Nawadnianie brzoskwini i moreli

Charakterystyka gatunku

Nawadnianie brzoskwini i moreli

Brzoskwinia jest gatunkiem trudnym do uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Ma wysokie wymagania cieplne, preferuje stanowiska nasłonecznione, osłonięte od wiatru. Najlepiej udaje się na glebach niezbyt ciężkich o dobrych parametrach fizycznych I pH równym 6-6,5.

Jak nawadniać sady brzoskwiniowe i morelowe?

Jakie jest zapotrzebowanie wodne brzoskwini i moreli?

Brzoskwinie I morele mają dość krótki okres między początkiem wegetacji a zbiorem owoców więc ich potrzeby wodne są nieco niższe niż pozostałe gatunki. Aby sady morelowe i brzoskwiniowe wydały wysoki plon należy w naszych warunkach atmosferycznych zapewnić roczne opady w granicach 530-600 mm. W wielu rejonach Polski opady są dużo niższe i nie zapewniają odpowiedniej ilości wody zwłaszcza jeśli chodzi o miesiące, w których przypada okres wegetacji. Dużym problemem jest również mała regularność opadów, gdzie długie okresy suszy przeplatają się gwałtownymi opadami, przedłużająca się susza zawsze ogranicza plonowanie oraz wielkość owoców.

Sposoby nawadniania brzoskwini i moreli

Nawadnianie linią kroplującą

Nawadnianie może odbywać się za pomocą deszczowni, systemu mikrozraszaczy lub instalacji linii kroplującej. Wybór nawadniania zależny jest od rodzaju źródła wody i energii, rozstawy drzew w sadzie oraz możliwości technicznych uprawy. Biorąc pod uwagę ważną obecnie kwestię oszczędzania zasobów wodnych zaleca się stosowanie systemów nawadniania z wykorzystaniem linii kroplującej.

Linię kroplującą układa się między rzędami drzew o określonej długości w zależności od rozstawy emiterów i wydatku. Dobrze jest stosować linię kroplującą z kompensacją ciśnienia, zwłaszcza gdy sad znajduje się na nierównych terenach, zapewni to równomierny wypływ z każdego emitera. Gdy drzewa rozmieszczone są między sobą w większych odległościach, a sad założony jest na glebach lekkich powinno stosować się dwa rzędy linii oddalone od pnia drzew o około 30 cm w jedną i drugą stronę. Na glebach ciężkich i w przypadku mniejszych odległości między drzewami wystarczy jedna linią kroplująca z większą rozstawą emiterów.

Pojedyncza dawka opadowa powinna zwilżać glebę na głębokości 40 cm gdzie znajduje się najbardziej aktywna strefa korzeniowa. Na glebach lekkich dawka opadowa wynosi ok 30 mm, natomiast na glebach lekkich nieco większa bo ok 40 mm.

Linie kroplujące dostępne w naszej ofercie: 

Efektywność nawadniania

Wpływ nawadniania na ilość zbiorów

Odpowiednia ilość wody wpływa pozytywnie na owocowanie i jakość plonu. Owoce są większe i dobrze wykształcone. Miąższ jest soczysty i słodki. Instalacja nawadniania wymaga na początku inwestycji, ale koszty mogą się zwrócić w ciągu kilku sezonów. Ilość plonowania może zwiększyć się nawet o 30%.