Nawadnianie jabłoni

Charakterystyka gatunku

Nawadnianie jabłoni

W klimacie Polski jabłonie mogą przeżyć około 40 lat ale nowe uprawy tego gatunku utrzymuje się zwykle 10-15 lat, a następnie karczuje aby posadzić kolejne na ich miejsce. Jabłonie charakteryzują się płytkim systemem korzeniowym, który rozwija się w warstwie gleby na głębokości 10-30 cm.

Jabłonie rozpoczynają wegetację w kwietniu. Zakwitają mniej więcej 10 maja. Ważnym czynnikiem w uprawie jabłoni jest sadzenie w jednej kwaterze co najmniej dwóch odmian, dzięki czemu będą mogły zapylać się. Większość jabłoni jest bowiem obcopylna.

Większość odmian jabłoni wytrzymuje niskie temperatury w granicach od -200C do -250C. Tylko niektóre odmiany, takie jak ‘Gloster’ czy ‘Antonówka’ są bardziej mrozoodporne i znoszą temperatury wynoszące nawet od -300C do 350C. W przypadku pozostałych odmian występują już szkody mrozowe. Najlepszym podłożem dla jabłoni są gleby głębokie, przepuszczalne, średnio zwięzłe, piaszczysto-gliniaste i pyłowe.

Jak nawadniać sady jabłoniowe?

Jakie jest zapotrzebowanie wodne jabłoni?

 

Jabłoń jest gatunkiem dość wymagającym pod względem ilości potrzebnej wody do prawidłowego rozwoju. Preferuje umiarkowanie wilgotną glebę. Odpowiednie warunki wodne wpływają na szybki wzrost nowych pędów, zawiązywanie się pąków kwiatowych oraz wykształcanie się soczystych owoców. Zakłada się, że jabłonie dla optymalnego wzrostu i plonowania wymagają w naszej strefie klimatycznej około 700 – 800 mm opadów (Słowik 1973). Natomiast średnia opadów dla Polski to zaledwie 500 mm (Bac, Rojek 1979).

 

Zraszacze polowe dostępne w naszej ofercie: 

Sposoby nawadniania jabłoni

Nawadnianie zraszaczami polowymi, mikrozraszaczami, linią kroplującą

Optymalnym okresem nawadniania uznaje się czas owocowania czyli w zależności od odmiany od czerwca do sierpnia. Równie ważnym okresem jest także czas kwitnienia więc w tym okresie również należy dostarczyć odpowiednie ilość wody. W zależności od możliwości źródła wody stosuje się:

Nawadnianie linią kroplującą

W tej metodzie stosuje się linię kroplującą czyli przewód o średnicy 16mm lub 20mm z wbudowanymi emiterami rozmieszczonymi od siebie w określonej odległości. Zastosowanie linii pozwala zaoszczędzić ilość wody nawet od 50 do 80% wody stosując linie kroplujące w młodym sadzie oraz od 20 do 40% w starszym. Doskonale nadają się na tereny górzyste, ponieważ linia kroplująca posiada kompensację ciśnienia, która zapewnia taki sam wypływ wody z każdego emitera. W zależności od potrzeb linię można montować nad powierzchnią ziemi, pod powierzchnią oraz zawieszoną nad ziemią.

 

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia dostępne w naszej ofercie: 

Linie kroplujące bez kompensacji ciśnienia dostępne w naszej ofercie:

Zraszacze polowe:

Nawadnianie za pomocą zraszaczy polowych polega na rozmieszczeniu urządzeń w odpowiedniej odległości tak aby promienie zakładały się na siebie, a każdy obszar podlewany był przynajmniej przez dwa zraszacze. Tego typu instalacja wymaga dobrego źródła wody o dużej wydajności i wysokim ciśnieniu. W przypadku słabszego źródła wody należy dzielić zraszacze na większą ilość sekcji.

Nawadnianie zraszaczami od góry poprawia mikroklimat sadu, umożliwia podawanie razem z kroplami wody odpowiedniego środka ochrony roślin tj. fungicydu za pomocą dosatronów. W przypadku upraw ekologicznych jest to siarka, która chroni jabłonie przed “parchem”.

Nawadnianie podkoronowe mikrozraszaczami

Nawadnianie podkoronowe dostarcza wodę bezpośrednio do podłoża. Mikrozraszacze umieszczone są ponad powierzchnią ziemi na wysokości około 70 cm. Urządzenia te pobierają dużo mniejszą ilość wody niż zraszacze polowe ale mają też dużo mniejsze zasięgi promienia. W zależności od potrzeb dobiera się odpowiednią wkładkę i kolor dyszy. Urządzenia podłączone są za pomocą rury do głównych magistrali (rur PE) biegnących wzdłuż rzędów drzew.

Efektywność nawadniania

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Nawadnianie korzystnie wpływa na rozwój jabłoni, badania dowodzą, że zabieg ten zwiększa ilość kwiatów nawet o 50% co za tym idzie zwiększa się ilość owocowania, a dodatkowo zmniejsza się ilość spadów.

Ważne jest również prawidłowe nawodnieni młodych siewek, których odpowiedni rozwój rzutuje na ilość owocowania w przyszłości. Udowodniono, że regularne podlewanie młodych siewek I sadzonek zwiększyło ich masę o 43-92% w zależności od ich wieku. Na przestrzeni lat prowadzonych było wiele badań, które udowadniały, że nawadnianie znacząco wpływa na wzrost plonów. W Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie przeprowadzono badania trwające 18 lat w każdym roku zaobserwowano wzrost plonu wahający się w granicach od 1,3 do 58,2% w zależności od warunków atmosferycznych, glebowych i rodzaju nawadniania.