Projekt dla klienta indywidualnego

ogrody prywatne, tunele foliowe, uprawy polowe, hodowle, padoki i inne

Nasz zespół projektowy ma bogate doświadczenie w planowaniu instalacji nawadniania. Pomagamy w projektowaniu instalacji naszym klientom sporządzając schemat systemu nawadniania oraz przygotowując listę niezbędnych elementów do jego złożenia. W razie potrzeby jesteśmy w stanie dostarczyć rysunki detali podłączeń lub zdjęcia skręconych poprawnie przykładowych podzespołów. 

Ogrody przydomowe

1) Ogrody przydomowe

Decydując się na skorzystanie z naszych usług powinieneś dostarczyć naszym projektantom (osobiście, drogą poczty elektronicznej bądź tradycyjnej):

 • Plan działki

Plan musi wykonany w skali z zaznaczonym jednym wymiarem (bądź naniesioną podziałką liniową) lub schemat bez skali z zaznaczonymi wszystkimi wymiarami powierzchni planowanego nawadniania.

Plan działki nie musi być sporządzony w programie komputerowym (osobom rysującym plan odręcznie polecamy skorzystanie z kartki w kratkę lub papieru milimetrowego).

Co na planie powinno się znaleźć? Trawnik, rabaty, żywopłoty, drzewa i krzewy, powierzchnie utwardzone, miejsce poboru wody, meble ogrodowe i zabawki dla dzieci (jeżeli znajdują się na trawniku). Jeżeli mamy takie informacje, należy dołączyć informację o spadku terenu w przypadku, kiedy różnica poziomów wynosi powyżej 50 cm.
 

 • Informacje na temat źródła wody

Informacje na temat wydajności i ciśnienia źródła wody są danymi wyjściowymi niezbędnymi do prawidłowego zaprojektowania systemu.
Jeżeli korzystamy z kranu zewnętrznego należy określić jego rozmiar. Rozmiar kranu wyrażony w calach jest zazwyczaj wytłoczony z boku zaworu. Ciśnienie należy zmierzyć przyłączając manometr do kranu i otwierając zawór. Manometr należy zakupić w sklepie budowlanym. Przepływ należy zmierzyć podstawiając wiaderko o znanej objętości i mierząc czas napełnienia wiaderka w sekundach np. 10l w 20 sekund = 10/20 * 3,6 = 1,80 m3/h.
Jeżeli korzystamy z pompy to należy podać jej nazwę oraz model, a także wysokość jej zawieszenia w studni.

 • ​Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje takie jak: preferowany rodzaj sterownika (do montażu wewnętrznego/zewnętrznego), rodzaj zasilania (230VAC lub 9VDC), rodzaj sterowania (automatyczne, ręczne), przepusty pod nawierzchniami, strefy bez nawadniania, dodatkowe uwarunkowania i inne.

Co zawiera projekt nawadniania, który otrzymają Państwo od naszego zespołu projektowego:

 • Plan instalacji

Proponowany tor ułożenia rur nawodnieniowych wraz z oznaczonymi średnicami, miejsca posadowienia zraszaczy z ich zasięgami i nazwami, proponowane miejsce umieszczenia zaworów, przebieg linii kroplującej, umieszczenia mikrozraszaczy, przebieg kabli

 • Kosztorys materiałów potrzebny do wykonania instalacji

Lista urządzeń i elementów wraz z ilościami oraz cenami jednostkowymi, kosztem łącznym i kosztem transportu

 • Dodatkowe materiały

Na życzenie dostarczamy detale instalacji takie jak: schemat podłączenia zraszacza, linii kroplującej, kolektora i inne. 

Czas wykonania projektu:

3-5 dni roboczych*


 

Pola uprawne

Pola uprawne

2) Pola uprawne

Decydując się na skorzystanie z pomocy projektowej należy dostarczyć:

 • Plan działki

Plan działki powinien zawierać takie informacje jak: kierunek rzędów, liczba rzędów, długość rzędów upraw, rozstaw roślin w rzędzie, gatunek roślin uprawianych, spadki terenu. Na planie należy umieścić punkt poboru wody oraz preferowane miejsce zawieszenia sterownika. Na planie należy umieścić przejścia techniczne oraz określić ich szerokość.

