Nawadnianie buraka

jak nawadniać buraka?

Nawadnianie buraka

Buraki ćwikłowe mają okres wegetacji trwający ok. 150 dni i podczas jego trwania ich zapotrzebowanie na wodę wynosi 300 mm. Głębokość głównej masy korzeni sięga do 40 cm i ma średnią zdolność pobierania wody z głębszych warstw gleby. Okres dużego zapotrzebowania na wodę przypada na połowę lipca i trwa do końca sierpnia.

Buraki ćwikłowe mają dużą wrażliwość na wilgotność gleby głównie w okresie kiełkowania i początkowej fazie wzrostu. Po tym okresie buraki potrafią dostosować się do siedliska. Jednakże burak korzystnie reaguje na nawadnianie zarówno zwyżką plonu jak i wielkością - niemal o 100% zwyżki plonu i 147% przyrostu korzeni.

system nawadniania buraka

Do nawadniania buraka polecany jest system deszczowniany - czyli instalacja złożona ze zraszaczy polowych. Nawadnianie powinno rozpocząć się w momencie kiedy wilgotność osiąga 60-65% PPW, a jednorazowe dawki polewowe powinny osiągać 25-40 mm. Jeśli gleba przed siewem jest przesuszona należy stosować dawkę przedsiewną 10-15 mm co 3-4 dni.