Nawadnianie porzeczki

Charakterystyka gatunku

Nawadnianie porzeczki

Rośliny jagodowe, do których należy również porzeczka posiadają dość płytki system korzeniowy. W wyniku tego są mało odporne nawet na krótkotrwałe okresy suszy. Zalecana dawka wody to około 30-40mm wody po 2 lub 3 razy na dobę. Lepsze efekty uzyskuje się przy nawadnianiu mniejszymi dawkami a o większej częstotliwości.

Sposoby nawadniania porzeczki

Nawadnianie linią kroplującą lub za pomocą deszczowni

 

Nawadnianie może odbywać się na dwa sposoby, za pomocą deszczowni lub linii kroplującej. Metody te zostały opisane w zakładce dotyczącej podlewania agrestu oraz aronii. Również w przypadku porzeczki zaleca się nawadnianie linią kroplującą ze względu na dużą oszczędność zasobów wodnych.

W zależności od długości ciągu można zastosować linię z kompensacją ciśnienia lub bez kompensacji ciśnienia

 

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia: 

 

Linie kroplujące bez kompensacji ciśnienia: 

Efektywność nawadniania

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Instytut Sadownictwa w Skierniewicach opisuje badania przeprowadzone w Anglii przez Stację Doświadczalną na dwóch gatunkach porzeczki czarnej udowadniają opłacalność stosowania instalacji nawadniania. Odmiana ‘Baldwin’ dała plony 4,4t/ha, a bez nawadniania 2,5t/h co daje nam wzrost plonów o 76%. Owoce są większe bardziej soczyste i smaczniejsze.

Źródło: Nawadnianie plantacji porzeczek i Agrestu. Waldemar Treder. Instytut Sadownictwa w Skierniewicach.