Nawadnianie kalarepy

wymagania wodne kalarepy

Nawadnianie kalarepy

 

Okres wegetacji kalarepy trwa 50-140 dni. Główna masa korzeni sięga do 30 cm, a sama roślina ma małe zdolności poboru wody z głębszych warstw gleby. Okres dużego zapotrzebowania na wodę przypada dla siewu wiosennego na maj-czerwiec, a dla siewu letniego na sierpień. Ilościowe wymagania wodne i reakcja kalarepy są dosyć małe w porównaniu z innymi roślinami kapustnymi, jednakże spodziewana zwyżka plonów przy prawidłowo przeprowadzonym nawadnianiu to 0-70%, Chcąc otrzymać kalarepę dobrej jakości należy zapobiegać spadkowi wilgotności poniżej 75% PPW.

 

  • W przypadku siewów późnych można wykonać nawadnianie przedsiewne dawką do 50 mm w celu uwilgotnienia gleby. Dalsze nawadnianie prowadzić należy w odstępach ok. 10-dniowych zaczynając od połowy okresu wegetacji.
  • W przypadku rozsady należy ją podlać po wysadzeniu dawką 10-15 mm. W późniejszym okresie nawadniania dawki należy zwiększyć do 20-25 mm.

 

Zalecane dawki deszczowania: odmiany wczesne 4 x 25; 2 x 25 mm; odmiany późne 5 x 25; 3 x 25; 1 x 25 mm

podlewanie kalarepy

Niedobór wody w glebie powoduje drewnienie i łykowacenie zgrubień oraz pogorszenie smaku, natomiast wahania wilgotności może być przyczyną pękania zgrubień.

Kalarepę podlewa się najczęściej za pomocą deszczowni, jednakże równie skuteczną metodą nawadniania jest system podlewania kroplowego. Do nawadniania kroplowego stosuje się linie kroplującą, natomiast do deszczowania zraszacze polowe.