Nawadnianie malin

Wymagania wodne maliny

Nawadnianie malin

 

Maliny zaliczają się do roślin wrażliwych na susze. Nawet krótkotrwały niedobór wody może wpływać na jakość owoców maliny. W naszych warunkach klimatycznych uprawa powinna otrzymywać ok. 550-650 mm opadów. Brak opadów, szczególnie w fazie dojrzewania owoców może być przyczyną znacznego obniżenia się jakości plonu. System nawadniania malin może opierać się na deszczowni, systemach nawadniania kroplowego lub mikrozraszaczach podkoronowych. Jednorazowa dawka wody podawana na plantację powinna być dobrana w taki sposób, aby zwilżyć glebę do głębokości aktywnych korzeni, czyli ok. 30cm.

 

System nawadniania malin

taśmy kroplujące do malin, a deszczownie

 

  • Deszczownie

System deszczowni do nawadniania plantacji malin powinien być skonstruowany na bazie urządzeń wydajnych, wydających conajmniej kilkaset litrów na godzinę. Z uwagi na bliski rozstaw roślin ważne jest prawidłowo gęste ustawienie zraszaczy nawadniających- zaleca się użycie zraszaczy o promieniu co najmniej kilku metrów i rozstawę promień w promień. Urządzenia montujemy na specjalnych stojakach pod zraszacze ponad roślinami.

 

  • Nawadnianie kroplowe 

System nawadniania kroplowego pozwala na zmaksymalizowanie potencjału uprawy malin. Proponujemy użycie taśm kroplujących o bliskim rozstawie emiterów. Rozstaw emiterów należy dobrać na podstawie danych o przepuszczalności gleby- od 10 cm do 20 cm. Według badań Rebandela z 1993 roku średnia zwyżka plonu dla uprawy nawadnianej kropelkowo wynosiła 0,4 t/ha-1,0t/ha w zależności od odmiany malin. Nawadnianie taśmami wyraźnie wpływa również na jakość owocu, jego wielkość, smak i właściwości odżywcze.

Jaką taśmę kroplującą wybrać?

taśma kroplująca pod maliny

 

Taśmy kroplujące dobiera się według kilku parametrów. Ich znajomość jest podstawą do prawidłowego zoptymalizowania czasu nawadniania i dawek opadowych podawanych na plantacje.

  • Rozstawa roślin - taśmy kroplujące charakteryzują się częstszymi emiterami niż linie kroplujące, dlatego jest to dobre narzędzie do podlewania automatycznego roślin o bliskim rozstawie. W przypadku malin zalecany rozstaw kroplowników to od 10 do 30 cm.
  • Przepuszczalność gleby - możliwości chłonne gleby wpływają na wybór częstotliwości emiterów, wydajności taśmy oraz zoptymalizowania czasu nawadniania. Gleby przepuszczalne charakteryzują się znakomitymi możliwościami rozprowadzenia wody po strukturze pionowej gleby w tej sytuacji zaleca się użycie taśmy o emiterach 10-15 cm. Nawadnianie na glebach przepuszczalnych należy wykonywać częściej niż na glebach ciężkich i w mniejszych dawkach. Gleby ciężkie charakteryzują się równomiernym rozprowadzaniem wody w strukturze poziomej i pionowej gleby, dlatego aby wilgoć miała szansę dotrzeć do strefy aktywnych korzeni rośliny nawadnianie należy przeprowadzać za pomocą taśm o emiterach 20-30 cm, mało wydajnych. Należy w tym przypadku zaplanować częstsze i dłuższe podlewanie niż na glebach przepuszczalnych.
  • Długość ciągów - każda taśma posiada określone przez producenta maksymalne długości ciągów o zrównoważonym wypływie wody. Planując rozkład rurociągów i układy taśmy należy przede wszystkim brać pod uwagę możliwości techniczne urządzeń i zalecenia katalogowe. 
  • Możliwości źródła wody - decydują o podziale instalacji na sekcje nawadniające i determinują średnice rurociągów rozprowadzających wodę po instalacji. Im większa wydajność źródła, tym większa powierzchnia może być jednorazowo podlewana.

 

Taśmy kroplujące dostępne w naszej ofercie:

 

Kontrola systemu nawadniania malin

czujniki nawadniania

Do kontrolowania systemu nawadniania malin polecamy użycie czujnika wilgotności gleby. Prawidłowo zaprojektowana i zaprogramowana instalacja nawodnieniowa ma za zadanie zwilżyć glebę do głębokości ok. 30 cm. Czujnik wilgotności gleby daje informację do sterownika o poziomie wilgotności gleby, w której jest umieszczona sonda. Czujnik w przypadku wykrycia pożądanego stopnia wilgoci przerywa nawadnianie i ogranicza straty wody do minimum.

Fertygacja malin

System nawadniania kroplowego stwarza możliwość podawania pożywek w formie płynnej precyzyjnie w strefę korzeniową roślin. Prawidłowo przeprowadzone nawożenie maksymalizuje potencjał upraw. Proponujemy użycie dozowników proporcjonalnych DOSTARON, lub pomp dozujących dzięki którym można utworzyć dowolne roztwory nawozowe, a następnie rozprowadzić automatycznie po instalacji.