Linia kroplująca podziemna Rivulis D5000 NOWOŚĆ!

16.05.2024

Przedstawiamy Państwu NOWOŚĆ  w naszej ofercie - podziemną linię kroplująca Rivulis D5000 PC/AS CX.

Ostatnio wprowadziliśmy do naszego e-sklepu podziemną linię kroplującą z Cu2O (tlenkiem miedzi) jako skuteczną ochroną przed penetracją korzeni. Badania prowadzone od 1982 roku wykazały, że miedź efektywnie hamuje wzrost korzeni, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla systemów nawadniania podziemnego, gdzie korzenie naturalnie dążą do źródeł wilgoci. Niemniej jednak, bezpieczne wprowadzenie miedzi bezpośrednio do systemu nawadniania jest często niemożliwe ze względu na jej nierozpuszczalność w wodzie. Dlatego też sięgamy po najnowszą technologię - podziemne linie kroplujące, które łączą zalety miedzi z wydajnością nowoczesnych kroplowników, takich jak Rivulis D5000 PC. W opisywanym rozwiązaniu Cu2O działa jako efektywna bariera dla korzeni, wstrzyknięty bezpośrednio do żywicy każdego emitera kroplującego, ogranicza potencjał transkorzeniowy, skutecznie uniemożliwiając korzeniom dostęp do systemu nawadniania.

 

Nawadnianie podpowierzchniowe Rivulis

 

Nawadnianie trawnika linią kroplującą podziemną

Stosowanie podziemnej linii kroplującej pod trawniki może być bardzo skutecznym sposobem na efektywne nawadnianie trawy, zapewniając jednocześnie oszczędność wody i zapobiegając nadmiernemu wzrostowi korzeni. Oto kilka kroków, które mogą być pomocne przy stosowaniu takiej linii:

  •  Przygotowanie obszaru: Przed instalacją podziemnej linii kroplującej należy dokładnie przygotować obszar, usuwając wszelkie przeszkody, kamienie i korzenie.
  •  Projektowanie systemu: Zaprojektuj system kroplujący uwzględniając układ trawnika oraz jego różne strefy nawadniania (np. obszary z cieniem, obszary bardziej nasłonecznione). Upewnij się, że linia kroplująca zostanie równomiernie rozłożona wzdłuż obszaru trawnika w odstępach co 30 cm. Aby zapewnić najlepszą równomierność polecamy zamknąć linię w obieg zamknięty tzw. "pętlę hydrauliczną". W celu określenia ile zaworów należy zastosować i na ile sekcji podzielić system, oblicz wydajność danego fragmentu linii korzystając ze wzoru:

100cm/33cm*2,3l/h*x/1000 = y m3/h

gdzie x = długość linii kroplującej D5000, y = wydajność m3/h

Otrzymany wynik porównać z możliwościami i parametrami źródła wody. W przypadku wydajności sekcji przewyższającej wydajność źródła należy podzielić system na mniejsze sekcje. 

  •  Instalacja linii kroplującej: Linia kroplująca powinna być ułożona pod powierzchnią ziemi na głębokości odpowiedniej dla trawnika, zwykle około 10-15 cm poniżej powierzchni. Upewnij się, że każdy emiter kroplujący jest równomiernie rozmieszczony wzdłuż linii, zapewniając jednolite nawadnianie.
  •  Testowanie i regulacja: Po zainstalowaniu linii kroplującej, a przed zakopaniem, przeprowadź test, aby upewnić się, że wszystkie emitory działają poprawnie i równomiernie nawadniają cały obszar trawnika.
  •  Konserwacja: Regularnie kontroluj stan linii kroplującej, usuwaj ewentualne zanieczyszczenia i naprawiaj ewentualne uszkodzenia. Konserwacja systemu jest kluczowa dla jego efektywnego działania.