Nawadnianie śliwy

Charakterystyka gatunku

Nawadnianie śliwy

Drzewa śliwowe najlepiej radzą sobie w ciepłym klimacie, w miejscach osłoniętych od wiatru. Są mało odporne na niskie temperatury, dlatego nie należy zakładać sadów wiśniowych w miejscach gdzie występują zastoiska zimnego powietrza. Odpowiednią lokalizacją na założenie sadu śliwowego będą tereny z glebami lekkimi, piaszczysto-gliniastymi. Nie znoszą ciężkiego mało przepuszczalnego podłoża. Śliwy preferują gleby wilgotnej I łatwo nagrzewającej się o niskim poziomie wód gruntowych. Najbardziej odpowiednie będą gleby brunatne I bielicowe. Śliwy można również uprawiać na czarnych ziemiach średnich I ciężkich oraz madach.

Jak nawadniać sady śliwowe?

Jakie jest zapotrzebowanie wodne śliwy?

Śliwy podobnie jak jabłonie mają dość wysokie potrzeby wodne. Szczególnie duże zapotrzebowanie na wodę wykazują śliwy szczepione na podkładkach półkarłowych, gdyż mają słabszy system korzeniowy. Wymagają ciepłego I wilgotnego klimatu. Średnie temperatury roczne w Polsce umożliwiają uprawę tych drzew owocowych, a występujące w okresie zimowym minusowe temperatury nie zagrażają przemarzaniu. Zakładanie sadów śliwy zaleca się w regionach, w których minimalna wysokość rocznej sumy opadów wynosi 600mm oraz istnieje możliwość instalacji nawodnienia.

Zraszacze polowe dostępne w naszej ofercie: 

Sposoby nawadniania śliwy

Nawadnianie zraszaczami polowymi, mikrozraszaczami, linią kroplującą

Podobnie jak w przypadku pozostałych sadów w zależności od preferencji sadownika, zasobów wodnych oraz lokalnych możliwości nawadnianie może odbywać się za pomocą:

Zraszaczy polowych

Są to urządzenia o dużym zasięgu wymagające sporych zasobów wodnych. Zraszacze rozmieszcza się na polu w odległości równej promieniowi zasięgu. Obszary zraszania poszczególnych urządzeń powinny się na siebie zakładać. Zraszacze polowe w zależności od zasięgu pobierają określoną ilość wody im większy zasięg tym więcej wody pobiera. Wartości te można regulować po przez dobór odpowiedniego modelu zraszacza oraz konkretnej dyszy. Przy tego typu nawadnianiu trzeba mieć na uwadze by na koronach drzew nie rozwijały się choroby grzybowe gdyż zraszana jest cała roślina. Zaletami tego rodzaju systemu jest to, że można go zastosować również jako ochrona antyprzymrozkowa.

Mikrozraszaczy

Urządzenia te montuje się pod koroną drzew kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią. W zależności od rozstawy drzew i odległości między rzędami dobiera się odpowiednią wkładkę I dysze. Wkładka decyduje o rodzaju strumienia wody czy ma być to drobna czy gruba kropla lub cienka stróżka. Dysza natomiast decyduje o zasięgu mikrozraszacza. Zaletami tego typu instalacji jest mniejsze zużycie wody, zmniejszenie ryzyka zachorowania na grzyby, precyzyjne dostarczanie wody.

linii kroplującej

Jest to system dostarczający wodę bezpośrednio do gleby za pomocą elastycznych rurociągów o średnicy 16 lub 20 mm z emiterami rozmieszczonymi w określonej odległości. W zależności od gleby należy dobrać odpowiedni wydatek wody I odległość między emiterami. Gleba powinna być prawidłowo nawodniona na glębokości 30cm. Ciągi linii kroplujących układa się między rzędami, dobrym rozwiązaniem jest stosowanie podwójnych ciągów dla każdego rzędu w celu równomiernego rozwoju korzeni.

Linie kroplujące dostępne w naszej ofercie:

Efektywność nawadniania

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Przy odpowiednim nawodnieniu podłoża drzewa śliwy wykształcają ładną koronę, owoce są gęsto rozmieszczone na gałęziach, mają zdrowy wygląd i soczysty miąższ. W przypadku braku odpowiedniej ilości wody owoce są małe niesmaczne z pomarszczoną skórką. Należy zapewnić ciągłość w dostarczaniu wody, ponieważ zaobserwowano również, że nawet jeśli po okresie suszy drzewa zostaną odpowiednio nawodnione za pomocą deszczowni to następuje opadanie i gnicie owoców.