Nawadnianie sadów

systemy nawadniania drzew owocowych

Nawadnianie sadów

Drzewa owocowe uprawiane w sadach ze względu na duże zagęszczenie potrzebują dodatkowego nawodnienia. Chcąc uzyskać optymalne plony należy zadbać o odpowiednią zawartość wody w glebie. Woda jest głównym czynnikiem kształtującym plon, dlatego żaden sadownik nie powinien oddawać tego ważnego aspektu w ręce losu. W naszych warunkach klimatycznych zachodzi konieczność zakłożenia systemu, a jego wygląd może się różnić w zależności od naszych preferencji i możliwości źródła wody i gleby.

Potrzeby wodne sadów

Potrzeby wodne sadów

Rośliny sadownicze mają wysokie wymagania wodne, jednak zbyt wysoka wilgotność podłoża wpływa na ograniczenie ich wzrostu i plonu. Odporność na suszę zależy od genetycznych cech gatunku sadzonych roślin, ich naturalnej odporności i warunków przyrodniczych otoczenia. Duże znaczenie mają także cechy podkładki i odmiany szlachetnej - powszechnie przyjmuje się, że siła wzrostu oraz odporność na niedobór wody to ich wypadkowa.

Gęstość posadzenia roślin
znacznie wpływa na kształt ich bryły korzeniowej. Średnica zasięgu bryły korzeniowej dorosłej jabłoni może 3-krotnie przewyższać jej średnicę korony, jednak u drzew posadzonych w dużym zagęszczeniu system korzeniowy ma kształt wydłużony, a podbór wody jest znacznie utrudniony. Zakłócony zostaje balans między wielkością korony, a objętością gleby do której korzenie mają dostęp.

Skutki niedoboru wody

ograniczenie dostępności wody w glebie może powodować zamykanie komórek szparkowych roślin, co prowadzi do ograniczenia transpiracji i absorbcji dwutlenku węgla, a tym samym obniżenia poziomu fotosyntezy. Skutkiem suszy może być również zahamowanie wzrostu młodych drzew a także wpływać na ich plonowanie, 

Potrzeby wodne roślin sadowniczych

zależnie od rodzaju i stopnia wilgotności siedliska oraz pory roku, rośliny sadownicze w różnym stopniu pobierają wodę z gleby. Zazwyczaj potrzeby wodne wahają się w okolicach 2 mm-6 mm na dobę. W okresie wegetacji rośliny sadownicze potrzebują w sumie średnio od 450 mm - 620 mm wody. W praktyce sadowniczej termin nawadniania ustala się za pomocą tensjometrów, a pomiary wilgotności prowadzi się na głębokości 30 cm.

System nawadniania sadów

System nawadniania sadów

System nawadniania sadów może być oparty na przewodach kroplujących, kroplownikach wbijanych, dyszach zraszających, deszczowniach lub mikrozraszaczach.

1. Deszczownia do sadów

System deszczowniany wymaga wydajnego źródła wody. Deszczownie oprócz nawadniania gleby, mogą służyć także jako narzędzia ochrony antyprzymrozkowej. Intensywność zraszania powinna kształtować się na poziomie min. 3,5 mm x h-1. Ochronę antyprzymrozkową prowadzimy z użyciem zraszaczy specjalnie do tego celu przystosowanych (wyposażonych w mechanizm szybkoobrotowy),

Zaletą wykorzystania deszczowni jest szybkość nawadniania, wadą jednak jest to, że w momencie jej pracy utrudnione lub uniemożliwione są wszelkie prace polowe. Podstawową jednak wadą deszczowania drzew jest zraszanie liści, co może przyczyniac się do rozwoju chorób grzybowych.

2. Mikrozraszacze do sadów

Przyczyną rozwoju systemów mikronawodnień w sadownictwie były choroby grzybowe, które rozwijają się na skutek polewania liści przy użyciu tradycyjnych deszczownic. Mikrourządzenia montowane są na rurze PE pod koronami roślin, przez co nie emitują wody na liście drzew i krzewów. Nawadnianie mikrozraszaczami wymaga średnio wydajnego źródła wody ze względu na male dawki opadowe. Stosowanie systemów mikrozraszających pozwoliło na przejście z systemu deszczowania do systemów ekonomicznych, wspomagających oszczędność wody. 

Głównym założeniem nawadniania mikrozraszaczami jest podlewanie jedynie w okolicy bryły korzeniowej rośliny. Znaczącą zaletą stosowania systemu mikronawadniania jest precyzja podlewania oraz możliwość szybkiej wymiany urządzeń w razie potrzeby. Jest to idealne rozwiązanie dla tych sadowników, którzy mają problem z wysokim stężeniem żelaza w wodzie. 

3. Nawadnianie kroplowe sadów

To najpowszechniej stosowany system nawadniania sadów w Polsce. Pozwala na oszczędność czasu przy prostym montażu, nie wymaga wydajnego źródła i pomaga ekonomicznie gospodarować zasobami wodnymi. Podstawowymi zaletami systemu jest brak zwilżania liści roślin. System kroplowy nie opóźnia wykonywania prac polowych. Przy użyciu przewodów kroplujących sadownicy zyskali możliwość nawadniania plantacji na zboczach, zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią gruntu. Dzięki stosowaniu nawadniania kroplowego z łatwością można przeprowadzić fertygację, czyli podawanie wraz z woda pożywek nawozowych.

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia dostępne w naszej ofercie;

 

Linie kroplujące bez kompensacji ciśnienia dostępne w naszej ofercie: 

 

Wspomaganie projektowania systemu

Jeżeli masz wątpliwości jaki system jest odpowiedni dla Twojego sadu skorzystaj z pomocy oferowanej przez firmę HB-System.

Zapraszamy do zakładki: Zamów projekt.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu. Wszelkie dane naszej firmy wraz z telefonem odnajdziesz na dole strony w naszej stopce bądź w zakładce Kontakt.