STORMBOX II

skrzynki rozsączające Stormbox II

Co wchodzi w zestaw elementów systemu STORMBOX II?

 • skrzynki rozsączające STORMBOX II,
 • dno skrzynek rozsączających,
 • ażurowa płyta boczna,
 • ażurowa płyta podłączeniowa,
 • geowłóknina ochronna do osłony skrzynek rozsączających,
 • folia PVC lub PE (w przypadku zbiorników podziemnych),
 • studzienki osadnikowe kanalizacji deszczowej (DN/OD 400, DN/ID 425, DN/OD 630, DN/ID 800, DN/ID 1000),
 • rury i króćce kanalizacyjne połączeniowe,
 • adaptery wykonane z polietylenu dla średnic DN/OD 200, 400 i 630 oraz z polipropylenu dla średnic DN/OD 400, DN/ID 425 i DN/OD 630.

Jakie są zalety skrzynek rozsączających STORMBOX II?

 • jedna z najbardziej wytrzymałych skrzynek na rynku (wytrzymałość na max. obciążenie pionowe ponad 700 kN/m2),
 • szybki i łatwy montaż dzięki modułowej konstrukcji,
 • opatentowana i nowoczesna konstrukcja ścian bocznych i dennych chroniąca geowłókninę przed uszkodzeniem podczas czyszczenia pod wysokim ciśnieniem,
 • łatwy dostęp do wnętrza skrzynki,
 • możliwość naprzemiennego układania (jak cegły) oraz przecinania skrzynek w połowie,
 • możliwość inspekcji i czyszczenia zarówno w pionie jak i w poziomie za pomocą kamery CCTV,
 • podłączenie do skrzynek przewodami o średnicach 160-400 mm,
 • wysoka pojemność wodna netto 413 dm3,
 • łączenie skrzynek bez zatrzasków - „na wcisk”,
 • stosowanie dna wyłącznie w dolnej warstwie,
 • grubsza i sztywniejsza płyta denna niż w przypadku skrzynek pierwszej wersji Stormbox,
 • stosowane do opóźnienia odpływu lub magazynowania wody,
328.93  zł
316.28 zł
1037.27  zł
997.38 zł
988.65 - 1052.68 zł
950.62 - 1012.20 zł
51.92 - 471.96 zł
49.93 - 453.81 zł