Nawadnianie orzechów włoskich

Charakterystyka gatunku

Nawadnianie orzechów włoskich

Orzech jest gatunkiem, który potrafi dostosować się do wielu różnych warunków klimatycznych, jedynie nie znosi późnych wiosennych przymrozków, które zagrażają rozwijającym się kwiatom a tym samym przyszłemu owocowaniu. Dziko rosnące drzewa są bardzo odporne nawet na długie okresy suszy, ale jeśli chodzi o uprawę w której stawia się na jakość I ilość plonów należy zapewnić mu odpowiednie warunki glebowe I wodne.

Jak nawadniać sady orzechowe?

Jakie jest zapotrzebowanie wodne orzecha włoskiego?

Teren przeznaczony na założenie sadu orzechowego nie może być zbyt podmokły, poziom wody powinien znajdować się poniżej 1,5 m, ponieważ orzech ma bardzo rozbudowany system korzeniowy, który sięga głęboko w głąb podłoża. Orzech preferuje żyzne, próchniczne , głęboko uprawione gleby, zawierające wapń o obojętnym lub zasadowym odczynie. Jeśli chodzi o objętości nawadniania, zapotrzebowanie na wodę sadu orzechowego wynosi około 500 mm od czerwca do września, czyli okres, który pokrywa się z miesiącami największej aktywności roślin uprawnych.

Sposoby nawadniania orzecha włoskiego

Nawadnianie linią kroplującą

Młode rośliny odnoszą duże korzyści z nawadniania, zwłaszcza w okresach przedłużającej się suszy. Nawet po tej fazie ważne jest, aby w okresie kwiecień-maj nie brakowało wody, ponieważ jest ona niezbędna do produkcji orzechów o dużych rozmiarach.

Do nawadniania orzecha włoskiego zaleca się stosowanie linii kroplującej, ponieważ jest bardzo wrażliwy na zraszanie od góry przez co bardzo często w uprawach występują choroby grzybowe. Ciągi linii kroplującej najczęściej zakopuję się pod ziemią aby uniknąć zjawiska parowania i spływu powierzchniowego wody.

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia dostępne w naszej ofercie: 

Efektywność nawadniania

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Odpowiednie nawadnianie wpływa na prawidłowy rozwój całej rośliny. Korona jest dobrze wykształcona, a korzenie rozwijają się w prawidłowy sposób dostarczając roślinie potrzebne składniki pokarmowe. Nawadnianie może zwiększyć ilość plonowania nawet o 25%. Orzechy są duże, a skorupka jest w całości wypełniona owocem. Nawadnianie zapobiega kształtowaniu się suchych i niepełnych owoców.