Systemy sterujące szklarnią

Układ sterujący odpowiada za działanie wszystkich systemów w szklarni lub tunelu foliowym regulujących klimat i nawadnianie. Sterownik łączy w sobie funkcję komputera klimatycznego zarządzającego m.in. wentylacją, nagrzewnicami, stopniem otwarcia dachu, cieniówkami, oraz komputera nawodnieniowego sterującego pompą, systemem nawadniania oraz nawożenia.  Instalacja automatycznego nawadniania może służyć jako droga rozprowadzania płynnych pożywek dla upraw, dzięki czemu jeden system staje się multi-zadaniowy i uniwersalny. Urządzenie zbiera dane dzięki szeregowi dodatkowych urządzeń pomiarowych, czujników i stale monitoruje poprawność działania instalacji alarmując o ewentualnych nieprawidłowościach.

System sterujący szklarnią - komputery klimatyczne i nawodnieniowe

Pompa dozująca

Pompy dozujące nawozy bądź kwas stosuje się w uprawach polowych oraz szklarniowych do podawania gotowych płynnych mieszanek nawozowych na zasadzie wstrzyknięcia roztworu pod ciśnieniem do instalacji. 

Mieszalnik nawozowy

Mieszalniki nawozów składają się standardowo z komputera sterującego (panelu), pompy zasysającej, zbiornika mieszającego i zwężek pobierających nawozy płynne bądź kwas. Wszystkie urządzenia wmontowane są w ramę i mogą być dowolnie konfigurowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb np. dowolna liczba zwężek, pompa o różnej mocy itp. Mieszalnik pobiera nawozy płynne wedle ustalonych przez sterownik proporcji i wstrzykuje je do zbiornika, gdzie następuje wymieszanie i sporządzenie pożywki dla roślin. Pożywka podawana jest do dowolnej sekcji poprzez instalację automatycznego nawadniania. Dzięki urządzeniom pomiarowym kontrolującym poziom EC i pH sterownik stale monitoruje zakwaszenie i przewodność mieszanki.

Zwężka inżektorowa

Zwężka venturiego służy do zasysania na zasadzie różnicy ciśnień porcji uprzednio przygotowanego nawozu płynnego i podanie na instalację automatycznego nawadniania. Zwężki zwyczajowo montuje się na bypassie, żeby w razie potrzeby odciąć dopływ wody.

5911.56 - 8396.54 zł
5517.46 - 7836.77 zł
1726.59 - 3920.24 zł
1611.48 - 3658.89 zł