Nawadnianie agrestu

Charakterystyka gatunku

Nawadnianie agrestu

Agrest jest rośliną dość wymagającą pod względem warunków atmosferycznych. Najlepiej rozwija się w łagodnym klimacie o dość dużej wilgotności. Gleba powinna być dobrze nawodniona, zwłaszcza jeśli rośliny posadzone są na glebach lekkich, na takich podłożach nawet krótkotrwałe okresy suszy mogą negatywnie wpłynąć na ilość i jakość owocowania.

Jak nawadniać agrest?

Wymagania wodne agrestu

Dla prawidłowego rozwoju sadzonek i zmaksymalizowania zbiorów należy dostarczyć około 500-650mm wody. Ważne jest aby zapewnić korzeniom stały i równomierny dostęp wody, zwłaszcza podczas upalnych dni.

 

Zraszacze polowe:

 

Sposoby nawadniania agrestu

Nawadnianie linią kroplującą lub za pomocą deszczowni

 

Deszczownie

Nawadnianie odbywa się za pomocą zraszaczy polowych o dużym zasięgu przymocowanych do stalowych stojaków rozmieszczonych na polu w odpowiedniej odległości. Szczególnie polecane są modele takie jak: 233B, 427, Rossi R6S. Zraszacze umieszcza się kilkadziesiąt centymetrów nad roślinami, a więc podlewana jest cała roślina również jej cześć naziemna, woda nie trafia bezpośrednio do korzeni jak jest to w przypadku linii kroplujących. Zraszacze powinny być od siebie oddalone o odległość, która jest równa promieniowi zraszania. Ten typ podlewania przeznaczony jest do plantacji, które mają dostęp do dobrego źródła wody o wysokiej wydajności.

 

Linia kroplująca

Mając na uwadze oszczędność wody zaleca się nawadnianie za pomocą linii kroplującej. Dostarcza ona wodę bezpośrednio do systemu korzeniowego. Przewody prowadzi się między rzędami roślin aby nie utrudniały one zbiorów kombajnem. W zależności od rodzaju gleby dobiera się odpowiednią rozstawę emiterów od 30 do 50 cm. Jest to system odpowiedni do terenów pagórkowatych, ponieważ linia kroplująca posiada kompensację ciśnienia, która zapewnia jednostajny wypływ wody z każdego emitera. Obserwuje się również mniejszy spływ wodny niż w przypadku deszczowni. Istnieje również możliwość rozkładania linii kroplującej pod powierzchnią gleby na głębokości około 10cm co zapobiega uniknąć zniszczeń mechanicznych linii podczas zabiegów agrotechnicznych oraz zaoszczędzić wodę zmniejszając zjawisko parowania i spływu powierzchniowego. 

Polecamy linię kroplującą D5000 (40 mil) z kompensacją ciśnienia lub cienkościenną linię D5000 (15 mil).

 

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia: 

Efektywność nawadniania

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Nawadnianie pozwala zwiększyć plony uzyskać większe owoce o ładnej barwie i jędrnej skórce. Dostarczenie odpowiedniej ilości wody w czasie kwitnienia oraz kształtowania się owoców zapobiega usychaniu owoców i liści.