Hodowla ślimaków

czyli jak nawadniać plantacje ślimaków ?

Hodowla ślimaków

W ostatnich latach hodowla ślimaków to jeden z popularniejszych i bardzo dochodowych biznesów w Polsce. Skupowane za granicę mięczaki trafiają przede wszystkim do Francji i USA. Polskie ślimaki zawdzięczają swoją popularność ze względu na wysokiej jakości, smaczne mięso. Hodowcy dzięki zachowaniu odpowiednich warunków hodowlanych t.j. odpowiedniej temperatury, dobrej jakości wody, gleby oraz paszy mają wpływ na jakość otrzymywanego zbioru. Ponadto panujący w Polsce klimat sprzyja najbardziej opłacalnemu cyklowi hodowli tzw. cyklowi mieszanemu. Rozpoczynający się od rozmnażania w pomieszczeniach cykl, kończy się w parku hodowlanym na jesieni. Właściwy wybór rodzaju ślimaka, odpowiedniej wielkości  przestrzeń oraz dobrze zaprojektowana infrastruktura hodowli to klucz do sukcesu!

Wybór rodzaju ślimaka oraz terenu pod inwestycję to kluczowe zagadnienia w rozpoczęciu ślimakowego biznesu. W Polsce najpopularniejsze są dwa gatunki: Helix aspersa Muller (ślimak szary), Helix aspersa Maxima (ślimak afrykański). Gatunki te są nie tylko cenione pod względem walorów smakowych i odżywczych, ale przede wszystkim ze względu na krótki czas cyklu hodowlanego. Dojrzałość płciową oba gatunki ślimaka osiągają już po ok. 5-6 miesiącach.

Powodzenie hodowli zależy jednak przede wszystkim od zaangażowania hodowcy oraz zapewnienia bezkręgowcom odpowiednich warunków.

Jednym z najważniejszych elementów w hodowli jest woda. Woda niezbędna jest na każdym, etapie hodowli ślimaka. 

Woda w pierwszym etapie hodowli ślimaka

Woda w pierwszym etapie hodowli ślimaka

W pomieszczeniach reprodukcyjnych, gdzie ślimaki rozpoczynają swój cykl hodowca musi zapewnić: odpowiednią temperaturę, oświetlenie, wentylację i przede wszystkim czystą wodę.  Na tym etapie ważne jest zachowanie wysokiej wilgotności powietrza wynoszącej nawet 75 do 85 %. Aktywność ślimaków rozpoczyna się nocą, a wzrost wilgotności powietrza lub zraszanie mięczaków wodą pobudza je do pobierania pokarmu. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu nasycenia powietrza wodą stosuje się mikrozraszacze. W zależności od rozmiaru budynku inwentarskiego dobierane są mikrozraszacze o różnej wielkości dyszy oraz wkładce. Urządzenia zawieszone na specjalnie zaprojektowanej konstrukcji pozwalają na zachowanie właściwego mikroklimatu.

Należy pamiętać, że woda w budynkach inwentarskich powinna mieć nieco wyższą temperaturę (ok. 15 st.) w stosunku do tej stosowanej w parkach hodowlanych (późniejszy etap hodowli). Ciepła woda niezbędna jest także do wybudzania ślimaków poprzez zanurzenie ich w cieczy na ok. 30 sekund.

Ważnym aspektem powodzenia pierwszego, kluczowego etapu reprodukcji i inkubacji ślimaka jest codzienna higiena stołów do rozmnażania. Tutaj również niezbędna jest czysta woda!

Woda do zraszania ślimaków w parkach hodowlanych

Wiosną, po odchowaniu małych ślimaków w ogrzewanych tunelach foliowych, gdy temperatura powietrza wzrośnie do ok.20-25 st. czas na przeniesienie mięczaków do parku hodowlanego.