 • Informacje o źródle wody

Jeżeli życzą sobie Państwo, abyśmy pomogli w doborze pompy, należy podać głębokość studni, średnicę rury osłonowej, wysokość lustra wody oraz przedstawić ewentualne wyniki próbnego pompowania. Jeżeli pobór wody ma odbywać się ze zbiornika należy podać jego głębokość i szacowaną objętość.
W przypadku, jeżeli pompa jest już zawieszona należy podać nazwę modelu oraz głębokość zawieszenia.

 • Dodatkowe informacje

W przypadku pola należy podać nam preferowany rodzaj sterowania (automatyka lub ręczne), dostępność prądu 230VAC oraz czy instalacja ma być wkopana, czy też leżeć na powierzchni. 
Bardzo ważne jest określenie typu gleby: piaszczysta, mieszana, gliniasta.

Co zawiera projekt nawadniania:

 • Dobór elementów

dobór odpowiednich przewodów kroplujących lub zraszaczy impaktowych wraz z ich rozmieszczeniem na planie
dobór rury zasilającej, jej przebiegu oraz średnicy
dobór odpowiedniej filtracji

 • Kosztorys materiałowy

Listą elementów, ilością i ceną jednostkową oraz kosztem łącznym

 • Dodatkowe materiały

Schemat elementów systemu np. schemat kolektora, podłączenia filtrów, podłączenia urządzeń nawadniających.

Czas wykonania projektu:

3-5 dni roboczych*


 

Tunel foliowy

3) Tunele foliowe

Informacje jakie należy nam dostarczyć do wykonania projektu:

 • Wymiary tunelu

Należy określić długość, szerokość oraz wysokość namiotu.

 • Rodzaj uprawy

Należy podać czy uprawa odbywa się w gruncie, na stołach, w donicach.

 • Informacje na temat źródła wody 

Pomiar źródła wody należy wykonać analogicznie do pkt. 1 i pkt. 2. Należy określić rodzaj źródła - kran, pompa, studnia, jego wydajność oraz ciśnienie. 

 • Funkcja zraszaczy

Należy określić preferowaną funkcję mikrozraszaczy - zamgławianie, kontrola klimatu, zraszanie

 • Informacje dodatkowe

Informacje na temat przyłącza prądowego (230VAC lub 9VDC), rodzaj obsługi (automatyczna, ręczna)

Co otrzymują Państwo w ramach projektu:

 • Plan systemu nawadniania

Rozmieszczenie i dobór urządzeń wraz z zasięgami (w przypadku miekrozraszaczy), dobór rurociągów i ich średnic

 • Kosztorys materiałowy

Lista elementów potrzebna do skręcenia systemu: nazwa, ilość, cena jednostkowa oraz koszt łaczny i ewentualny koszt transportu.

Czas wykonania projektu:

1-3 dni roboczych*


 

Inne

4) Inne - hodowle ślimaków, padoki i inne

Co należy dostarczyć projektantom do wykonania projektu (analogiczne do pkt. 2):

 • Wymiary pola 
   
 • Informacje na temat źródła wody

Co zawiera projekt nawadniania (analogicznie do pkt. 2):

 • Plan nawadniania 
   
 • Kosztorys materiałowy 
   
 • Materiały dodatkowe

Czas wykonania projektu:

3-5 dni roboczych*


 

Po otrzymaniu projektu jesteśmy otwarci na dyskusję i ewentualne modyfikacje.

Zapraszamy do kontaktu. Wyślij materiały na adres: info@nawodnienia.eu lub HB-System ul. Spacerowa 14; 05-816 Michałowice

*Firma HB-System zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu oczekiwania w zależności od ilości spływających projektów