Nawadnianie pora

system nawadniania pora

Nawadnianie pora

Por posiada stosunkowo rozwinięty system korzeniowy. Wytwarza on jednocześnie dużą masę nadziemną przez co bardzo korzystnie reaguje na nawadnianie. Por zależnie od fazy rozwoju i sposobu uprawy ma zróżnicowane wymagania wodne. Pory uprawia się z siewu lub z rozsady, stąd wynikają różnice w wymaganiach wodnych w okresie wegetacji.

Por - wymagania wodne

Por - wymagania wodne

 

Największej wilgotności gleby wymagają w okresie szybkiego przyrostu masy nadziemnej. Najmniejsze potrzeby por ma w początkowej fazie rozwoju kiedy wzrost jest bardzo powolny. W okresie wegetacji zapotrzebowanie na wodę wynosi średnio 500 mm, wilgotność podłoża nie powinna spadać poniżej 70-75% w okresie największego poboru. Nawadnianie prowadzić należy zazwyczaj maksymalnie do połowy września.

Por uprawiany z siewu

Pory uprawiane z siewu w początkowej fazie, po siewie, nie wymagają nawadniania - wykorzystują wodę zmagazynowaną uprzednio w glebie. W tym okresie podlewanie niezbędne jest jedynie w wypadku suszy.

Por uprawiany z rozsady

Pory uprawiane z rozsady bezpośrednio po wysadzeniu na pole. Terminy podlewania roślin na zbiór letni - od czerwca do zbiorów, jesienny - od lipca do II połowy września, wczesnowiosenny - od II połowy sierpnia do końca września.

Sposób nawadniania

  • Nawadnianie pora przeprowadza się za pomocą deszczownicy. Każdorazowa dawka wody powinna wynosić od 20 do 30 mm zależnie od rodzaju gleby na jakiej znajduje się uprawa. Terminy nawadniania ustala się przy pomocy tensjometru. Deszczowanie jest szczególnie zalecane przy uprawie prowadzonej z rozsady, przy sadzeniu porów w przygotowane dołki bez utwardzania ziemi. W naszym klimacie zapotrzebowanie na sezon wynosi 150-200 mm.
  • Pory reagują doskonale na nawadnianie kroplowe połączone z systemem fertygacyjnym. Badania wykazały zwiększoną powierzchnię liści, większy plon spowodowany równomiernym odżywieniem rośliny przez cały okres trwania wegetacji (w porównaniu do roślin nawożonych posypowo).
1990.94 - 1990.94 zł
1497.78 - 1499.38 zł
124.45 - 124.45 zł
78.90 - 94.71 zł
105.77  zł
70.91  zł
1795.80 - 1969.00 zł
1486.16 - 1698.58 zł
2750.28  zł
2357.34 zł