Nawadnianie borówki amerykańskiej - System nawadniania borówki wysokiej

Jak zaprojektować system nawadniania plantacji borówki amerykańskiej

Nawadnianie borówki amerykańskiej - System nawadniania borówki wysokiej

Efektywne nawadnianie plantacji borówki amerykańskiej polega na zoptymalizowaniu dawek wodnych w stosunku do struktury gleby i wymagań krzewów. Nawadnianie borówek może spędzać sen z powiek niedoświadczonym plantatorom, dlatego nasza firma doradza na co zwrócić uwagę przy planowaniu instalacji.

 

Dowiedz się jak zmaksymalizować potencjał uprawy borówki wysokiej!

Borówka amerykańska - wymagania wodne

Aby zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój borówki amerykańskiej należy zapewnić krzewom odpowiednią wilgotność gleby. Stosunkowo płytki i mało rozwinięty system korzeniowy borówki powoduje jej wrażliwość na wszelkiego rodzaju niedobory wody, a nawet krótkotrwała susza może spowodować słaby wzrost i plonowanie rośliny. W Polsce, z uwagi na strukturę gleb oraz klimat, niezbędne jest dodatkowe nawadnianie plantacji - stosowanie dodatkowej warstwy materiału organicznego zatrzymującego wilgoć i ograniczającego parowanie (jak trociny lub kora) odnosi pozytywne skutki jedynie w warunkach sztucznego uzupełnienia niedoboru wody za pomocą systemu nawadniającego.

Korzystanie z instalacji nawadniającej wpływa na jakość plonu, nie tylko w roku stosowania systemu, ale także w późniejszych latach. Badania przeprowadzone w latach 2000-2008 przez Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wykazały, iż wartość plonu plantacji uprawianej na glebie przepuszczalnej z udziałem systemu nawadniania kroplowego wzrosły aż o 110,2%. Nawadnianie dodatkowe ma bezpośredni wpływ zarówno na wysokość krzewów, jak i na wzrost masy owoców (24-27% większa masa owocu w stosunku do uprawy nienawadnianej dodatkowo).

System nawadniania borówki amerykańskiej

Czym nawadniać borówkę amerykańską?

System nawadniania borówki amerykańskiej

 

 

 

Do nawadniania borówki wysokiej stosuje się systemy deszczowni, mikrozraszaczy lub nawadnianie kroplowe.

 

 

 

 • Nawadnianie borówki amerykańskiej zraszaczami polowymi tj. z użyciem deszczowni, ma dodatkowe zalety m.in. daje możliwość schłodzenia roślin w upalne dni lub chroni krzewy przed przymrozkami. Minusem stosowania deszczowni jest nieekonomiczne zużycie wody, brak precyzji w nawadnianiu i zależność od czynników zewnętrznych np. od siły wiatru. Ekonomiczność w zużyciu wody ma duże znaczenie w gospodarstwach, w których ilość wody jest limitowana.
 • Nawadnianie borówki wysokiej mikrozraszaczami może mieć podobne właściwości co użycie normalnej deszczowni w przypadku, gdy emitery umieszczane są ponad krzewami. Urządzenia umieszczane pod roślinami tracą funkcje kształtowania warunków termicznych na polu i powodują nierównomierne nawadnianie (gęstość rozstawu krzewów ogranicza swobodną emisję wody).
 • Najbardziej efektywnym sposobem nawadniania borówki amerykańskiej jest stosowanie nawadniania kroplowego. Oszczędności, które wynikają ze stosowania przewodów kroplujących, powodowane są przez podawanie precyzyjnych dawek wody jedynie w strefę korzeniową roślin omijając międzyrzędzia (największą różnicę w efektywności systemu w stosunku do tradycyjnej deszczowni obserwowane są w przypadku młodych upraw, gdzie rośliny są małych rozmiarów- do 50% oszczędności wody). Stosowanie systemu nawadniania kroplowego pozwala także na podawanie pożywek wraz z wodą (fertygacja) oraz daje możliwość wykonywania wszelkich niezbędnych prac polowych nawet podczas pracy systemu.

Efektywny system nawadniania borówki amerykańskiej

Jak zoptymalizować nawadnianie borówki?

Efektywny system nawadniania borówki amerykańskiej

Efektywny system kropelkowy nawadniający borówkę, oparty na liniach kroplujących lub taśmach kroplujących, na glebach lekkich, powinien zakładać dwa kroplujące przewody po obu stronach krzewów w rozstawie emiterów co 50 cm lub jeden przewód z emiterami co 30 cm, tak, aby zwilżanie gleby odbywało się pasowo (nie punktowo).

Aby system działał na korzyść uprawy należy przeprowadzić optymalizację nawadniania, polegającą na utrzymaniu odpowiedniej wilgotności gleby w strefie aktywnego systemu korzeniowego (30-35 cm). Dawka wody dostarczania w tę okolicę musi uwzględniać pojemność wodną gleby i jej możliwości chłonne.

