Nawadnianie pomidorów pod osłonami, nawadnianie pomidorów polowych

jak podlewać uprawę pomidorów?

Nawadnianie pomidorów pod osłonami, nawadnianie pomidorów polowych

 

Pomidor to najpopularniejsze warzywo na świecie. Z pomocą nowoczesnej technologii nawadniania uprawa pomidora może być nawet całoroczna.  

Wyróżniamy dwa sposoby uprawy pomidorów:

 • uprawa gruntowa, która rocznie daje 100-120 t/ha pomidorów
 • uprawa szklarniowa, która rocznie daje nawet do 500 t/ha

 

Gleba

Większość typów gleb jest odpowiednia pod uprawę pomidora, o ile zapewniony jest odpowiedni drenaż. Optymalne pH gleby to 6-7.5.

Pomidor jest warzywem o stosunkowo dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym (do 40 cm), przez co zaliczany jest do roślin o umiarkowanych wymaganiach wodnych. Dodatkowo pomidor jest stosunkowo odporny na zasolenie. Owoce pod wpływem soli stają się słodsze lecz mniejsze.

Woda

Zapotrzebowanie na wodę pomidorów różni się w zależności od odmiany, ale można przyjąć, iż średnie potrzeby wodne  wynosi w okresie wegetacji (który trwa 150-180 dni) 350-400 mm.

 • Największe zapotrzebowanie na wodę pomidory mają przeważnie od połowy lipca do połowy sierpnia - w tym czasie wilgotność gleby powinna wynosić 65-80% PPW.
 • Nawadnianie w trakcie sadzenia, a siewu

- w przypadku niedoboru wody w glebie przy wysiewie do gruntu nawadnia się 3-4 dni przed wysiewem nasion

- w przypadku niedoboru wody w glebie w czasie sadzenia rozsady nawadnia się dawkę 10mm aby ułatwić jej przyjęcie

 • W fazie największej wrażliwości na niedobory wilgoci w glebie nie powinna ona spaść poniżej 70%PPW lub potencjał wodny gleby nie spadać poniżej -40kPa.
 • Zapotrzebowanie wodne w lecie wynosi ok. 3-4 mm na dobę. Oznacza to, że w okresie pogody bez opadów atmosferycznych należy nawadniać uprawę średnio co 5-6 dni dawką ok. 20 mm w przypadku deszczowni lub co 2-4 dni w przypadku nawadniania kroplowego dawką ok 4l/roślinę (80-20 m3 wody na hektar). Dawki oraz częstotliwość cykli zależą od rodzaju gleby.

- gleby lekkie - mają mniejszą pojemność wody, wobec czego nawadniać należy częściej i mniejszymi dawkami

- gleby cięższe - nawadniać należy rzadziej, a większymi dawkami

 

Terminy nawadniania zależne są od przeznaczenia owoców.

- pomidory przeznaczone do konsumpcji 

nawadnia się od początku fazy kwitnienia i zawiązywania owoców do końca zbiorów. Nawadnianie rozpoczyna się dla większości odmian w II-III dekadzie czerwca, a kończy na początku września

- pomidory przeznaczone na przetwórstwo 

nawadnia się od fazy kwitnienia i zawiązywania owoców do czasu pojawienia się pierwszych czerwonych owoców. Wcześniejsze zakończenie nawadniania zwiększa zawartość ekstraktu w owocach oraz witaminy C i cukrów, natomiast powoduje jednocześnie obniżenie wielkości i plonu pomidora. Nawadnianie rozpoczyna się w II-III dekadzie czerwca, a kończy z początkiem sierpnia.

 

Nawadnianie pomidora na polu

Sposób nawadniania pomidorów

​​

1) deszczownia - najpopularniejszy sposób nawadniania upraw polowych. System składa się z odpowiednio rozmieszczonych zraszaczy polowych zwilżających uprawę od góry. Ten sposób niesie za sobą wysokie ryzyko porażenia roślin przez choroby grzybowe, dlatego poleca się stosowanie deszczowni jedynie w godzinach przedpołudniowych aby zwilżone liście i owoce mogły szybko przeschnąć. System deszczowni powoduje straty wody wynikające z polewania międzyrzędzi i uniemożliwia prace polowe podczas swojej pracy.

