STORMBOX

skrzynki rozsączające Stormbox

STORMBOX

Co wchodzi w zestaw elementów systemu STORMBOX?

 • skrzynka rozsączająca Stormbox,
 • dno skrzynek rozsączających,
 • zatrzaski do łączenia skrzynek,
 • geowłóknina ochronna do osłony skrzynek rozsączających,
 • folia PVC lub PE (w przypadku podziemnych zbiorników do magazynowania wody),
 • studzienki osadnikowe kanalizacji deszczowej (DN/OD 400, DN/ID 425, DN/OD 630, DN/ID 800, DN/ID 1000),
 • rury i króćce kanalizacyjne połączeniowe,
 • złączki 250÷500 mm,
 • studzienka kontrolna PE 160-315 mm oraz 160-400 mm.

Jakie są zalety skrzynek rozsączających STORMBOX?

 • wysoka wytrzymałość,
 • korzystny stosunek wago do wytrzymałości,
 • wysoka pojemność wodna netto – 206 dm3,
 • wysoka pojemność magazynowania – 95,5%,
 • duża, średnia powierzchnia czynna otworów (ponad 50%),
 • skrzynki są inspekcyjnie w poziomie i pionie (posiadają 3 poziome oraz 2 pionowe kanały),
 • możliwość podłączenia przewodów dn 110, 125, 160 i 200 mm oraz 250, 315, 400, 500 mm (poprzez złączkę),
 • możliwość przecinania na pół i modułowego łączenia,
 • możliwość naprzemiennego układania (jak cegły),
 • niska waga,
 • łatwy montaż,
 • dno wykorzystuje się tylko w dolnej warstwie,
470.39  zł
182.08 zł
157.62  zł
62.91 zł
5558.96  zł
2779.48  zł
2338.88 - 2798.99 zł
1169.43 - 1399.49 zł