Nawadnianie konopi przemysłowej

nawadnianie konopi siewnej

Nawadnianie konopi przemysłowej

Konopie siewne ze względu na intensywną transpirację i dużą ilość biomasy mają bardzo wysokie wymagania wodne.

Uprawę konopi przemysłowej poleca się zakładać na glebach dobrze magazynujących wodę, ale równocześnie z odpowiednim poziomem wody gruntowej. Woda gruntowa usytuowana na poziomie wyższym niż 1,20 m zakłóca wzrost i rozwój konopi przemysłowej. Najkorzystniejsze warunki dla prawidłowego rozwoju roślin to wilgotność gleby kształtująca się na poziomie 60-70% PPW.

Rozwój rośliny, a zapotrzebowanie na wodę

W fazie kiełkowania oraz powolnego wzrostu nie zaleca się stosowania nawadniania. Od chwili siewu do wykształcenia piątej pary liści nadmierne podlewanie może wpływać negatywnie na rozwój konopi przemysłowej.

Nawadnianie rozpoczynamy w momencie, gdy rośliny wchodzą w fazę szybkiego wzrostu, czyli w okresie pojawiania się pierwszych pąków kwiatowych i przeprowadzamy je aż do fazy kwitnienia. Zawiązywanie pąków kwiatowych to okres, kiedy konopia siewna przemysłowa jest najwrażliwsza na niedobór wody - jest to zazwyczaj II dekada czerwca do połowy sierpnia. Zalecana jednorazowa dawka wody to ok. 30 mm, w zależności od możliwości chłonnych podłoża. Brak wody w fazie kwitnienia może być powodem obniżki plonu.

Nawadnianie kończymy wówczas, gdy roślina zaczyna wykształcać nasiona.

Skutki niedoboru wody

Skutki niedoboru wody

Na brak odpowiedniej ilości wody konopie mogą reagować obniżeniem plonów i pogorszeniem jakości włókna. 

Efektywne nawadnianie konopii siewnej

Badania z roku 1998 wykazały (Linsson, Mendham), że nawadnianie kroplowe wpływa znacząco na wzrost parametrów rośliny tj. długości i średnicy łodyg, oraz poprawę jakości plonów słomy i włókna nawet o 20-30% w stosunku do uprawy nie nawadnianej sztucznie. Aby zmaksymalizować potencjał uprawy konopi przemysłowej zaleca się obfite mineralne nawożenie plantacji. 

Sposoby nawadniania konopi przemysłowej:

  • nawadnianie kroplowe
  • deszczowanie

Przemysłowe wykorzystanie konopi siewnej

Konopia siewna może być przydatną rośliną we wspomaganiu procesów fitoremediacji ścieków komunalnych. Badania wykazały, że rośliny nawadniane dawkami wstępnie oczyszczonych ścieków w wysokości 600 mm i 200 mm spowodowały wzrost plonów uprawy o 25-29% i poprawę jakości nasion o 67% i 84%.

Array