Nawadnianie ogórka

systemy nawadniania ogórków

Nawadnianie ogórka

Ogórek to jedna z wrażliwszych na niedobór wody roślin. Jej wrażliwość na suszę spowodowana jest płytko umieszczonym systemem korzeniowym oraz stosunkowo dużą transpiracyjną powierzchni liści. Strefa aktywnych korzeni rośliny znajduje się maksymalnie na głębokości 30 cm pod powierzchnią gleby, co oznacza, że zapas wilgoci w glebie szybko wyczerpuje się na skutek parowania powierzchniowego i jednoczesnego pobierania jej przez rośliny. Niedostateczna ilość wody może prowadzić do więdnięcia.

Potrzeby wodne ogórka kształtują się średnio na poziomie 400 mm rocznie. Newralgicznym okresem dla rozwoju ogórka jest faza kwitnienia i zawiązywania owoców, dlatego wówczas roślina jest szczególnie wymagająca i wrażliwa na suszę. Brak odpowiedniej ilości wody w glebie może prowadzić do obniżenia jakości plonu i owoców, a nawet do opadania kwiatów, zawiązków owocowych. Niedobór wody w okresie przyrostu owoców skutkuje powstawaniem pustych przestrzeni we wnętrzu ogórka.

Kiedy rozpocząć nawadnianie ogórka?

Kiedy rozpocząć nawadnianie ogórka?

Nawadnianie rośliny powinno rozpocząć się w okresie kiełkowania i wzrostu. Przed siewem zaleca się dokładne zwilżenie gleby, szczególnie w okresie suszy. Po wysiewie nadmierne nawadnianie może być skutkiem nierównomiernych wschodów, dlatego następne sesje nawadniające należy zaplanować dopiero od początku kwietnia, gdy roślina zacznie kwitnąć. W fazie wzrostu roślin nawadnianie stosuje się jedynie w wyjątkowych przypadkach tj. w sytuacji, gdy wilgotność spadnie poniżej 60% polowej pojemności wodnej. W fazie kwitnienia należy utrzymywać wilgotność na poziomie 70-80% i w okresie bezdeszczowym częstotliwość nawadniania co 4-5dni.  

Wymagania wodne ogórka

W uprawie ogórka ważna jest także intensywność deszczowania. Roślina jest szczególna wrażliwa na opad z góry, szczególnie jeżeli zraszanie odbywa się zbyt dużymi kroplami, dlatego zaleca się do jego podlewania stosowanie systemów mikronawadniających. Ogórek jest równie wrażliwy także na niskie temperatury, więc deszczowanie powinno odbywać się w godzinach porannych, kiedy roślina ma szanse obeschnąć, a amplituda jej temperatury i temperatury wody jest najmniejsza. Podlewanie popołudniowe zaleca się jedynie w sytuacji, gdy woda pochodzi ze zbiorników otwartych, gdzie ma możliwość ogrzania się przed podaniem.

Nawadnianie kroplowe ogórka

Niezwykle dobre efekty przynosi stosowanie systemu kroplowego do nawadniania ogórków. Stosowanie przewodów kroplujących zmniejsza ryzyko porażenia roślin chorobami grzybowymi i eliminuje całkowicie problem z nieodpowiednią temperaturą wody. System ten pozwala na precyzyjne podawanie pożywek wraz z wodą w fazie rozwojowej. Korzyści wynikające z odpowiednio przeprowadzonego nawadniania kroplowego są widoczne długofalowo.

System kroplowego nawadniania może opierać się na taśmach kroplujących, liniach kroplujących bądź kroplownikach wbijanych.

Fertygacja ogórka

Fertygację ogórka możemy przeprowadzić przy użyciu zwężek inżektorowych, pomp dozujących bądź dozowników proporcjonalnych. Najnowsze badania wykazały większą efektywność podawania wodnego roztworu pożywki w stosunku do tradycyjnego nawożenia posypowego.