Nawadnianie czereśni

Charakterystyka gatunku

Nawadnianie czereśni

Czereśnie preferują stanowiska z glebami o dużej miąższości, o dość niskim poziomie wód gruntowych. Odpowiednie dla tego gatunku będą gleby piaszczysto-gliniaste, wapienne. Sady czereśniowe najlepiej zakładać na ciepłych stanowiskach, lekko wzniesionych. Przy wyborze lokalizacji należy unikać zagłębień terenu gdzie mogą tworzyć się zastoiska zimnego powietrza. Czereśnia jest dość wrażliwa na przemarzanie szczególnie tych wyhodowanych na podkładce czereśnie ptasiej. Czereśnie w odmianach karłowych wymagają żyznych gleb zasobnych w wodę, o pH 6,5-7, nie znoszą podłoża o kwaśnym odczynie. Dojrzałe sady należy wzbogacać w próchnicę aby nie doprowadzić do zmęczenia gleby, ponieważ ten gatunek jest wrażliwy na tego typu zjawisko.

Jak nawadniać sady czereśniowe?

Jakie jest zapotrzebowanie wodne czereśni?

Czereśnie mają mniejsze wymagania wodne w porównaniu do innych drzew owocowych. Uprawa sadu czereśniowego udaje się na obszarach o mniejszych opadach rocznych wynoszących 500-600mm. Bardziej szkodliwy jest zbyt wysoki poziom wody gruntowej I okresowe zalewanie niż tymczasowa krótkotrwała susza. W zależności od rodzaju gleby dla zwiększenia plonowania należy dostarczać wodę często a w małych dawkach.

Zraszacze polowe dostępne w naszej ofercie: 

Sposoby nawadniania czereśni

Nawadnianie zraszaczami polowymi, mikrozraszaczami, linią kroplującą

Nawadnianie sadów czereśniowych może odbywać się za pomocą różnych metod I narzędzi dostosowanych do lokalnych warunków oraz rodzaju źródła wody. Każdy sposób nawadniania ma swoje wady I zalety. W zależności od rodzaju zastosowanych urządzeń można dostarczać wodę za pomocą:

Zraszaczy polowych

To urządzenia rozprowadzające wodę na duże odległości, zraszacze podlewają obszar o określonym promieniu, rozmieszcza się je w sadzie w odległości równej promieniowi. Ze względu na to, że czereśnie nie znoszą dużych ilości wody w krótkim odstępie czasu, nie do końca zaleca się stosowanie tej metody nawadniania. Ale ze względu na wczesne kwitnienie i owocowanie zraszacze polowe można wykorzystać do ochrony antyprzymrozkowej (zraszacze antyprzymrozkowe).

Kolejnym urządzeniem wykorzystywanym do nawadniania sadów czereśniowych są:

Mikrozraszacze

To niewielkie zraszacze montowane na szpilce o wysokości około kilkudziesięciu centymetrów. Woda rozpryskiwana jest w kształcie okręgu o określonym promieniu. Istnieje możliwość wyboru rodzaju kropli w zależności od zastosowanej wkładki. Mikrozraszacze zużywają małe ilości wody, podlewany jest obszar bezpośrednio pod koronami drzew więc zmniejszamy ryzyko chorób grzybowych rozwijających się na koronach drzew.

Innym sposobem i najbardziej polecanym jest zastosowanie linii kroplującej.

To przewody o średnicy 16 (D5000, rolka 400m) lub 20 mm (D5000, rolka 350m), posiadające otwory przez który wypływa woda tj. emitery. W zależności od rozstawy drzew w rzędzie, rodzaju gleby oraz długości ciągów jakie potrzebujemy ułożyć dobiera się odpowiednią średnicę linii, odległość między emiterami oraz wydatek z poszczególnego otworu. Linię kroplujące sprawdzają się nawet na terenach górzystych, ponieważ każdy emiter ma wbudowaną kompensację ciśnienia zapewniający jednolity wypływ wody na całej długości ciągu. Linia kroplująca dostarcza wodę bezpośrednio do gleby, zużywa małe ilości wody. Mając na uwadze oszczędność wody jest to najbardziej polecany system instalacji nawadniania sadów czereśniowych.

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia dostępne w naszej ofercie:

Linie kroplujące bez kompensacji ciśnienia dostępne w naszej ofercie: 

 

Efektywność nawadniania

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

 

Sady czereśniowe są w stanie znieść krótkotrwałe okresy suszy, ale w przypadku zastosowania instalacji nawadniającej można wpłynąć na zwiększenie plonowania. Odpowiednia ilość wody zapewnia wykształtowanie się dojrzałych, soczystych owoców. Badania wykazują, że zwyżki plonów sięgają nawet około 25%.