Nawadnianie aronii

Charakterystyka gatunku

Nawadnianie aronii

Aronia charakteryzuje się bardzo silnym systemem korzeniowym. Wykazuję również bardzo dużą odporność na braki wody jak i jej nadmiary. Głęboki system korzeniowy umożliwia pobieranie wody położonej nawet w dalszych częściach gleby. Ze względu na to uprawa aronii staje się popularna w wielu regionach. Jednak podczas owocowania kiedy występują wysokie temperatury a podłoże jest mocno wysuszone należy dostarczyć uprawie odpowiednią ilość wody. W innym wypadku owoce stają się małe, lekkie I pomarszczone.

Jak nawadniać aronię?

Jakie jest zapotrzebowanie wodne aronii?

Największe zapotrzebowanie na wodę występuje w okresie od kwitnienia podczas wykształcenia się odpowiedniej wielkości owoców aż do zbiorów. Najbardziej efektowne zbiory uzyskuje się przy występujących opadach w wyżej opisanym okresie wynoszących od 280 do 350mm. Owoce są wtedy duże, dorodne i jędrne.

Zraszacze polowe:

Sposoby nawadniania aronii

Nawadnianie linią kroplującą lub za pomocą deszczowni

Nawadnianie upraw aronii może odbywać się za pomocą systemu kropelkowego, w którym stosuje się linię kroplującą. Ciągi linii układa się wzdłuż rzędów, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest prowadzenie linii po obu stronach każdego rzędu, wtedy korzenie poszczególnych krzewów rozwijają się w tym samym tempie po obu stronach. Długości rzędów i wydatki dobiera się w zależności od wydajności i ciśnienia źródła wody oraz od rodzaju linii kroplującej.

 

Najczęściej kupowanymi produktami do nawadniania aronii jest linia D5000. W przypadku konieczności stosowania długich ciągów polecamy zastosować linię o większej średnicy czyli 20 mm (D5000 Ø20).  Gdy rzędy nasadzeń są dość krótkie można wybrać linię bez kompensacji ciśnienia LIDER z wydatkiem 2l/h i rozstawą emiterów co 33cm.. 

Nawadnianie może odbywać się również za pomocą deszczowni. W tym sposobie stosuje się zraszanie od góry za pomocą zraszaczy polowych o dużym zasięgu. Aby rozmieszczenie zraszaczy zapewniało odpowiednie pokrycie wodą powinny być oddalone od siebie na taką długość jaką wynosi ich zasięg zraszania tj. promień. Czas nawadniania jest krótszy niż w przypadku linii kroplujących ponieważ dostarczają one większe ilości wody w jednostce czasu.

Nasi klienci wybierają najczęściej modele firmy NaanDanJain 233B, 427, Rossi R6S

Obecnie stawia się w dużym stopniu na ochronę zasobów wodnych i oszczędność wody więc zaleca się stosowanie nawadniania kropelkowego, który zapewnia bardziej precyzyjny sposób nawadniania, pozwala zaoszczędzić spore ilości wody a przy tym daje również dobre efekty w zwiększeniu ilości zbiorów.

 

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia:

Linie kroplujące bez kompensacji ciśnienia: 

Efektywność nawadniania

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Wpływ nawadniania na owocowanie bardzo dobrze obrazuje badanie przeprowadzone w latach 2002-2004 przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, którego wyniki zamieszczono w tabelach poniżej.

aaa

Źródło: Wpływ nawadniania kroplowego i mikrozraszania na wysokość i jakość plonu owoców aronii. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 1 Katedra Przechowalnictwa i Przetwórstwa Produktów Roślinnych

Badania pokazują, że nawodnienie spowodowało ponad dwukrotne zwiększenie masy plonów. Owoce były w dobrej kondycji, o intensywnej barwie i gładkiej skórce, a więc Instalacja nawadniania jest opłacalną inwestycją, która pozwala uzyskać zwrot kosztów poprzez większe zbiory.