 • System mikrozraszaczy pod borówkę amerykańską - dawka wodna nie powinna przekraczać 25 mm- l/m2 powierzchni (40 mm w przypadku gleby ciężkiej)
 • Nawadnianie kropelkowe borówki amerykańskiej - dawka wodna nie powinna przekraczać 4l/h z emitera (10 l/h w przypadku gleby ciężkiej).
 • Nawadnianie antyprzymrozkowe borówki za pomocą zraszaczy antyprzymrozkowej - redukcja strat wynikających z przemarzania roślin za pomocą specjalnie dostosowanych deszczowni maksymalizuje potencjał plonów.

 

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia:

Zależność pomiędzy strukturą gleby a rozstawem emiterów systemu kropelkowego, wypływem wody, czasem nawadniania oraz częstotliwością podlewania

Jak dobrać rozstaw emiterów nawadniania kropelkowego borówki amerykańskiej?

Zależność pomiędzy strukturą gleby a rozstawem emiterów systemu kropelkowego, wypływem wody, czasem nawadniania oraz częstotliwością podlewania

 

Aby kontrolować i zoptymalizować poziom wilgoci w aktywnym systemie korzeniowym borówki wysokiej należy zdawać sobie sprawę z zależności pomiędzy rodzajem przewodu kroplującego, a strukturą gleby. Odpowiedni dobór rozstawu kroplowników i wydajności linii kroplującej bądź taśmy kroplującej jest bardzo ważny dla optymalizacji nawadniania.

 

 

 • Gleby lekkie, przepuszczalne- woda na glebach przepuszczalnych przemieszcza się bardziej w kierunku pionowym, niż poziomym, dlatego polecany jest częstszy rozstaw kroplowników na przewodzie. Przy zastosowaniu kroplowników 4 l/h poziomy promień zwilżenia będzie wynosił ok. 15 cm. Z uwagi na przepuszczalność podłoża nawadnianie należy przeprowadzać częściej niż na glebach ciężkich i w mniejszych dawkach. W wyżej wymienionym przypadku proponujemy użycie przewodu o większej wydajności niż na glebach ciężkich.
 • Gleby ciężkie o dużej zawartości części spławialnych- woda na glebach słabo przepuszczalnych przemieszcza się jednakowo w kierunku poziomym, jak i pionowym. Polecamy użycie przewodu o rzadszym rozstawie kroplowników i mniejszym wypływie z emiterów, aby woda miała szansę wsiąknąć. Promień poziomy zwilżenia gleby wynosi ok. 35 cm przy zastosowaniu kroplowników max. 10l/h. Aby woda mogła dotrzeć do strefy aktywnych korzeni jednorazowa dawka powinna być większa, niż na glebach lekkich, co w praktyce oznacza dłuższy czas nawadniania, ale mniejszą częstotliwość podlewania.

Kontrola systemu nawadniania borówki amerykańskiej

Jak kontrolować system nawadniania borówki?

W systemach nawadniania borówki amerykańskiej zaleca się korzystania z czujnika wilgotności gleby, aby stale kontrolować wchłanianie wilgoci w okolicy strefy korzeniowej rośliny (10-15 cm od kroplownika i 10-15 cm głębokości). Czujnik wilgotności gleby daje pełną kontrolę nad systemem automatycznego nawadniania i pozwala na unormowanie częstotliwości i dawki podlewania.

Fertygacja borówki amerykańskiej

Jak przeprowadzić efektywne nawożenie borówki amerykańskiej?

Stworzenie optymalnych warunków do uprawy borówki amerykańskiej polega również na utrzymaniu odpowiedniego odczynu gleby. Należy zatem pamiętać, że w przypadku użycia deszczowni twardą wodą wzrost pH podłoża będzie powolny i równomierny na całej nawadnianej powierzchni pola, a zmiany odczynu będą niewielkie. W przypadku nawadniania twardą wodą z pomocą mikrozraszaczy lub nawadniania kroplowego wzrost pH w nawadnianych punktach może być szybszy oraz bardziej zauważalny. Wynika to z dawek podlewania, czasu podlewania i sposobu rozprzestrzeniania się wody.

System nawadniania stwarza możliwość zakwaszania wody używanej do podlewania i dozowania automatycznego nawozów. Do tego zadania najlepiej jest wyposażyć pole w system nawadniania kroplowego, który precyzyjnie poda pożywkę wprost w strefę korzeniową borówek.

 • Dozownik proporcjonalny DOSATRON
 • Zwężka inżektorowa do dozowania nawozów
 • Pompa dozująca do nawozów

Firma HB-System oferuje swoim klientom jedynie sprawdzone produkty najlepszych marek, a w swoich projektach zwraca szczególną uwagę na obliczenia hydrauliczne, odpowiedni dobór sprzętu oraz dane techniczne urządzeń.