Montaż oświetlenia - CZ. 3 Połączenie elementów

Montaż oświetlenia - CZ. 3 Połączenie elementów

 

 

Po wyborze odpowiedniego transformatora oraz złączek i kabli należy przystąpić do montażu instalacji w terenie

Na wstępie należy rozmieścić lampy w miejscach w których chcemy je zamontować. Każdy rodzaj lampy wymaga innego sposobu montażu.

 

 

Oświetlenie typu ALPHA, ASTRUM, AXIS umieszczane bezpośrednio w nawierzchni np. w kostce betonowej nie wymagają żadnej podbudowy - montuje się je na wcisk.

Wszelkiego rodzaju reflektory CORVUSALDERCATALPA   posiadają grot do wbijania w ziemi, dzięki czemu montaż jest prosty, a po wbiciu lampy w ziemię można zmienić jej miejsce na tyle ile pozwala nam kabel. Wyższe lampy typu:

Albus, ARCO, KOLOSSOS przed zamontowaniem w gruncie wymagają przygotowania podbudowy lekkiej. Wystarczy przemieszać piasek z betonem i posadowić lampę na tak przygotowanym podłożu. 

 

      3lampa w nawierzchnigrot w ziemi

 

Po zaplanowaniu umiejscowienia wszystkich rodzajów lamp, należy rozłożyć przewód główny, który będzie wychodził od transformatora na poszczególne sekcje oświetleniowe w ogrodzie. Przy łączeniu poszczególnych lamp należy wziąć pod uwagę aby np. lampy na podjeździe znajdowały się w jednej grupie i zapalały się wszystkie razem. Podobnie w przypadku podświetlania innych elementów. 

 

Łączenie przewodów jest bardzo proste i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi, wszystkie połączenia wykonuje się na wcisk za pomocą złączek, które łączą się ze sobą w systemie Plug&Play. Połączenie to zapewnia szczelność i wytrzymałość instalacji. Do jej wykonania nie potrzeba specjalistycznej wiedzy. Przewody można układać bezpośrednio na nawierzchni terenu, ponieważ niskie napięcie 12 Volt w sieci nie stanowi zagrożenia dla użytkowników ogrodu. Ze względów estetycznych można również przykryć kable korą lub żwirem lub ewentualnie zakopać kilka centymetrów pod powierzchnią ziemi. 

 

Elementy zawarte w niskonapięciowej instalacji oświetlenia ogrodu 12V. 

1