Włączanie systemu nawadniania po zimie - 5 kroków

2023-03-09

Czas mija, nim się obejrzeliśmy - zima już za nami! Wiosną, kiedy temperatura rośnie i nie ma zagrożenia występowania przymrozków, następuje czas, kiedy należy pomyśleć o ponownym uruchomieniu systemu nawadniania!

Rozruch systemu to czynność, która jest równie ważna, jak opróżnianie systemu z wody jesienią. Należy przeprowadzić go uważnie i trzymać się wytyczonego planu. 

Przywrócenie systemu do trybu pracy
ponowny montaż elementów, dokręcenie cewek

1Zainstaluj ponownie elementy, które zostały na zimę zabezpieczone w pomieszczeniu - filtr, pompę, sterownik zewnętrzny.  Dokręć cewki elektrozaworów pozostawionych w pozycji otwartej na zimę - kieruj się instrukcją znajdującą się na zaworze. Zakręć zawory kulowe, które były odkręcone - odcinający, odwadniający, zawory czerpalne. Jeśli masz w ogrodzie zraszacze, które zdemontowałeś na zimę - uzupełnij o nie system.

Sprawdzenie sterowania
sprawdzenie napięcia cewek, poziomu baterii, harmonogramu sterownika

2Jeśli posiadasz sterownik na baterie, sprawdź poziom baterii przed uruchomieniem systemu lub/i wymień baterie na nowe. Jeśli masz taką możliwość zmierz natężenie prądu w cewkach elektrozaworów - jeśli pomiar wskaże więcej niż 0,25A może to oznaczać uszkodzenie cewki np. z powodu wilgoci. Niektóre sterowniki mają możliwość detekcji zwarć i przerwania przewodów - sprawdź, czy Twój sterownik nie wykrywa nieprawidłowości. Jeśli istnieje taka konieczność - popraw styki i wymień cewki. Przy okazji pracy ze sterownikiem sprawdź, czy ustawione programy są prawidłowe i ustaw urządzenie w tryb automatyczny.

Sprawdzenie szczelności systemu
nieszczelność zaworów, połączeń

3Powoli odkręć główny zawór doprowadzający wodę, aby uniknąć uderzenia hydraulicznego. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie szczelności systemu. Po otwarci zaworu odcinającego upewnij się, że woda nie wycieka wewnątrz skrzynki zaworowej. Jeśli woda zbiera się w skrzynce, oznacza to, że elektrozawory, filtr lub złącza kolektorowe uległy pęknięciu lub rozszczelnieniu i wymagają wymiany. 

Kolejno otwieraj za pomocą sterownika sekcja po sekcji sprawdzając szczelność jej elementów. Zwróć uwagę, czy woda nie gromadzi się wokół zraszaczy lub połączeń z liniami kroplującymi. Jeśli woda się zbiera w tych miejscach może to oznaczać nieszczelność bądź pęknięcie elementów. Do sekwencyjnego otwierania zaworów użyj trybu manualnego sterownika lub programu testowego, przy okazji sprawdzając styki elektryczne. 

Konserwacja i nastawa emiterów wody
konserwacja zraszaczy, mikrozraszaczy, linii kroplującej

4

 

 

  • Sprawdzając sekcja po sekcji kolejno system nawadniania zwróć uwagę na kąt nawadniania zraszaczy oraz gęstość strugi wody. Jeśli kąt się nie zgadza z zamierzonym dokonaj ponownej nastawy zraszaczy. Jeżeli zraszacz ma problemy z emisją wody wyjmij i przepłucz dyszę, a następnie zamontuj ją ponownie. W przypadku nagromadzenia wewnątrz osadu z kamienia - możesz włożyć dyszę do kwasku cytrynowego, aby przeprowadzić odkamienianie. 
  • Sprawdź czy żaden z emiterów linii kroplującej nie leje strugą - woda powinna kapać z emiterów. Jeśli nawadnianie jest nieprawidłowe - dokonaj naprawy. Oceń wizualnie stan linii - czy nie ma zagięć, pęknięć, czy woda przepływa swobodnie. 
  • Sprawdź, czy do wszystkich mikrozraszaczy dociera swobodnie woda przez wężyk. Jeśli nie - oceń, czy nie jest on zagięty.
Czujnik deszczu
konserwacja czujnika

5Jeśli zdemontowałeś czujnik deszczu - zamontuj go ponownie.

Warto przeczyścić czujnik przed każdym sezonem - sprawdź stan filtra czujnika.