Studzienki drenarskie

Studnie drenarskie i zwieńczenia studni

Studzienki drenarskie

Studzienki drenarskie wykonuje się z rury karbowanej trzonowej PP-b DN 400 SN8. Standardowa wysokość studzienki to 2 m. Rurę należy wyposażyć w pokrywę i dno. Zwieńczenie studni można wykonać z tego samego materiału co dno lub wyposażyć w teleskop. Połączenia pomiędzy rurociągami, a studzienką należy wykonać za pomocą otwornicy odpowiadającej średnicą otworu w użytej rurze drenarskiej. Po wykonaniu otworu należy umieścić w nim uszczelkę i przyłączyć poszczególne rurociągi. Studzienki mogą być wyposażone w dwa otwory wlotowe i jeden wylotowy - typ A lub w trzy otwory wlotowe i jeden wylotowy - typ B.

Zwieńczenie studzienki rewizyjnej może być wykonane z pokrywy o klasie obciążenia A15 (1,5 t).

Studzienki mogą być instalowane we wszystkich systemach drenarskich i we wszystkich zastosowaniach. Są wykonywane równocześnie z kopaniem rowków  i układaniem rurociągów sączków i zbieraczy.