Systemy nawierzchni

Ekobruk jest projektowany z myślą o poprawie przepuszczalności wód deszczowych przy jednoczesnym utwardzeniu powierzchni biologicznie czynnej umożliwiając swobodne chodzenie lub jazdę po jej powierzchni. Posiadają one specjalne otwory lub struktury, które pozwalają na przesiąkanie wody deszczowej, ograniczając ilość powierzchni nieprzepuszczalnej. Ecobruk, oprócz funkcji ekologicznych, mogą być również używane ze względu na ich estetykę. Mogą stanowić atrakcyjny element architektury miejskiej i przestrzeni publicznej.