Nawadnianie grochu

system nawadniania grochu

Nawadnianie grochu

Charakterystyka gatunku

Groch siewny to gatunek roślin strączkowych z rodziny bobowatych. Wyróżniamy odmiany płożące oraz pnące. Jest rośliną o niewielkich wymaganiach glebowych, nie znosi jedynie stanowisk ciężkich i podmokłych. Jest odporny na niskie temperatury, oprócz okresu kwitnienia kiedy trzeba ochronić roślinę przed ewentualnym mrozem.

Wymagania wodne

Groch ma umiarkowane wymagania wodne ze względu na dość dobrze rozwinięty system korzeniowy. W zależności od fazy rozwoju należy dostarczyć roślinie odpowiednią ilość wody. Nie na każdym etapie wzrostu potrzeby wodne są identyczne.

Aby w jak największym stopniu zmaksymalizować zbiory w zależności od etapu rozwoju należy w następujący sposób różnicować dawki wody:

  • kiełkowanie – duże potrzeby wodne, wymagana gleba wilgotna
  • wzrost masy wegetatywnej – małe zapotrzebowanie wodne
  • kwitnienie – duże zapotrzebowanie wodne
  • wiązanie się strąków - duże zapotrzebowanie wodne
  • wzrost strąków – umiarkowane zapotrzebowanie na wodę

Sposób nawadniania

Nawadnianie odbywa się za pomocą deszczowni, optymalna dawka wodna waha się w granicach 20-30mm. W okresie kwitnienia i wiązania strąków wilgotność gleby nie powinna spadać poniżej 70% PPW (polowa pojemnośc wodna), a potencjał wodny poniżej -30, -40 kPa.

Podczas wysokich temperatur lepsze efekty uzyskuje się gdy podlewanie odbywa się niewielkimi dawkami wody ok 10mm o intensywności równej około 6-8 mm/h

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Przestrzegając odpowiednich zasad nawadniania w zależności od fazy wzrostu grochu można znacząco wpłynąć na ilość zbiorów.

Zapewnienie odpowiedniej ilości wody w fazie kwitnienia powoduje zwiększenie przyrostu strąków nawet o 30%. A nawadnianie w dalszej części ich rozwoju wzrost plonu o 20%.

Ważne jest by w okresie od kiełkowania do momentu pojawienia się kwiatów nie utrzymywać zbyt dużej wilgotności gleby, ponieważ spowoduję to wzrost masy wegetatywnej, a zmniejszy plony nawet o 5%.