Rury drenarskie

Rury drenażowe bez otuliny i z otuliną

Rury drenarskie dzielą się na rury bez otuliny i w otulinie. 

1. Rury drenarskie bez otuliny (z otworami lub bez otworów) stosuje się do odwadniania oraz napowietrzania gruntów gruboziarnistych na terenach strukturalnie stabilnych (słabo rozkładalnych) i piaszczystych. Warunkiem poprawności działania systemu złożonego z rur perforowanych bez otuliny jest wykonanie wokół rury warstwy filtracyjnej.

2. Rury drenarskie z filtrem nadają się do stosowania na dowolnym podłożu. Filtr wykonany jest z cienkich włókien polipropylenowych z PVC-U o grubości 5 mm lub geowłókniny PP odpornej na promieniowanie UV. 

Jednolity filtr, owinięty wokół całej rury, zapewnia wyższą skuteczność zabezpieczenia przed kolmatacją i może być stosowany dla różnych typów gruntów. W porównaniu z rurą perforowaną bez otuliny, rura z fabryczną otuliną posiada wyższą wydajność hydrauliczną a odpływ wody następuje nawet 4-6 razy szybciej.

Dla budynków o powierzchni do 200 mrurociągi wykonuje się z rur perforowanych o średnicy 100 mm i układa ze spadkiem min. 0,4 - 0,5 %. W zależności od rodzaju gruntu, drenaż wokół obrysu budynku może być wykonany jako:

  • rurociąg drenarski pierścieniowy z jedną warstwą filtru (w gruntach dobrze przepuszczalnych piaszczystych),
  • rurociąg drenarski, połączony z drenażem warstwowym, wykonanym z 2 warstw filtru ( w gruntach średnio i słabo przepuszczalnych, drobnoziarnistych).

Zaleca się stosowanie rur drenarskich z PVC-U z filtrem z włókien polipropylenowych oraz geowłókniny, chroniącym drenaż przed zamulaniem. W drenażach budowlanych stosuje się dodatkowo filtry z materiałów mineralnych, takich jak żwiry 8-16 mm, piaski oraz geowłókniny.

119.93 - 1056.62 zł
110.70 - 975.34 zł
362.17 - 2132.43 zł
334.31 - 1968.39 zł
199.88 - 919.43 zł
184.50 - 848.70 zł