Nawadnianie porzeczki

Charakterystyka gatunku

Rośliny jagodowe, do których należy również porzeczka posiadają dość płytki system korzeniowy. W wyniku tego są mało odporne nawet na krótkotrwałe okresy suszy. Zalecana dawka wody to około 30-40mm wody po 2 lub 3 razy na dobę. Lepsze efekty uzyskuje się przy nawadnianiu mniejszymi dawkami a o większej częstotliwości.

Sposoby nawadniania porzeczki

Nawadnianie linią kroplującą lub za pomocą deszczowni

Nawadnianie linią kroplującą lub za pomocą deszczowni

 

Nawadnianie może odbywać się na dwa sposoby, za pomocą deszczowni lub linii kroplującej. Metody te zostały opisane w zakładce dotyczącej podlewania agrestu oraz aronii. Również w przypadku porzeczki zaleca się nawadnianie linią kroplującą ze względu na dużą oszczędność zasobów wodnych.

W zależności od długości ciągu można zastosować linię z kompensacją ciśnienia lub bez kompensacji ciśnienia

 

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia: 

 

Linie kroplujące bez kompensacji ciśnienia: 

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Instytut Sadownictwa w Skierniewicach opisuje badania przeprowadzone w Anglii przez Stację Doświadczalną na dwóch gatunkach porzeczki czarnej udowadniają opłacalność stosowania instalacji nawadniania. Odmiana ‘Baldwin’ dała plony 4,4t/ha, a bez nawadniania 2,5t/h co daje nam wzrost plonów o 76%. Owoce są większe bardziej soczyste i smaczniejsze.

Źródło: Nawadnianie plantacji porzeczek i Agrestu. Waldemar Treder. Instytut Sadownictwa w Skierniewicach.