Wygrodzona i odpowiednio przygotowana przestrzeń służy do tuczu ślimaków. Oczyszczony mechanicznie z chwastów teren zabezpieczony siatką na krety chroniącą ślimaki przed gryzoniami obsiany jest najczęściej rzepikiem tzw. perkiem – zwartą rośliną będącą dodatkowym pożywieniem dla ślimaków. Pośród roślin zlokalizowane są  drewniane paśniki będące głównym schronieniem dla mięczaków w parku hodowlanym, nocą stanowiąc miejsce ich żeru. Na efektywność żerowania bezpośredni wpływ ma woda. Specjalnie zaprojektowane nawodnienie ślimaków umożliwia odpowiedni przebieg kolejnego etapu hodowli, polegający na zwiększaniu masy ciała mięczaków. Zimna woda zamgławiająca park pobudza ślimaki powodując, że stają się wyjątkowo aktywne i chętnie jedzą. Woda ponadto delikatnie nawilża paszę i ułatwia przyswajanie pobieranego pokarmu. Zraszacze drobnokropliste lub mikozraszacze zaprojektowane w odpowiedniej rozstawie i wysokości zapewniają równomierne pokrycie. Mała kropla nie uszkadza muszli ślimaków, a nasycenie powietrza wodą utrzymuje odpowiedni mikroklimat.

Woda ma kluczowe znaczenie na tym etapie doprowadzając do wzrostu masy ślimaka w tzw. okresie tuczu. Odpowiednia masa mięczaka przekłada się oczywiście na zysk, bo im więcej kg zebranych ślimaków tym wyższy zarobek.  

Należy pamiętać, że duże zagęszczenie ślimaków prowadzi do zwiększonego zanieczyszczenia pola odchodami i resztkami pokarmu. Rozkładające się produkty przemiany materii oraz odpady roślinne gniją doprowadzając do zagrożenia zdrowia ślimaków. W celu poprawy higieny pola polecamy podawanie probiotyków przy pomocy pomp dozujących, dozowników inżektorowych lub dozowników Dosatron. 

Dlaczego woda w hodowli ślimaka jadalnego jest taka ważna? Jaka powinna być woda w hodowli ślimaka?

Woda jak przedstawiono w poprzednich akapitach jest cenna na każdym etapie hodowli ślimaków.

Rozpoczynając od wybudzenia ślimaków z hibernacji za pomocą ciepłej wody, poprzez zamgławianie w budynkach inwentarskich i tunelach foliowych po zraszanie mięczaków delikatną kroplą w parkach hodowlanych.

Zbyt mała ilość wody może doprowadzić do wytwarzania przez ślimaki epifragmy, czyli zaślepki zamykającej ujście muszli natomiast zbyt duża jej ilość może powodować odklejanie się mięśnia wrzeciona ślimaka od muszli w efekcie prowadząc do śmierci mięczaka. Jakość wody jakiej używamy do wszystkich procesów oczywiście nie pozostaje bez znaczenia. Należy pamiętać, że woda powinna być czysta zarówno chemicznie jak i mikrobiologicznie. Zbyt duże ilości metali ciężkich i składników mineralnych pochodzących z wody i paszy mogą odkładać się w mięsie ślimaków dyskwalifikując je przy skupie. Planując hodowlę ślimaków należy przede wszystkim zaprojektować studnię głębinową o dużej wydajności. Na każdym etapie hodowli mięczaków pobierane są bowiem bardzo duże ilości wody. Woda stojąca nie nadaje się ze względu na rozwijające się w niej mikroorganizmy, wirusy i grzyby.

Hodowla ślimaka to dochodowy biznes jednak należy pamiętać, że aby odnieść sukces należy dbać o hodowlę na każdym etapie rozwoju ślimaka. Jakiekolwiek zaniedbania związane z pogorszeniem warunków życia mięczaków odbiją się na jakości mięsa, a co za tym idzie cenie i wielkości zbioru.

W trosce o Państwa hodowle zapraszamy do naszych specjalistów w dziedzinie nawodnień, którzy pomogą zaprojektować oraz dobrać odpowiedni asortyment do rodzaju hodowli ślimaka jadalnego.