Nawadnianie wiśni

Charakterystyka gatunku

Nawadnianie wiśni

Najbardziej optymalne dla uprawy wiśni są gleby piaszczysto-gliniaste, ale niezbyt ciężkie ponieważ wiśnie nie akceptują nadmiaru wilgoci. Owoce wtedy pękają co sprzyja różnego rodzaju chorobom i grzybom. Drzewa będa dobrze rosły na glebach przewiewnych. Większość odmian kwitnie na przełomie kwietnia i maja, a ich kwiatom zagrażają wiosenne przymrozki. Zbiór owoców, w zależności od odmiany jest od pierwszej połowy lipca do połowy sierpnia. Regularne nawadnianie pozytywnie wpływa na kształtowanie się korony i jakość owocowania.

Jak nawadniać sady wiśniowe?

Jakie jest zapotrzebowanie wodne wiśni?

Wiśnia ma dużo mniejsze wymagania wodne w porównaniu do pozostałych gatunków roślin sadowniczych. Należy bardzo ostrożnie prowadzić proces nawadniania ponieważ nawet przy krótkotrwałym zbyt wysokim poziomie wody korzenie gniją, a rośliny umierają. Korzenie wiśni zalegają już na głębokości nawet 15 cm pod powierzchnią ziemi więc okresy suszy rownież nie wpływają dobrze na jej rozwój. Aby wiśnie rozwijały się prawidłowo najważniejsze jest dostarczyć odpowiednią ilość wody podczas kwitnienia oraz zawiązywania się owoców.

Zraszacze polowe dostępne w naszej ofercie: 

Sposoby nawadniania wiśni

Nawadnianie zraszaczami polowymi, mikrozraszaczami, linią kroplującą

W naszych warunkach atmosferycznych nawadnianie ma znaczący wpływ na siłę wzrostu, plonowanie oraz kondycję roślin. W zależności od możliwości danego gospodarstwa jego zasobów wodnych dobiera się odpowiedni rodzaj nawadniania.

Deszczowanie:

To sposób odpowiedni dla sadów usytuowanych w pobliżu wydajnego źródła wody tj. studnia, jezioro, staw. Drzewa podlewane są za pomocą zraszaczy polowych, które umieszcza się kilkadziesiąt centymetrów nad koronami drzew. Szczególną uwagę należy zwrócić aby chronić roślinę przed chorobami. Dlatego najlepiej jest przeprowadzać deszczowanie w godzinach porannych tak aby liście miały możliwość szybkiego wyschnięcia. Pojedyncza dawka opadowa nie powinna przekraczać 25 mm na glebach lekkich i 30 mm na glebach ciężkich. Zraszacze polowe mogą służyć również do ochrony roślin przed przymrozkami (zraszacze antyprzymrozkowe) wiosennymi. Deszczowanie może zapobiegać uszkodzeniu kwiatów nawet przy spadku temperatur do – 5°C.

Mikrozraszacze:

Woda dostarczana jest za pomocą niewielkich urządzeń umieszczonych kilkadziesiąt centymetrów nad powierzchnią ziemi. Zraszana jest tylko powierzchnia w pobliżu drzew. W zależności od wkładki woda leci w postaci niewielkich kropelek lub strużek wody. Wydatek wody jest niewielki I waha się w granicach 20-200 litrów, promień można dostosować za pomocą odpowiedniej dyszy. Mikrozraszacze są alternatywą dla tych sadowników, którzy nie chcą zastosować linii kroplującej a mają na względzie oszczędność wody.

Linia kroplująca:

Ten typ nawadniania jest przeznaczony dla intensywnych sadów posiadających mało wydajne źródła wody. W zależności od rodzaju gleby dobiera się odpowiedną rozstawę między emiterami. Dla gleb piaszczystych, lekkich zaleca się stosowanie rozstawy co 40-50 cm (D5000, LIDER, PALADRIP), natomiast na glebach ciężkich lepsza będzie odległość co najmniej 60 cm(. Dobrą praktyką jest rozkładanie dwóch linii po obu stronach rzędu, zapewnia to równomierny rozwój korzeni po obu stronach drzewa.

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia dostępne w naszej ofercie:

Linie kroplujące bez kompensacji ciśnienia dostępne w naszym sklepie:

Efektywność nawadniania

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Prowadzi się wiele badań dotyczących wpływu nawodnienia na ilość plonów w sadach wiśniowych. W zależności od odmiany oraz warunków atmosferycznych oraz lokalizacji prowadzonych badań obserwowano różnej wielkości wzrost plonowania. Wartości te wahały się od 1,6 do 2,6 ton na hektar. Efekty widoczne były nie tylko w ilości, ale również w jakości zbiorów. Owoce były dobrze wykształcone, soczyste z ładną skórką.