Nawadnianie jagody kamczackiej

suchodrzew jadalny - charakterystyka systemu nawadniania

Nawadnianie jagody kamczackiej

Jagoda kamczacka jest rośliną długowieczną. Przez 5-6 lat po posadzeniu roślina zagęszcza się i nie wymaga przycinania, co oznacza, że system nawadniania musi być wieloletni i trwały. Ze względu na swoje pochodzenie, jagoda kamczacka nie charakteryzuje się w naszym klimacie wysokimi wymaganiami klimatycznymi i glebowymi - krzewy jagody kamczackiej są zarówno odporne na suszę jak i najsilniejsze mrozu sięgające nawet -45°C. Jagoda najlepiej rośnie na glebach o lekko kwaśnym odczynie. Nie toleruje gleb ciężkich.

nawadnianie jagody kamczackiej - informacje podstawowe

Przed umieszczeniem bryły korzeniowej w gruncie zaleca się dobrze nasączyć ją wodą. Po wysadzeniu rośliny z pojemnika w gruncie należy obficie podlać krzewy i kontynuować nawadnianie przez cały okres wegetacyjny. Nawadnianie jagody kamczackiej, przy małej ilości opadów, przeprowadza się regularnie podczas wzrostu zawiązków i dojrzewania owoców. W okolicach czerwca, dla zmaksymalizowania potencjału uprawy, można stosować nawożenie mineralne wieloskładnikowe oraz cięcie krzewów.

czym nawadniać jagodę kamczacką?

czym nawadniać jagodę kamczacką?

 

 

 

Do podlewania jagody kamczackiej poleca się stosować rozwiązania trwałe i wielosezonowe.

 

 

 

Najefektywniejszym sposobem podlewania krzewów jagody jest stosowanie linii kroplujących.

Linie kroplujące z odpowiednim rozstawem kroplowników dostarczają odpowiednie dawki wodne wprost w okolice bryły korzeniowej rośliny. Za pośrednictwem przewodu kroplującego istnieje także możliwość fertygacji roślin, czyli nawożenia płynnymi roztworami nawozów.

Linie kroplującą rozkładami pasowo wzdłuż rzędów roślin po jednej lub po dwóch stronach zależnie od potrzeb. Wybór linii z kompensacją ciśnienia bądź bez kompensacji uzależnia się od wymagań dotyczących długości ciągów. Powyżej ciągu mierzącego 80 mb. zaleca się używanie linii kroplującej z kompensacją, czyli z wbudowanymi membranami w kroplownikach wyrównujących ciśnienie na całej długości przewodu. Maksymalne ciągi linii z kompensacji zależą od rozstawu kroplowników, wydatku z emiterów oraz średnicy przewodu i są ściśle określone przez producenta.

jaką linię kroplującą wybrać?

Jagoda kamczacka ze względu na niskie wymagania wodne może być zasilana przewodami kroplującymi o niskiej wydajności tj. 1l/h. Rozstawę kroplowników dobieramy w zależności od rodzaju gleby. Jagoda kamczacka najlepiej rośnie na glebach przepuszczalnych, dlatego zaleca się rozstawę kroplowników co 30, 33 lub 35 cm. Taką rozstawę emiterów posiada linia marki RIVULIS D5000, Hydrobloom, LIDER, RainBird,  Optymalizacja nawadniania polega na kontroli odpowiedniego poziomu wilgoci w strefie aktywnych korzeni roślin. Z uwagi na przepuszczalność podłoża nawadnianie należy przeprowadzać z większą częstotliwością, ale w mniejszych dawkach, niż na glebach ciężkich.

Odpowiedni czas nawadniania pomoże ustalić nam czujnik wilgotności podłoża, zamontowany na głębokości ok 30 cm pod poziomem gruntu. Terminu nawadniania ustala się zwyczajowo za pomocą tensjometru.

 

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia: 

fertygacja jagody kamczackiej

Dzięki zastosowaniu linii kroplującej możemy z łatwością rozprowadzić nawóz wprost pod krzewy w łatwo przyswajalnej postaci. Dzięki dozownikowi zamontowanemu na rurze możemy z łatwością stworzyć roztwór wodno-nawozowy o odpowiedniej proporcji składników. 

Proponujemy Państwu szeroki wybór dozowników Dosatron oraz Tefen, możliwość skorzystania z pomp dozujących kwasy bądź nawozy lub profesjonalne mieszalniki nawozowe.