Nawadnianie borówki amerykańskiej

2016-12-02

Nawadnianie borówki amerykańskiej dobrze jest rozplanować już zimą, aby  na wiosnę mieć przygotowany plan instalacji i rozpocząć montaż. Aby system działał poprawnie, ważne jest prawidłowe zaprojektowanie systemu nawadniania i wybór odpowiednich elementów systemu.

1. Źródło wody

Każdą instalację planujemy na podstawie danych o dostępności wody na terenie. W tym celu już na etapie planowania studni należy wybiec myślami w przód i zastanowić się przede wszystkim na jej położeniem.

Jeżeli pole jest niewielkie, ale wąskie i długie, optymalnym położeniem dla studni, pod względem równomiernego ciśnienia w przyszłej instalacji oraz kosztów systemu, będzie sam środek naszego terenu. Jeżeli obszar, który chcemy podlewać jest rozległy, należy rozważyć wykopanie kilku studni w różnych miejscach, aby wystarczyło nam wody do nawadniania.

Ważne jest, aby zorientować się wstępnie ile wody będzie nam potrzebne do obsługi systemu. Z tego względu dobór pompy powinien odbywać się równolegle z doborem innych elementów systemu na etapie projektowania instalacji. Specjalistyczne firmy projektowe, zazwyczaj na podstawie danych z wstępnego projektu, udzielają również porady na temat wyboru odpowiedniego urządzenia pompującego lub samodzielnie dobierają sprzęt (w oparciu o dane na temat studni i próbnego pompowania wykonanego przez studniarza.)

2. Nawadnianie kropelkowe borówki amerykańskiej

Rekomendowanym sposobem nawadniania borówki amerykańskiej jest nawadnianie kroplowe. Z uwagi na wielosezonowość uprawy polecamy użycie linii kroplującej z kompensacją ciśnienia.

Wybierając odpowiednią linię kroplującą pod borówkę należy kierować się danymi dotyczącymi możliwości chłonnych podłoża.

Linię o mniejszym wydatku wodnym z emitera stosujemy wówczas, gdy uprawa rośnie na gruncie przepuszczalnym. Linia kroplująca o większym wydatku wodnym polecana jest do użycia na gruntach ciężkich. W zależności od rozstawu kroplowników linię można układać pojedynczo (rozstaw co 30, 33, 35 cm) lub z dwóch stron rzędu (rozstaw co 40, 50 cm). Rozstaw kroplowników należy dobrać do możliwości absorbcyjnych gleby. Bliższy rozstaw kroplowników polecany jest do upraw na podłożu przepuszczalnym, gdzie ruch wody odbywa się głównie w kierunku pionowym.

3. Planowanie rurociągów i sekcji nawadniających

Sekcje nawadniające należy zaplanować, w miarę możliwości, o równym wydatku wodnym. Z tego względu warto jest przemyśleć przebieg rurociągów doprowadzających wodę, w taki sposób aby zoptymalizować sekcje nawodnieniowe. Należy pamiętać o maksymalnych długościach ciągów linii kroplującej, aby zasilić ciąg w odpowiednich punktach. Średnice rurociągów dobieramy na podstawie wydatków sekcji - prawidłowo dobrana średnica rurociągu zapewnia odpowiednią prędkość wody i ciśnienie.

4. Automatyka nawadniania

Automatyzacja systemu polega na instalacji elementów sterujących i czujników.

Sterownik nawadniania dobieramy na podstawie liczby sekcji nawadniających i możliwości zasilania. Przy zasilaniu 230V mamy możliwość wyboru jednego, wielosekcyjnego komputera sterującego, przy braku przyłącza prądowego lub zbyt dużych odległościach istnieje możliwość doboru mniejszych bateryjnych sterowników. Do sterownika wybieramy komplet elektrozaworów z odpowiednią cewką (24 V lub 9V). Aby instalacja była w pełni zautomatyzowana proponujemy dobór czujnika wilgotności gleby lub systemu dozującego nawozy.