoszenia strugi- dokładność i równomierność pokrycia jest bardzo ważna.

 • Nawadnianie wyprzedzające należy przeprowadzić tuż przed spodziewanymi przymrozkami, około 2-3 dni wcześniej. Ważne, żeby w momencie wystąpienia minusowych temperatur gleba była już odpowiednio zwilżona, ponieważ proces jej schnięcia będzie działał wręcz ochładzająco na rośliny (skutek odwrotny).
 • Nawadnianie pośrednie powinno się odbywać przed spodziewanymi przymrozkami, z wyprzedzeniem 2-3 dniowym.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zraszaczy antyprzymrozkowych dostępnych w naszym sklepie!