Projekt nawadniania do samodzielnego montażu

ogrody prywatne, tunele foliowe, uprawy polowe, hodowle, padoki i inne

Nasz zespół projektowy ma bogate doświadczenie w planowaniu instalacji nawadniania. Pomagamy w projektowaniu instalacji naszym klientom sporządzając schemat systemu nawadniania oraz przygotowując listę niezbędnych elementów do jego złożenia. W razie potrzeby jesteśmy w stanie dostarczyć rysunki detali podłączeń lub zdjęcia skręconych poprawnie przykładowych podzespołów. 


 

1. Ogrody przydomowe

Co należy dostarczyć do wykonania projektu?

cyrkiel Plan dostarczony naszym projektantom musi być wykonany w skali.

Może to być projekt ogrodu, plan zagospodarowania, szkic naniesiony na mapę zasadniczą lub rysunek odręczny wykonany na kartce w kratkę lub papierze milimetrowym w formacie PNG, JPG, PDF, DWG. Obowiązkowo na planie musi znaleźć się podziałka liniowa lub zaznaczone dwa wymiary celem wprowadzenia planu do programu graficznego do projektowania. UWAGA: jeśli posiadasz wersję papierową planu prosimy o skan lub zdjęcie centralne na wprost. Nie przyjmujemy planów, których zdjęcie jest zrobione "w perspektywie", gdyż wówczas wymiary nie są odpowiednio odwzorowane.

Co na planie powinno się znaleźć? Trawnik, rabaty, żywopłoty, drzewa i krzewy, powierzchnie utwardzone, miejsce poboru wody, preferowane miejsce umieszczenia sterownika i skrzynki z zaworami sterującymi, meble ogrodowe i zabawki dla dzieci (jeżeli znajdują się na trawniku). Jeżeli mamy takie informacje, należy dołączyć informację o spadku terenu w przypadku, kiedy różnica poziomów wynosi powyżej 50 cm.

kropla Informacje na temat wydajności i ciśnienia źródła wody są niezbędne do projektowania.

Jeżeli korzystamy z kranu zewnętrznego należy określić jego rozmiar. Rozmiar kranu wyrażony w calach jest zazwyczaj wytłoczony z boku zaworu. Ciśnienie należy zmierzyć przyłączając manometr do kranu i otwierając zawór. Manometr należy zakupić w sklepie budowlanym. Przepływ należy zmierzyć podstawiając wiaderko o znanej objętości i mierząc czas napełnienia wiaderka w sekundach np. 10l w 20 sekund = 10/20 * 3,6 = 1,80 m3/h.
Jeżeli korzystamy z pompy to należy podać jej nazwę oraz model, a także wysokość jej zawieszenia w studni.

Dodatkowe informacje takie jak: preferowany rodzaj sterownika (do montażu wewnętrznego/zewnętrznego), rodzaj zasilania (230VAC lub 9VDC), rodzaj sterowania (automatyczne, ręczne), przepusty pod nawierzchniami, strefy bez nawadniania, dodatkowe uwarunkowania i inne.

zraszaczCo zawiera projekt nawadniania, który otrzymają Państwo od naszego zespołu projektowego:

 • Plan instalacji
  • przebieg rurociągów wraz z określonymi średnicami
  • miejsca posadowienia zraszaczy z oznaczeniem zastosowanego modelu i wybranej dyszy
  • spodziewane zasięgi zraszaczy przy podanym ciśnieniu
  • miejsce posadowienia skrzynki z zaworami i filtrem
  • przebieg linii kroplującej
  • umiejscowienie mikrozraszaczy
  • wyliczenia hydrauliczne wydajności danych sekcji wyrażone w m3/h
 • Kosztorys materiałów potrzebny do wykonania instalacji

Lista urządzeń i elementów wraz z ilościami oraz cenami jednostkowymi, kosztem łącznym i kosztem transportu

 • Dodatkowe materiały

Na życzenie dostarczamy detale instalacji takie jak:

 • schemat podłączenia zraszacza
 • schemat podłączenia linii kroplującej
 • schemat podłączenia zaworów w skrzynce kolektorowej
 • dostęp do niepublicznych filmów instruktażowych na platformie youtube  

  Przykładowe projekty znajdą Państwo TUTAJ [KLIK]

 checklista   Formularz Zamówienia Projektu znajdą Państwo TUTAJ [KLIK]


 

2) Pola uprawne, sady, plantacje

Co należy dostarczyć do wykonania projektu systemu nawadniania?

cyrkiel ​Plan uprawy powinien zawierać takie informacje jak:

