Nawadnianie kukurydzy

Jak nawadniać kukurydzę?

Nawadnianie kukurydzy

Korzyści z nawadniania kroplowego kukurydzy

 

Według badań The Australian Government's Scientific Research Agency (CSIRO) najlepszą metodą nawadniania pola kukurydzy jest podlewanie kropelkowe za pomocą przewodów kroplujących naziemnych lub podziemnych. Udowodniono 30% większy plon pola kukurydzy nawadnianego kropelkowo w stosunku do nawadniania zalewowego, 15% wzrost w stosunku do nawadniania zraszaczami polowymi (2004-20006, Austaria, Murrumidgee). Z kolei według badań prowadzonych w Portugalii wzrost plonów nawadnianych przewodami kroplującymi wyniósł 30% w stosunku o deszczowni.

Użycie nawadniania kroplowego niesie za sobą również korzyści finansowe w stosunku do systemów zraszaczy polowych. Okazuje się bowiem, że jesteśmy w stanie zapewnić aż 35% oszczędności energetycznej przy zasilaniu systemu mikronawadniającego w stosunku kosztów operacyjnych pompy do deszczowni.

Zalety mikronawadniania kroplowego

 

  • brak start wody powodowanych niepotrzebnym polewaniem międzyrzędzi
  • wysoka efektywność w wietrznych warunkach pogodowych
  • mniejsze ryzyko  rozwoju chorób i grzybów dzięki unikaniu moczenia liści
  • możliwość jednoczesnego wykonywania oprysków i nawadniania
  • pozostawienie pyłku suchym - nawadnianie nie wpływa na zapylanie

System nawadniania kroplowego - nawadnianie na powierzchni

System nawadniania kroplowego - nawadnianie na powierzchni

 

System nawadniania kroplowego można rozłożyć napowierzchniowo. W przypadku rozstawu rzędów co 75 cm polecamy prowadzenie taśm kroplujących, o grubości ścianek 6-8 mil, co drugi rząd - czyli co 1,5 metra. Magistrale oraz przewody kroplujące powinny znajdować się na powierzchni. W celu ułatwienia demontażu i innych prac na polu można wykorzystać zwijaną magistralę z węża typu LAYFLAT i mocować taśmy za pomocą wpinek. Aby instalacja pracowała bez zarzutu należy wyposażyć instalację w system filtracji oraz zawory odpowietrzające i napowietrzające.  

System nawadniania kroplowego - nawadnianie podpowierzchniowe

 

Najefektywniejszym systemem nawadniania roślin jest nawadnianie podpowierzchniowe, czyli bezpośrednio do strefy korzeniowej rośliny. Tego typu nawadnianie zapewnia oszczędności wody aż do 50% w porównaniu z systemem zalewowym lub deszczownianym. Przewody kroplujące zaleca się ułożyć do drugi rząd, czyli co 1,5 metra. Taśmę należy rozłożyć w odległości ok 30 cm od rzędu, 20-25 cm pod powierzchnią ziemi. Polecamy użycie przewodów o grubości ścianek 15-30 mil z rozstawą emiterów co 30-40 cm. Aby system wystarczył na lata należy rozplanować zawory odpowietrzające i napowietrzające, zawory płuczące i kontrolne oraz system filtracyjny.

Potrzeby wodne kukurydzy

 

Kukurydza przechodzi okres wegetacji w ciągu 120-180 dni. Zapotrzebowanie na wodę w okresie wegetacji to 450-500 mm. Największe zapotrzebowanie występuje w drugiej dekadzie VII do końca VIII. Zalecane dawki wody to 3 x 30 mm lub 3 x 25 mm. Nawadnianie w początkowych fazach wzrostu rośliny jest niezalecane i może przynieść więcej strat niż korzyści. Spodziewana zwyżka plonów przy prawidłowym nawadnianiu to 36-44%, 10-20 q ziarna lub do 150 q zielonej masy z hektara.