 

2) nawadnianie kroplowe - nawadnianie kroplowe jest najlepszym znanym sposobem podlewania uprawy pomidorów. Ten system nie powoduje zwilżania roślin co eliminuje ryzyko narażenia ich na choroby grzybowe. Jego niewątpliwą zaletą jest wysoka efektywność oraz możliwość utrzymania stałej, optymalnej wilgotności gleby. Podczas pracy systemu można prowadzić prace polowe. Istotną zaletą systemu jest możliwość podawania drogą kroplową płynnego nawozu. Wyróżniamy nawadnianie kroplowe napowierzchniowe i podpowierzchniowe.

 

2a) Linia kroplująca

Dla optymalizacji systemu i wysokiej precyzji poleca się użycie linii bądź kroplującej z kroplownikami co 20-40 cm w zależności od ciężkości gleby (im gleba lżejsza tym kroplowniki powinny znajdować się bliżej).

Wydajność z pojedynczego kroplownika linii kroplującej nie powinna być mniejsza niż 1,00 l/h, a ścianka linii nie cieńsza niż 30mil. Pojedynczy przewód kroplujący należy rozłożyć wzdłuż pojedynczego rzędu roślin i przytwierdzić szpilkami

 

2b) Taśma kroplująca

Wydajność z pojedynczego kroplownika taśmy kroplującej nie powinna być mniejsza niż 0,75 l/h, a ścianka taśmy nie cieńsza niż 8 mil. Pojedynczy przewód kroplujący należy rozłożyć wzdłuż pojedynczego rzędu roślin - w przypadku taśmy t-tape dopuszcza się płytkie zakopanie przewodu w celu jego stabilizacji

 

2c) Nawadnianie podziemne

Wydajność z pojedynczego kroplownika linii/taśmy kroplującej podziemnej nie powinna być niższa niż 0,6 l/h. Przewód kroplujący zaleca się zakopać na głębokości 20 cm (gleba lekka) lub 30 cm (gleba ciężka) pod ziemią. Żywotność systemu ocenia się na 5-7 lat bezawaryjnej pracy. Ścianka przewodu nie powinna być cieńsza niż 12-15 mil. Emitery powinny być rozstawione co 20-30 cm. Umieść ciąg przewodu bezpośrednio pod każdym rzędem uprawy

UWAGA: w przypadku systemu nawadniania podziemnego zalecamy montaż w najwyższym punkcie instalacji (przed ciągami kroplującymi) zaworu powietrznego oraz połączenie wszystkich ciągów linii rurą PE zakończoną zaworem spustowym. Zawór powietrzny redukuje zapychanie się przewodu poprzez wytworzone podciśnienie w emiterach, natomiast zawór spustowy pełni funkcję kontrolną i umożliwia sprawną konserwację systemu. 

 

2d) Kroplowniki wbijane

Kroplowniki indywidualne dają możliwość precyzyjnego podawania wody w strefę korzeniową rośliny. Jeden kroplownik może obsłużyć do 4 roślin z pomocą zestawu z poczwórnym wężykiem. Do kroplownika przyłącza się złącze 5mm, a następnie pojedynczy, podwójny lub poczwórny wężyk zakończone kroplospływem patykowym wbijanym w ziemię. Z uwagi na dowolność rozmieszczenia kroplowników na rurociągu i indywidualny dobór litrażu kroplowników, podlewanie za pomocą zewnętrznych emiterów to najpopularniejszy sposób podlewania domowych upraw pomidorów w ogrodach, donicach i namiotach foliowych, a także w szklarniach. 

 

Nawadnianie pomidorów, uprawianych pod osłonami,

 

przeznaczonych do konsumpcji należy przeprowadzać od początku kwitnienia aż do zbiorów. Pomidory przeznaczone do przetwórstwa nawadnia się od fazy kwitnienia do pojawienia się pierwszych czerwonych owoców (6-7 tygodni przed zbiorami)- wcześniejsze zakończenie nawadniania zwiększa walory owocu tj. zawartość ekstraktu w owocach, cukrów, witaminy C.

 • Dawka wody dla pomidora szklarniowego:

co 2-3 dni, 10-15 l/m2

 

Niedobory wody w glebie

kiedy uzupełnić niedobór wody w glebie?

Wszelkie niedobory wody w tej fazie wzrostu rośliny mogą skutkować: opadaniem kwiatów, związków owocowych oraz karłowatość owoców (szczególnie w przypadku wysokiej temperatury powietrza). Redukcja kwiatów i owoców spowodowana jest zakłóceniami w pobieraniu i transporcie wapnia, porażeniami i wzrostem transpiracji.

