Nawadnianie fasoli

system nawadniania fasoli

Nawadnianie fasoli

Fasola posiada palowy system korzeniowy, której korzeń dorasta do głębokości ponad 1 m. Korzenie boczne usytuowane są w promieniu 60 cm i na głębokości około 30 cm. Dzięki takiej strukturze korzeni, fasola została zaklasyfikowana do roślin o umiarkowanych wymaganiach wodnych. Decydujący wpływ na wysokość plonów nasion i strąków mają okresy dużej wrażliwości na niedobór w glebie pojawiające się w czasie wzrostu i rozwoju fasoli. Takie okresy zaobserwowano w czasie kwitnienia oraz w fazie zawiązywania i przyrostu nasion w strąkach. Wysoka wilgotność nie ma jednak znacznego wpływu na plon nasion czy strąków, stwarza jedynie roślinie dogodne warunki do jej rozwoju wegetatywnego.

Wzrost plonu, poprzez zwiększenie ilości strąków i nasion w strąkach, występuje w trakcie nawadniania w fazie kwitnienia. Zwiększenie plonu następuje również w momencie nawadniania w fazie zawiązywania i przyrostu nasion poprzez zwiększenie masy nasion w strąkach. Zbyt małe ilości wody w fazie kwitnienia doprowadzają do zrzucenia zawiązków kwiatowych i gorszego zawiązywania strąków. Biorąc pod uwagę uprawę fasoli szparagowej, zbyt duże okresy suszy w fazie przyrostu strąków mogą prowadzić do pogorszenia ich jakości i zwiększenia zawartości włókna, przez co strąki stają się łykowate i niesmaczne.

 

Podstawowe informacje dotyczące nawadniania fasoli:

1. zdolność pobierania wody z warstw głębszych: średnia

2. okres dużego zapotrzebowania na wodę: od połowy VII do połowy VIII – w plonie wtórnym – VIII

3. spodziewana zwyżka plonów: średnia

 

Biorąc pod uwagę średnio późną lub późną porę siewu fasoli – pierwsza połowa V lub w plonie wtórnym VI-VII - wschody tej rośliny uprawnej bywają utrudnione i niewyrównane z powodu braku wody w glebie. W związku z tym wymagane jest nawadnianie przedsiewne (ok. 30 mm) lub po zasiewne (ok.15 mm). Należy jednak pamiętać, że nawadnianie posiewne fasoli w okresie niskich temperatur może spowodować pogorszenie wschodów.

 

Efekt nawadniania fasoli jest zależny od właściwości odmiany oraz przebiegu pogody w danym roku.

Nawadnianie fasoli szparagowej

Nawadnianie fasoli szparagowej powinno odbywać się przy użyciu deszczowni od początku kwietnia aż do jej zbioru. Rozpoczęcie nawadniania następuje przy spadku wilgotności gleby do 70% polowej pojemności wodnej oraz przy potencjale wodnym gleby wynoszącym -30 kPa/ 40 kPa (1 bar = 100 kPa). W zależności od rodzaju gleby, jednorazowe dawki wody powinny oscylować w granicach 20-30 mm. Powinny odbywać się przed kwitnieniem, w fazie wykształcania strąków, a także po pierwszym zbiorze. Do nawadniania tej odmiany fasoli - z uwagi na delikatną budowę - zaleca się stosować zraszacze o niewielkiej intensywności opadów (8-10 mm/h). W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia porażenia roślin przez antraknozę (chorobę grzybową powodowaną przez Colletotrichum lindemuthianum, objawiającą się podłużnymi, czerwonobrunatnymi, wgłębionymi plamkami na liścieniach) i choroby bakteryjne, nawadnianie fasoli szparagowej powinno odbywać się w godzinach porannych i przedpołudniowych.

Nawadnianie fasoli tycznej

Nawadnianie fasoli tycznej

Przy prawidłowym nawadnianiu fasoli tycznej należy stosować nawadnianie kroplowe. Przewody służące do nawadniania rośliny, umieszcza się pomiędzy dwoma rzędami roślin. Rozstaw emiterów powinien wynosić co 30-40 cm. Jednorazowa dawka wody wynosi wówczas 10-15 l/m.b. rzędu. W czasie bezdeszczowej pogody oraz w okresie dużej wrażliwości na niedobór wody nawadnianie należy prowadzić co około 3-4 dni.

Nawadnianie fasoli uprawianej na suche nasiona

Nawadnianie fasoli uprawianej na suche nasiona powinno wyglądać podobnie jak w przypadku fasoli szparagowej. Wyjątek stanowi etap końcowego nawadniania, który należy zakończyć około 3-4 tygodnie przed samym zbiorem. Dzięki temu nasiona dojrzeją i uzyskają należytą wilgotność. Ponadto warto unikać nawadniania fasoli bezpośrednio po siewie, ponieważ może doprowadzić to do pogorszenia wschodów nasion.