Drenaż

rury drenarskie, kształtki i studzienki do rur drenarskich, skrzynki rozsączające

Drenaż to kilkuelementowy system składający się głównie z rur i studzienek drenarskich

Gdzie można zastosować system drenarski?

 • W melioracjach rolniczych,
 • Odwodnieniach parków, zieleńców, terenów sportowych i rekreacyjnych,
 • Odwodnieniach opaskowych budynków i budowli podziemnych,
 • Odwodnieniach składowisk odpadów,
 • Odwodnieniach budowli drogowych, np. parkingów, placów, tuneli.

Elementy podstawowe drenażu:

 • Rury drenarskie,
 • Studzienki drenarskie,
 • Zwieńczenia studzienek rewizyjnych,
 • Kształtki łączeniowe.

Elementy opcjonalne drenażu:

 • Studnie chłonne,
 • System gromadzenia wody i rozsączkowania.

Dlaczego należy zakładać drenaż?

Drenaż niezbędny jest wszędzie tam, gdzie podłoże składa się z gruntów nieprzepuszczalnych, a więc gliny, pyłów lub iłów. Przemieszczająca się przez warstwy piaszczyste podczas opadów lub roztopów woda, zwykle przesącza się przez zasypkę wykopu i przedostaje na jego dno, gdzie filtracja jest znacznie utrudniona. Dno wykopu, w którym zbierają się wody, zbudowane jest z gruntów nieprzepuszczalnych, w związku z czym wody mogą przedostawać się do wnętrza budynku. 

Zalety stosowania drenażu z PVC-U:

 • Ochrona części podziemnych budynku przed podtapianiem wodą zaskórną oraz gruntową,
 • Komfort przebywania w pomieszczeniach pozbawionych nadmiaru wilgoci,
 • Eliminacja negatywnego wpływu wilgoci na trwałość konstrukcji,
 • Bardzo szeroki zakres asortymentowy rur, kształtek
 • Rury z filtrem z włókien ciętych PP 700 posiadają bardzo dobre parametry hydrauliczne, bardzo dużą odporność na kolmatację i są odporne na proces biodegradacji,
 • Bardzo wysoka wydajność hydrauliczna rur z filtrem PP 700 o wielkości porów O90 ok. 600 um (0,6 mm),
 • Rury z filtrem z geowłókniny o wielkości porów O90 100 um (0,1 mm),
 • Duża powierzchnia perforacji rur drenarskich, rury perforowane na całym obwodzie (TP),
 • Rury posiadają sztywność obwodową ≥ 4 kN/m2
 • Wysoka trwałość filtra z polipropyleny PP umożliwia stosowanie rur w drogownictwie.

Z czego zbudowany jest drenaż opaskowy?

Drenaż opaskowy zakłada się jedynie, gdy w pobliżu znajduje się optymalne miejsce do odprowadzenia nadmiaru wody, np. kanalizacja deszczowa, rów. W przypadku braku takiego miejsca, należy system zaopatrzyć w studnie chłonne lub inny system rozsączkowania i gromadzenia spływającej wody. Rurociągi należy poprowadzić ze spadkiem minimalnym na poziomie 5% z rur perforowanych ø 75-100 mm.  W rogach budynku warto zamontować studzienki kontrolne. 

W jaki sposób wykonać wykop pod system drenażu opaskowego?

Odpowiednim materiałem do zasypania wykopu jest piasek, żwir bądź keramzyt. Zasypka nie powinna składać się z gruntów spoistych i nieprzepuszczalnych np. z gliny, gdyż może ona utrudniać działanie systemu drenarskiego, a wręcz może prowadzić do zawilgotnienia murów, ławy fundamentowej, miejsc łączeniowych. Zaleca się zaizolowanie lepikiem z folii kubełkowej ściany fundamentowej i zakończenie izolacji specjalnym profilem schodzącym poniżej górnej powierzchni ławy fundamentowej.

W jaki sposób wykonać drenaż warstwowy budynku?

Drenaż warstwowy składa się z ciągu materiału filtracyjnego tj. żwiru, piasku, geowłókniny oraz ułożonych na spodzie rur do drenażu pierścieniowego. Budowę obiektu i odwodnienia należy prowadzić jednocześnie, dzięki czemu uzyskujemy system odwodnienia wykopu fundamentowego.

 

Rury drenarskie


 

Rura drenarska bez otuliny, do wyboru z otworami lub bez otworów, służy do wykonania systemu drenażu podziemnego na gruntach
Rura filtracyjna bez otuliny PVC 50 mb. z otworami / bez otworów
Rura drenarska w otulinie z filtrem PP 700 odporna na działanie promieniowania UV. Rura odpowiednia do systemów odwodnienia niezależnie
Rura filtracyjna z filtrem z PP 700 PVC 50 mb.
Rura drenarska w otulinie z geowłókninie odpowiednia do budowy systemu odwodnienia niezależnie od struktury oraz rodzaju gruntu.
Rura filtracyjna w otulinie z geowłókniny PVC 50 mb.

Kształtki do rur drenarskich


 

Trójnik do rur drenarskich PVC służy do tworzenia odgałęzień bocznych. Trójnik zaciskany na zatrzaski.
Trójnik do rur drenarskich

Trójnik do rur drenarskich

34.78 PLN
19.57 PLN
Mufa do łączenia dwóch fragmentów rur drenarskich o tej samej średnicy. Rura montowana na zatrzaski.
Mufa do rur drenarskich

Mufa do rur drenarskich

3.6 PLN
2.03 PLN
Zaślepka do rur drenarskich służy do zakończenia rurociągu. Zaślepka jest na zatrzask.
Zaślepka do rur drenarskich

Studzienki drenarskie


 

Pokrywa PP służy do zaślepienia dna i/lub zwieńczenia rury karbowanej budującej studzienkę drenarską. Rurę trzonową, która jest
Dno studni drenarskiej PP-B

Dno studni drenarskiej PP-B

364.79 PLN
45.60 PLN
Teleskop z włazem to element rewizyjny wieńczący studzienkę drenarską umieszczoną w nawierzchni asfaltowej lub
Teleskop A15 z włazem do studni drenarskich
Rura karbowana służy do budowy studzienki drenarskiej, którą należy umieszczać w charakterystycznych miejscach na rurociągu, np. na
Rura trzonowa dwuścienna PP-B DN 400 SN4 (typu DW) do studni drenarskich

Skrzynki rozsączające


 

Skrzynki rozsączające STRMBOX mają kształt prostopadłościanu o pięciu ścianach (bez dna). We wnętrzu skrzynek znajdują się pionowe słupy
Skrzynka rozsączająca STORMBOX
Dno skrzynki stosowane jest tylko w pierwszej warstwie skrzynki.  W dnie zlokalizowane są zaczepy, które pozwalają na zatrzaskowe
Dno skrzynki rozsączającej STORMBOX
Zatrzaski są stosowane tylko w wersji Stormbox. Służą do połączenia den, den ze skrzynką oraz samych skrzynek w poziomie
Zatrzask do połączenia dna i skrzynki STORMBOX