Drenaż

Drenaż to kilkuelementowy system składający się głównie z rur i studzienek drenarskich. Systemy drenarskie stosuje się w melioracjach rolniczych, odwodnieniach terenów zieleni, odwodnieniach terenów sportowych i rekreacyjnych, odwodnieniach opaskowych budynków i budowli drogowych, odwodnieniach składowisk odpadów.

Elementy podstawowe drenażu:

  • Rury drenarskie otworowane
  • Studzienki drenarskie kontrolne wraz ze zwieńczeniem
  • Kształtek łączeniowych

Elementy opcjonalne drenażu::

  • Studnie chłonnych
  • System gromadzenia wody i rozsączkowania

Dlaczego zakładać drenaż?

Drenaż niezbędny jest wszędzie tam, gdzie podłoże składa się z gruntów nieprzepuszczalnych, a więc gliny, pyłów lub iłów. Przemieszczająca się woda przez warstwy piaszczyste podczas opasów lub roztopów zwykle przesącza się przez zasypkę wykopu i przedostaje na jego dno, gdzie filtracja jest znacznie utrudniona. Dno wykopu na którym zbierają się wody zbudowane jest z gruntów nieprzepuszczalnych i wody mogą przedostawać się do wnętrza budynku. 

Z czego zbudowany jest drenaż opaskowy?

Drenaż opaskowy zakłada się jedynie, gdy w pobliżu znajduje się optymalne miejsce do odprowadzenia nadmiaru wody np. kanalizacja deszczowa, rów. W przypadku braku takiego miejsca należy system zaopatrzyć w studnie chłonne lub inny system rozsączkowania i gromadzenia spływającej wody. Rurociągi należy poprowadzić ze spadkiem minimalnym na poziomie 5% z rur perforowanych ø 75-100 mm.  W rogach budynku warto zamontować studzienki kontrolne. 

W jaki sposób wykonać wykop pod system drenażu opaskowego?

Odpowiednim materiałem do zasypania wykopu jest piasek, żwir bądź kreamzyt. Zasypka nie powinna składać się z gruntów spoistych i nieprzepuszczalnych np. z gliny, gdyż może ona utrudniać działanie systemu drenarskiego, a wręcz może prowadzić do zawilgotnienia murów, ławy fundamentowej, miejsc łączeniowych. Zaleca się zaizolowanie lepikiem z folii kubełkowej ściany fundamentowej i zakończenie izolacji specjalnym profilem schodzącym poniżej górnej powierzchni ławy fundamentowej.

W jaki sposób wykonać drenaż warstwowy budynku?

Drenaż warstwowy składa się z ciągu materiału filtracyjnego tj. żwiru, piasku, geowłówniny oraz ułożonych na spodzie rur do drenażu pierścieniowego. Budowę obiektu i odwodnienia należy prowadzić jednocześnie, dzięki czemu uzyskujemy system odwodnienia wykopu fundamentowego.

Rury drenarskie

Rura drenarska bez otuliny służy do wykonania systemu drenażu podziemnego na gruntach gruboziarnistych i strukturalnie stabilnych. Rury drenarskie
Rura filtracyjna bez otuliny PVC 50 mb.
Rura drenarska w otulinie z filtrem PP 700 odporna na działanie promieniowania UV. Rura odpowiednia do systemów odwodnienia niezależnie
Rura filtracyjna z filtrem z PP 700 PVC 50 mb.
Rura drenarska w otulinie z geowłókninie odpowiednia do budowy systemu odwodnienia niezależnie od struktury oraz rodzaju gruntu.
Rura filtracyjna w otulinie z geowłókniny PVC 50 mb.

Kształtki do rur drenarskich

Trójnik do rur drenarskich PVC służy do tworzenia odgałęzień bocznych. Trójnik zaciskany na zatrzaski.
Trójnik do rur drenarskich
Mufa do łączenia dwóch fragmentów rur drenarskich o tej samej średnicy. Rura montowana na zatrzaski.
Mufa do rur drenarskich

Mufa do rur drenarskich

1.19 PLN
1.19 PLN
Zaślepka do rur drenarskich służy do zakończenia rurociągu. Zaślepka zasikana na zatrzask.
Zaślepka do rur drenarskich
Redukcja do rur drenarskich służy do redukcji średnic rurociągów. Redukcja montowana na zatrzaski.
Redukcja do rur drenarskich
Kolano do rur drenarskich służące do utworzenia zakrętów rurociągów. Kolano montowane na zatrzaski.
Przyłącze kolankowe 90 do rur drenarskich
Kolano do rur drenarskich służące do utworzenia zakrętów rurociągów. Kolano montowane na zatrzaski.
Kątownik 90 do rur drenarskich
Trójnik do rur drenarskich PVC służy do tworzenia odgałęzień bocznych. Trójnik zaciskany na zatrzaski.
Trójnik kątowy 45 do rur drenarskich
Trójnik redukcyjny do rur drenarskich PVC służy do tworzenia odgałęzień bocznych o mniejszej średnicy. Trójnik zaciskany na
Trójnik redukcyjny 90 do rur drenarskich
Element wylotowy to końcowy element instalacji służący do wyprowadzenia wody w pożądane miejsce np. kanalizację deszczową, rów,
Element wylotowy PVC z kratką do rur drenarskich

Studzienki drenarskie

Teleskop z włazem to element rewizyjny wieńczący studzienkę drenarską umieszczoną w nawierzchni asfaltowej lub
Teleskop A15 z włazem do studni drenarskich
Pokrywa PP służy do zaślepienia dna i/lub zwieńczenia rury karbowanej budującej studzienkę drenarską. Rurę trzonową, która jest
Dno studni drenarskiej PP-B
Rura karbowana służąca do budowy studzienki drenarskiej. studzienki należy umieszczać w charakterystycznych miejscach na rurociągu np. na rogach
Rura trzonowa dwuścienna PP-B do studni drenarskich
Uszczelka do montażu insitu w rurze trzonowej służąca do podłączenia rurociągów bocznych
Uszczelka do studni drenażowej do montażu insitu
Uszczelka do montażu insitu w rurze trzonowej służąca do podłączenia rurociągów bocznych
Uszczelka teleskopowa

Uszczelka teleskopowa

87.58 PLN
56.92 PLN