Automatyka nawadniania

Automatyka nawadniania odnosi się do zastosowania systemów automatycznych do zarządzania procesem nawadniania. Obejmuje ona zastosowanie różnych technologii i urządzeń, które pozwalają na precyzyjne, zautomatyzowane i zdalne sterowanie nawadnianiem obszarów zieleni, takich jak ogrody, pola uprawne czy tereny publiczne.

Główne cechy i elementy automatyki nawadniania obejmują:

  • Sterowniki do nawadniania: Automatyczne komputery sterujące nawadnianiem, które umożliwiają programowanie, planowanie oraz monitorowanie nawadniania. Mogą one działać na podstawie zadanego harmonogramu oraz odczytów pogodowych
  • Czujniki pogodowe do sterownika nawadniania: umożliwiają monitorowanie poziomu m.in. wilgotności gleby. W zależności od odczytów, systemy nawadniania automatycznie dostosowują ilość podawanej wody, eliminując konieczność nawadniania obszarów, które są już odpowiednio nawilżone. Automatyczne systemy nawadniania mogą być zintegrowane z czujnikami deszczu, które wykrywają opady atmosferyczne i automatycznie wyłączają nawadnianie, jeśli jest to niepotrzebne z powodu obecności naturalnej wody.
  • Elektrozawory do nawadniania: są kluczowym elementem w systemach nawadniania, które pozwalają na automatyczne kontrolowanie przepływu wody w różnych częściach systemu. Elektrozawory są stosowane do kontrolowania przepływu wody do poszczególnych stref nawadniania. W systemach z podziałem na strefy, elektrozawory pozwalają na selektywne nawadnianie różnych obszarów, dostosowane do specyficznych potrzeb roślinności w poszczególnych strefach.

Czujniki

Kable elektryczne i konektory