Nawadnianie kapusty

wymagania wodne kapusty

Nawadnianie kapusty

 

 

Kapusta głowiasta biała, czerwona i włoska

Kapusta jest bardzo popularną rośliną w uprawie w Polsce. Z uwagi na dużą masę nadziemną i płytki system korzeniowy (do 50 cm) roślina ta ma duże wymagania wodne i jest wrażliwa na niedobór wody w glebie. Z uwagi na dużą powierzchnię liści kapusta transpiruje na poziomie 450-750, natomiast zapotrzebowanie na wodę w okresie wegetacji kształtuje się w granicach 360-600 mm. Okres wegetacji trwa 160-180 dni. Największe zapotrzebowanie na wodę dla odmian wczesnych przypada na czerwiec, dla średnio wczesnych - 2-gą połowę lipca do połowy sierpnia, a dla odmian późnych na sierpień - wrzesień.

Optymalna wilgotność gleby to 80%PPW dla kapusty późnej, 70-80% PPW dla kapusty włoskiej.

 

Kapusta brukselska (brukselka)

Okres wegetacji brukselki trwa około 140 dni. W tym czasie zapotrzebowanie rośliny na wodę to ok. 300-500 mm. Okres dużego zapotrzebowania na wodę przypada na sierpień-wrzesień. Większość masy głównej korzeni sięga do 40-50 cm i roślina posiada średnią zdolność pobierania wody z głębszych warstw. Współczynnik transpiracji brukselki to 450-600.

deszczownia - dawki wody dla kapusty

W czasie niedoboru wody w glebie pierwsze nawadnianie powinno mieć miejsce bezpośrednio po wysadzeniu roślin na polu. Deszczowanie 10-15 mm dawkami wpływa korzystnie na przyjęcie rozsady. Dla kapusty bezpośrednio z siewu nawadnianie powinno odbywać się na 3-4 dni przed planowanym wysiewem. Nawodnienie po siewie może mieć niekorzystny wpływ na kiełkowanie.

Do momentu zawiązywania główek podlewanie stosuje się jedynie podczas przeciągającej się suszy, kiedy wilgotność spada poniżej 60-70%PPW. W czasie przyrostu główek kapusta ma bardzo duże wymagania wodne i wilgotność powinna już kształtować się na poziomie 70-80%PPW. W tym czasie nawadnianie za pomocą deszczowni jednorazowo powinno dostarczyć 15-25 mm.

Zalecane dawki nawodnień za pomocą deszczowni: 5 x 25; 3 x 25; 2 x 25 mm

 

 

nawadnianie kropelkowe na polu kapusty

 

Bardzo dobre efekty można uzyskać nawadniając kapustę za pomocą systemu kroplowego jeśli podlewanie roślin jest połączone z dostarczaniem nawozów płynnych, Nawadnianie kropelkowe kapustyfertygację wykonuje się za pomocą linii kroplującej umieszczonej w co drugim międzyrzędziu. Ten rodzaj pozwala na dostarczenie małych dawke wodnych wraz z nawozami o niskim stężeniu bezpośrednio w strefę korzeniową rośliny gdzie są najefektywniej wykorzystywane.