 • kierunek rzędów
 • liczba rzędów
 • długość rzędów upraw
 • rozstaw roślin w rzędzie
 • gatunek roślin uprawianych
 • kierunek spadków terenu 
 • punkt poboru wody
 • preferowane miejsce zawieszenia sterownika
 • przejścia techniczne oraz wraz z ich szerokością

kropla Informacje o źródle wody

Jeżeli życzą sobie Państwo, abyśmy pomogli w doborze pompy, należy podać głębokość studni, średnicę rury osłonowej, wysokość dynamicznego lustra wody oraz przedstawić ewentualne wyniki próbnego pompowania. Jeżeli pobór wody ma odbywać się ze zbiornika należy podać jego głębokość i objętość.
W przypadku, jeżeli pompa jest już zawieszona należy podać nazwę modelu oraz głębokość zawieszenia.

Dodatkowe informacje

W przypadku pola należy podać nam preferowany rodzaj sterowania (automatyka lub ręczne), dostępność prądu 230VAC oraz czy instalacja ma być wkopana, czy też leżeć na powierzchni. Bardzo ważne jest określenie typu gleby: piaszczysta, mieszana, gliniasta.

zraszaczCo zawiera projekt nawadniania:

 

Plan instalacji - plan podziału instalacje na sekcje wraz z przebiegami głównych i bocznych magistrali, umiejscowienie elementów nawadniających, filtrujących, sterujących.

Dobór elementów - dobór odpowiednich przewodów kroplujących lub zraszaczy impaktowych wraz z ich rozmieszczeniem na planie, dobór rury zasilającej, jej przebiegu oraz średnicy, dobór odpowiedniej filtracji, dobór elementów sterujących, dobór elementów do fertygacji

Kosztorys materiałowy - listą elementów, ilością i ceną jednostkową oraz kosztem łącznym

Dodatkowe materiały - schemat elementów systemu np. schemat kolektora, podłączenia filtrów, podłączenia urządzeń nawadniających lub/i sterujących

 checklista   Formularz Zamówienia Projektu znajdą Państwo TUTAJ [KLIK]

 

 

3) Tunel foliowy

Informacje jakie należy nam dostarczyć do wykonania projektu:

 • Wymiary tunelu - należy określić długość, szerokość oraz wysokość namiotu.
 • Rodzaj uprawy - należy podać czy uprawa odbywa się w gruncie, na stołach czy w donicach
 • Informacje na temat źródła wody - pomiar źródła wody należy wykonać analogicznie do pkt. 1 i pkt. 2. Należy określić rodzaj źródła - kran, pompa, studnia, jego wydajność oraz ciśnienie.
 • Funkcja systemu - należy określić preferowaną funkcję systemu  - zamgławianie, kontrola klimatu, zraszanie, nawadnianie
 • Informacje dodatkowe - informacje na temat przyłącza prądowego (230VAC lub 9VDC), rodzaj obsługi (automatyczna, ręczna)

Co otrzymują Państwo w ramach projektu:

 • Plan systemu nawadniania - rozmieszczenie i dobór urządzeń wraz z zasięgami (w przypadku mikrozraszaczy), dobór rurociągów i ich średnic
 • Kosztorys materiałowy - lista elementów potrzebna do skręcenia systemu: nazwa, ilość, cena jednostkowa oraz koszt łączny i ewentualny koszt transportu.

 checklista   Formularz Zamówienia Projektu znajdą Państwo TUTAJ [KLIK]


 

4) Inne - hodowle ślimaków, padoki i inne

Co należy dostarczyć projektantom do wykonania projektu:

 • Wymiary pola - długość pola, szerokość pola, przebieg dróg technicznych wraz z ich szerokością, umiejscowienie źródła wody względem pola
 • Informacje na temat źródła wody - wydajność, ciśnienie (mierzone analogicznie do pkt 1 i pkt 2)

Co zawiera projekt nawadniania (analogicznie do pkt. 2):

 • Plan nawadniania - dobór urządzeń do nawadniania, ich rozstawy, zasięgów zraszania, przebieg rurociągów wraz z ich średnicami, umiejscowienie elementów sterujących i filtracji
 • Kosztorys materiałowy - lista elementów potrzebnych do złożenia systemu wraz z ceną jednostkową, kosztem łącznym i kosztem transportu
 • Materiały dodatkowe - na życzenie klienta rozrysowujemy detale podłączeniowe dot. urządzeń nawadniających, sterujących i innych

 checklista   Formularz Zamówienia Projektu znajdą Państwo TUTAJ [KLIK]


 

Po otrzymaniu projektu jesteśmy otwarci na dyskusję i ewentualne modyfikacje.

Zapraszamy do kontaktu. Wyślij materiały na adres: info@nawodnienia.eu lub HB-System ul. Spacerowa 14; 05-816 Michałowice