Jak nawadniać marchew?

Nawadnianie marchwi - wymagania wodne, dawki, systemy

Jak nawadniać marchew?

Marchew jest rośliną, która wyjątkowo dobrze radzi sobie z niedoborami wody w glebie, ponieważ ma długi na 1,5 m korzeń palowy i dobrze rozwinięte korzenie boczne rozrastające się w promieniu 60 cm. Główna masa korzeniowa znajduje się na głębokości 60-70 cm. Okres wegetacji rośliny to 160-190 dni a zapotrzebowanie na wodę wynosi 300-400 mm. Współczynnik transpiracji wynosi 270-460.

Okres dużego zapotrzebowania to czerwiec dla odmian wczesnych i połowa lipca do sierpnia dla odmian późnych. W czerwcu roślina wymaga ok. 20 mm a w lipcu i sierpniu ok. 70 mm. Marchew, zwłaszcza na glebach lekkich, pozytywnie reaguje na nawadnianie dodatkowe. Należy jednak uważać, aby PPW nie przekroczyło 80%, gdyż może to spowodować spadek plonów.

System nawadniania marchwi - deszczowanie

Deszczowanie marchwi dom. wczesna rozpoczyna się w czerwcu ok. 70 dni od daty siewu. Deszczowanie marchwi później przypada na mniej więcej 9 tygodni od siewu. W przypadku, kiedy siew marchwi przypada na okres późny i gleba jest przesuszona stosuje się nawadnianie przedsiewne w dawce ok. 30-40 mm, a następnie w celu ułatwienia wschodów 15-20 mm. Deszczowanie wykonuje się do ok. 10 dni. Normy nawodnień dla odmian wczesnych: 4 x 25; 3 x 25; 1 ; 25 m, dla odmian późnych 5 x 25; 4 x 25; 2 x 25 mm.

 

 

 

93.89 - 120.44 zł
83.45 - 107.08 zł
151.45  zł
134.62  zł
26.30 - 31.87 zł
23.38 - 28.33 zł
2.40 - 39.80 zł
2.13 - 35.39 zł
53.73 - 54.52 zł
47.76 - 48.46 zł
36.53 - 37.32 zł
32.47 - 33.17 zł
86.46  zł
76.85  zł
159.10  zł
139.21  zł
50.11 - 54.34 zł
44.55 - 48.30 zł
30.88 - 36.48 zł
27.07 - 32.42 zł
69.18 - 70.03 zł
61.50 - 62.25 zł
233.16  zł
204.01  zł

System nawadniania marchwi - nawadnianie kroplowe

Nawadnianie kroplowe korzystnie wpływa na plon marchwi na glebie lekkiej. Wedle badań Babika z 2005 r. i innych prowadzonych w 2003 r. wzrost plonu wynosił aż 143%, a efektywność nawadniania wynosiła 233 kg x ha -1 x mm -1

Dowiedzono, że nawadnianie podpowierzchniowe kroplowe wpływa zarówno na plon, jak i cechy morfologiczne korzeni rośliny. Odnotowano większą reakcję na nawadnianie względem podlewania napowierzchniowego - plon marchwi był niemal 3 razy wyższy w stosunku do kontroli bez nawadniania. Korzenie roślin nawadnianych miały większą średnicę i masę, ale za to były krótsze.

Przewody kroplujące układa się podczas formowania redlin na głębokości 5-7 cm w ich grzbiecie.