Zbiornik na deszczówkę

systemy wykorzystywania wody deszczowej

Zbiornik na deszczówkę służy do retencji wody i daje możliwość gospodarowania wodą deszczową. Systemy wykorzystywania wody deszczowej zmniejszają zużycie wody wodociągowej nawet o 50% i stanowią aktualny trend na rynku nawodnień. W związku z niedoborami wody i restrykcjami dotyczącymi jej zużycia gromadzenie wody deszczowej staje się powoli koniecznością.

Skorzystaj z wielu korzyści jakie daje magazynowanie wody deszczowej m.in.: zmniejszenie zużycia wody wodociągowej i redukcja kosztów zużywanej wody nawet do 50%, możliwość skorzystania z "miękkiej" wody, bez kamienia, dobrze przyswajalnej przez rośliny, ochrona środowiska i wykorzystanie zasobów naturalnych.

Zasoby wodne w Polsce

Polska należy do grupy najuboższych w wodę europejskich krajów. Wbrew pozorom nasz kraj ma porównywalne zasoby wodne do pustynnego Egiptu. Koszt wody wodociągowej w ostatnich latach znacząco wzrósł. Jest to wynikiem rosnących kosztów wydobycia oraz uzdatniania wody, a także oczyszczania ścieków. Z powodu deficytu zasobów wodnych oraz z uwagi na rosnące wciąż koszty jej poboru, wzrasta zainteresowanie systemami wykorzystywania wód opadowych. 

Wielkość opadu

Roczny opad na większości terytorium naszego kraju sięga 500-600 mm rocznie. Na terenach wyżynnych wartość ta kształtuje się w okolicach 1200-1300 mm, natomiast na obszarach nadmorskich 800-900 mm. Dokładne dane można odczytać na stronie climate-data.org

rozklad_opadow

Wykorzystanie deszczówki

Zużycie wody w przeciętnym gospodarstwie domowym oscyluje w granicach 150l/osobę, przy czym niemal 40l zużywa się na spłukiwanie wody ustępowej (woda ta jest oczyszczona i przygotowana do spożycia!). Pozostały litraż zużywa się na: higienę osobistą (50l), mycie naczyń (12l), spożycie (5l), inne zastosowania (40l). Około połowę z tej ilości można zastąpić wodą deszczową.

Zbiornik na deszczówkę

W celu magazynowania wody używa się zbiorników wodnych naziemnych bądź podziemnych.

Zbiorniki naziemne mogą mieć różne kształty i być dekoracją samą w sobie. W Polskich warunkach eksploatacja takiego zbiornika odbywa się od wiosny do jesieni i są to głównie cele ogrodnicze np. podlewanie roślin. Pojemności tego typu zbiorników to 150-200 do ok. 800-1000l.. Woda do zbiorników naziemnych doprowadzana jest z rur spustowych i rynien.

Zbiorniki podziemne wykonywane są z polietylenu, żywic poliestrowych, polipropylenu, żelbetu bądź stali. W zależności od ich budowy mogą być obciążone ruchem kołowym lub pieszym. Pojemność zbiorników podziemnych kształtuje się w zakresie 1500-10000l. Zbiorniki podziemne są całkowicie szczelne. Zbiornik podziemny może być wyposażony w pompę o różnych parametrach i mocy.

Pompa Grundfos SB HF -  pompa ze stali nierdzewnej do wody deszczowej Pompa zatapialna Grundfos SB HF to zatapialna pompa przeznaczona do wody
Pompa Grundfos SB HF - do wody deszczowej
Pompa zatapialna do deszczówki - AQUALIJU A / AJ / AC / AB Pompa zatapialna Aqualiju , portugalskiej firmy Oliju to idealne urządzenie
Pompa zatapialna do deszczówki - AQUALIJU A  /  AJ  /  AC  /  AB