Jak nawadniać skarpy

 

Naziemna linia kroplująca na skarpy

Ogrody i tereny zieleni o pofałdowanej powierzchni są atrakcyjne wizualnie oraz funkcjonalnie przede wszystkim dla użytkowników. Takie rozwiązania mogą jednak przysporzyć wykonawcom sporo trudności w umacnianiu wyniesień oraz stabilizacji gruntu. Skarpy narażone są na osuwanie oraz erozję związaną z oddziaływaniem czynników zewnętrznych takich jak woda, wiatr i nasłonecznienie.

W celu zabezpieczenia skarp stosuje się umocnienia biologiczne lub geotechniczne. W obu przypadkach efekt umocnienia może być różny. W zależności od nachylenia skarpy oraz jej lokalizacji należy dobrać takie rozwiązanie, które sprawdzi się w konkretnym przypadku. Na skarpy o nachyleniu do 30 st. proponuje się zazwyczaj umocnienia biologiczne w postaci nasadzeń roślin silnie korzeniących się na zboczu. Nachylenia takie mogą zostać dodatkowo umocnione geokratą, która stabilizuje skarpę i wraz z rozrośniętymi korzeniami tworzy zwartą strukturę.

Skarpy o większym nachyleniu wymagają dodatkowego podparcia w postaci murków oporowych, ścian żelbetowych lub gabionów. W każdym jednak przypadku nie należy zapominać o odpowiednim nawadnianiu. I tu pojawia się pewien problem.

 

Jak nawodnić skarpę, aby nie doprowadzić do zwiększenia erozji, a jednocześnie zadbać o prawidłowy rozwój roślin?

Należy zdawać sobie sprawę, że rośliny na zboczach mają trudne warunki do rozwoju ze względu na nachylenie podłoża, ale również z powodu braku dostatecznej ilości wody w glebie. Większość wody podlega zjawisku spływu powierzchniowego i podpowierzchniowego co doprowadza do zniszczenia skarpy i odpływu wody.

Firmy Rain Bird i NDS wyszły naprzeciw potrzebom swoich klientów wprowadzając na polski rynek linię kroplującą przeznaczoną specjalnie na skarpy. Linię tę charakteryzuje przede wszystkim odmienna budowa. Produkt posiada grubą dwuwarstwową ściankę odporną na działanie czynników atmosferycznych oraz specjalnie zaprojektowane emitery z zaworem zwrotnym. XFCV i DURA FLO PC CV zostały stworzone w celu ograniczenia wypływu wody zatrzymując ją w środku aż do wysokości 2,4 m (0,24 bar).

W praktyce przedstawia to się następująco: po wyłączeniu systemu nawadniania woda ze standardowych linii kroplujących wydostaje się z emiterów powodując spływ powierzchniowy i wodę stagnująca u podnóża skarpy. XFCV/DURA FLO PC CV ułożona na skarpie do max. wysokości 2,4 m zatrzyma wodę wewnątrz przewodu co dodatkowo ogranicza zużycie wody poprzez fakt, ze linia nie musi być napełniana każdorazowo przed każdym cyklem nawodnienia.

Co jednak zrobić kiedy skarpa jest wyższa niż 3 m?

W przypadku większych różnic w terenie należy podzielić skarpę na sekcje. W górnej części skarpy (ok. 2/3 stoku) linię należy rozłożyć standardowo co 50 cm natomiast u podnóża (1/3 stoku) co 60 cm.

Dzięki kompensacji ciśnienia linia zapewnia równomierne nawodnienie na całej powierzchni, a jej emitery pracują w dużym zakresie ciśnień bo od 1,40 aż do 4,14 bar!

XFCV jak każda z linii Rain Bird oprócz kompensacji ciśnienia posiada specjalną membranę zapewniającą samo przepłukiwanie się emiterów zapobiegając zapychaniu.