Dofinansowanie na nawadnianie 2020/2021

2020-12-10

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o dotację na system nawadniający dla gospodarstwa mogą od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r, złożyć wniosek o przyznanie wsparcia w ramach działań przeciwdziałających skutkom suszy.

  • Warunki

Tego rodzaju dofinansowanie może otrzymać każdy rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni 1-300 hektarów, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód minimum 5 tys. Warunkiem koniecznym jest posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Ustalono limit finansowy na jedno gospodarstwo w wysokości 100 tysięcy złotych, przy czym minimalną wartość inwestycji określono na kwotę 15 tysięcy złotych. Program nie umożliwia podziału inwestycji na etapy.

  • Dofinansowanie/refundacja

Beneficjent może liczyć na refundację 50% kosztów realizacji inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika). Kolejność przysługiwania pomocy zostanie ustalona na podstawie liczby punktów uzyskanych przez daną operację, na podstawie danych zawartych we wniosku oraz w planie realizacji operacji, Agencja nie przyznaje pomocy jeśli na podstawie wniosku i załączników uzyskano mniej niż 4 pkt. 

  • Wniosek

Na rozpatrzenie wniosku Agencja ma 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu składania wniosków. Po tym czasie Agencja, w przypadku wniosku rozpatrzonego pozytywnie, wzywa do zawarcia umowy. W przypadku wniosku rozpatrzonego negatywnie Agencja poinformuje Podmiot o jego odrzuceniu. 

Wniosek może obejmować inwestycje takie jak - ulepszenie, rozbudowanie lub budowa nowej instalacji nawadniania. Ubiegając się o dofinansowanie należy wykazać brak negatywnego wpływu nowej inwestycji na środowisko lub w przypadku przeróbki doprowadzenie do oszczędności wody do min. 10 %. Może on obejmować m.in. zakup sprzętu do poboru, magazynowania, odzyskiwania, rozprowadzania wody - w tym instalacje nawadniające, automatykę, zbiorniki lub finansowanie budowy studni. 

  • Pomoc przy projektowaniu i wycenie asortymentu 

Firma HB-System od lat współpracuje z rolnikami w zakresie przygotowania projektu systemu automatycznego nawadniania, doborze oraz wycenie asortymentu do nawadniania.

Aby skorzystać z darmowej wyceny prosimy o przesłanie planu uprawy na adres e-mail info@nawodnienia,eu oraz o dostarczenie następujących informacji:

- miejsce poboru wody i rodzaj zasilania (studnia/zbiorniki)

- w przypadku istniejącego zasilania wody należy podać wydajność oraz ciśnienie źródła. Jeśli parametry nie są znane należy podać model pompy oraz głębokość z jakiej pobierana jest woda

- liczba i długość rzędów w przypadku polowych upraw rzędowych. Rozstaw roślin w rzędzie, rozstaw rzędów i rodzaj uprawy.

- preferowany rodzaj sterowania - automatyka lub sterowanie zaworami manualnymi

- w przypadku namiotów foliowych prosimy o podanie wymiarów namiotu i określenie przeznaczenia podlewania - nawadnianie/zamgławianie/kontrola klimatu.

- wymagania dodatkowe tj. nawadnianie nawozami płynnymi, czujniki systemu nawadniania

Formularze oraz więcej na temat wniosku dowiesz się pod linkiem --> LINK