Nawadnianie gruszy

Charakterystyka gatunku

Nawadnianie gruszy

Grusza jest gatunkiem wymagającym pod względem warunków klimatycznych, glebowych oraz odżywczych. Jest wrażliwa na przemarzanie, preferuje stanowiska ciepłe, osłonięte od wiatru. Uprawa gruszy będzie miała powodzenie na glebach wilgotnych o odczynie lekko kwaśnym, bogatych w składniki odżywcze.

Jak nawadniać sady gruszowe?

Jakie jest zapotrzebowanie wodne gruszy?

Grusza ma wymagania wodne zbliżone do jabłoni, minimalna wartość sumy opadów rocznych powinna sięgać około 600-750mm. Optymalnym miejscem na założenie sadów gruszy są doliny rzek lub tereny przyległe do jezior I dużych zbiorników wodnych, ze względu na to, że grusza preferuje wilgotne powietrze. Konieczne jest jednak stosowanie instalacji nawadniających, ponieważ szacuje się, że w rejonach sadowniczych położonych w środkowej Polsce niedobory opadów wynoszą od 120 do 180mm. Największe zapotrzebowanie na wodę przypada od maja do września.

Zraszacze polowe dostępne w naszej ofercie: 

Sposoby nawadniania gruszy

Nawadnianie zraszaczami polowymi, mikrozraszaczami, linią kroplującą

Grusze należy podlewać systematycznie, tak aby zapewnić jej stale wilgotne podłoże i nie doprowadzić do jego przesuszenia. Wodę można dostarczać za pomocą:

Zraszaczy polowych

Instalacja ta oparta jest na rurociągach głównych do których podpięte są zraszacze polowe za pomocą rury o mniejszej średnicy niż główna magistrala. Urządzenia montuje się na stalowych stojakach trójnożnych lub na własnych konstrukcjach stworzonych przez sadowników tak by dopasować wysokość do indywidualnych warunków. Wadą tej metody nawadniania jest bardzo duży pobór wody, oraz narażenie drzew na choroby grzybicze, ponieważ zraszane jest całe drzewo również korona. Plusem natomiast jest wysoka skuteczność, możliwość wykorzystania instalacji do rozprowadzania nawozu w formie oprysku oraz zastosowanie ochrony antyprzymrozkowej w czasie minusowych temperatur.

Innym urządzeniem umożliwiającym nawadnianie sadów gruszy jest mikrozraszacze.

To niewielkie urządzenie ma możliwość podlewania dość dużych obszarów, w zależności od dobranej dyszy może mieć zasięg nawet do 11 m promienia. Zraszana jest powierzchnia kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią co pozwala uniknąć chorób grzybiczych mogących rozwijać się w wilgotnym środowisku. Minusem tego typu instalacji jest możliwość zapychania się drobnych przewodów I małych otworów w głowicy urządzenia, ryzyko zniszczenia przez zwierzęta oraz większy wkład pracy podczas zakładania takich urządzeń.

Najbardziej polecanym rozwiązaniem jest zastosowanie linii kroplującej. Ze względu na małe zużycie wody ten rodzaj nawadniania jest polecany do sadów mających mało wydajne źródło wody. W przypadku gleb lekkich należy stosować mniejszą rozstawę emiterów ok 60 cm, natomiast dla gleb ciężkich bardziej odpowiednie będą większe rozstawy nawet do 75cm. Długość ciągów jakie możemy układać uzależniona jest od rozstawy emiterów, wydajności oraz średnicy rurociągów. Aby zapewnić odpowiednie działanie systemu, należy zapewnić odpowiedni poziom filtracji w zależności od rodzaju źródła wody. W przypadku gdy system zasilany jest wodą ze stawu lub innych zbiorników wodnych należy stosować zestaw filtrów żwirowych, które oczyszczą wodę z zanieczyszczeń mechanicznych.

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia dostępne w naszej ofercie: 

Linie kroplujące bez kompensacji ciśnienia dostępne w naszej ofercie:

Efektywność nawadniania

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Dostarczenie odpowiedniej ilości wody zapewnia prawidłowy rozwój korzeni a dzięki temu drzewo otrzymuje wiele składników pokarmowych i odżywczych. Owoce w sadach z instalacją nawadniającą są duże i dobrze wykształcone z soczystym miąższem I błyszczącą skórką. Prowadzone badania dowodzą, że nawadnianie może zwiększyć ilość plonów nawet o 30%.