Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia

Nawadnianie kroplowe

Lina kroplująca z kompensacją ciśnienia jest gwarancją precyzji nawadniania, dlatego stosować ją należy wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba ułożenia ciągu powyżej 100 mb. lub gdzie niezbędne jest zrównoważenie dawek wody na całej długości przewodu kroplującego. Szczególnie polecamy zastosowanie linii kroplującej z kompensacją ciśnienia do nawadniania nasadzeń i upraw rzędowych, aby wzrost roślin był jednakowy w rzędzie niezależnie od odległości od źródła wody (ale w granicach wytyczonych producenta co do maksymalnej długości ciągu). Linie kroplujące z kompensacją stosuje się równiez na terenach o zróżnicowanej rzeźbie oraz na skarpach.

Kompensacja ciśnienia (PC) daje możliwość układania dłuższych ciągów linii kroplujących przy równoważniku wypływu wody z emiterów na długości ciągu w granicach 85-100%. Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia wyposażone są w emitery specjalnej konstrukcji zapewniające równomierny wypływ wody na całej długości przewodu.

No Drain (ND) system uszczelniający wypływ wody z kroplownika w przypadku spadku ciśnienia poniżej 1,0 bara. 

Jakie ciągi można układać z linii kroplującej ? Jak długi ciąg linii kroplującej ułożyć ?

Maksymalna długość ciągu linii kroplującej wytyczona jest przez producenta na drodze testów laboratoryjnych i doświadczeń praktycznych. 

Długość ciągu zależy od:

 • rozstaw emiterów - im bliższy rozstaw kroplowników tym krótsze ciągi można będzie ułożyć z linii kroplującej
 • wydatek wodny - im większy wydatek wodny z emiterów tym krótszy ciąg 
 • gładkość wewnętrznej ścianki, opory ciśnienia związane z przelotem wody w przewodzie
 • średnica - z linii kroplującej Ø16 można będzie ułożyć krótsze ciągi niż z Ø20. Dzieje się tak z powodu spadków ciśnienia proporcjonalnych do długości przewodu. W rurze o mniejszej średnicy spadki ciśnienia wraz z długością przewodu są większe niż w rurze o średnicy większej.

Długości ciągów linii z kompensacją ciśnienia różnych producentów i modeli:

 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø16 1 l/h co 30 cm - 212 mb.
 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø16 1 l/h co 40 cm - 269 mb.
 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø16 1 l/h co 50 cm - 322 mb.
 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø16 1,5 l/h co 30 cm - 163 mb.
 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø16 1,5 l/h co 40 cm - 206 mb.
 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø16 1,5 l/h co 50 cm - 248 mb.
 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø16 2 l/h co 30 cm - 135 mb.
 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø16 2 l/h co 40 cm - 171 mb.
 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø16 2 l/h co 50 cm - 248 mb.
 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø20 2 l/h co 40 cm - 171 mb.
 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø20 1 l/h co 30 cm - 356 mb.
 • Linia kroplująca Rivulis (John Deere Water) D5000 Ø20 1 l/h co 50 cm - 528 mb.
 • Linia kroplująca NaanDanJain 16/1.6l/h/33cm - 140 mb.
 • Linia kroplująca Rain Bird XFD 16/2.3l/h/33cm -147 mb.
 • Linia kroplująca Rain Bird XFD 16/2.3l/h/50cm -169 mb.

Linie kroplujące podziemne z kompensacją ciśnienia:

 • Linia kroplująca Rain Bird XFS 16/2.3 l/h/33 cm- 147 mb.
 • Linia kroplująca Rain Bird XFS 16/2.3 l/h/50 cm- 169 mb.
 • Linia kroplująca Irritec Rootguard 16/2.1 l/h/33 cm

Linia kroplująca montaż

 • Linię kroplującą nadziemną układamy na powierzchni w równoległych pasach oddalonych od siebie o 30-50 cm. Aby podłączyć linię kroplującą do rurociągu podziemnego należy poprowadzić kawałek rury pełnej na powierzchnię i wówczas podłączyć do ją do linii kroplującej za pomocą złączki PE, złączki QJ lub złączki wciskanej z cybantem. Jeżeli podłączamy linię kroplującą do rurociągu niezakopanego możemy analogicznie zrobić to za pomocą w/w złączek lub na wpinkę 8 mm (wkłuwaną w rurę). Należy pamiętać, aby każdy ciąg linii zaślepić za pomocą korka lub okularu. W miarę możliwości zaleca się linie kroplujące zamykać w pętlę hydrauliczną.
 • Linie kroplującą podziemną można bezpośrednio wkłuwać w rurę za pomocą wpinek, ale ze względu na bezpieczeństwo zaleca się montaż na złączkach skręcanych lub usztywnianych.