 • W początkowej fazie wzrostu prędko rozrastający się system korzeniowy wykorzystuje zmagazynowaną w glebie wodę dostarczoną po wysadzeniu rozsady, co w praktyce oznacza, że nie powinno się nawadniać uprawy przez ok. 2 tygodnie od momentu wysadzenia. W przypadku bezpośredniego wysiewu do gruntu  unikać tym samym nawadniania po siewie.
 • Do fazy kwitnienia wilgotność gleby nie powinna spadać poniżej 30% PPW.
 • Od fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owocu należy zapewnić wilgotność 60-70% PPW. Niedobór wody w tym okresie powoduje największą obniżkę plonu.
 • Zawiązywanie owoców nachodzi najlepiej przy 80% PPW.

 

Zbyt obfite nawadnianie

jakie skutki przynosi zbyt obfite nawadnianie pomidorów?

Pomidory są bardzo wrażliwe na zbyt dużą wilgotność podłoża, a nadmiar wody może powodować żółknięcie liści, więdnięcie, zahamowanie kwitnienia oraz owocowania, zamieranie korzeni (uprawa jest szczególnie wrażliwa na nadmiar wody z okresie owocowania).

Korzyści z nawadniania pomidorów

spodziewany wzrost plonów pomidora

Korzyści z nawadniania pomidorów

 

 

Plon pomidorów zależy od odmiany i warunków siedliska. Spodziewane zwyżki plonów przy prawidłowo zaplanowanym systemie nawadniania wynoszą 50-60% (do 300 q/ha). 

Fertygacja pomidorów

płynne nawożenie- jak je przeprowadzić?

Istotną zaletą użycia nawadniania kropelkowego w podlewaniu pomidorów jest możliwość zastosowania płynnego nawożenia, czyli fertygacji. W uprawie polowej pomidora często zachodzi potrzeba płynnego nawożenia roślin azotem. Fertygację stosuje się regularnie co ok 6 tygodni (do momentu zakończenia przyrostu owoców nna pierwszym gronie). Do przeprowadzenia nawożenia wykorzystuje się dozowniki inżektorowe, dozowniki proporcjonalne DOSATRON lub Tefen lub pompy dozujące.

1795.80 - 1969.00 zł
1406.26 - 1698.58 zł
2912.97 - 2911.74 zł
2333.65 - 2368.09 zł
2750.28  zł
2230.61 zł
82.50 - 142.48 zł
76.69 - 132.47 zł
1990.94  zł
1483.07  zł
2397.27 - 2397.27 zł
1751.99 - 2463.92 zł

Uniknij błędów w nawadnianiu pomidora:

Te błędy mogą być spowodowane nieprawidłowym nawadnianiem!

1. Pękanie owoców pomidora- powodem pękania owoców pomidora może być nieregularne nawadnianie uprawy i nadmiar wody. Zbyt obfite podlewanie przesuszonych krzewów pomidorów sprawia, że rośliny chcąc uzupełnić niedobory wody w tkankach zwiększają swoją objętość. Z uwagi na przesuszoną skórkę i brak odpowiedniej elastyczności owoce nie są w stanie przystosować się do silnych naprężeń co powoduje ich pęknięcie.

2. Zgnilizna na wierzchołkach owoców- powodem występowania zgnilizny wierzchołkej owoców jest niedobór wody i składników odżywczych. Brak dostatecznej ilości wody uniemożliwia odpowiedni pobór wapnia z podłoża co powoduje gnicie owoców.

3. Słaby wzrost, niski plon- powodowany jest przez niedobór wody w glebie w strefie aktywnych korzeni rośliny, czyli w praktyce zbyt płytkie zwilżanie gleby.

4. Gnicie korzeni roślin- powodem jest nadmierne podlewanie sadzonek pomidorów. Zwiększona wilgotność w glebie sprawia, iż podłoże jest mniej napowietrzone. Takie środowisko sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, więdnięcia, karłowacenia, zamierania roślin.

5. Zraszanie liści pomidorów- niewłaściwy sposób podlewania- od góry- sprzyja porażeniom roślin przez choroby grzybowe, w przypadku, gdy wilgoć pozostaje na liściach dłużej niż 3h. 

 

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub pytania w jaki sposób nawadniać uprawę pomidorów prosimy o kontakt.

Zapraszamy do zakładki zamów projekt.